หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ ฉบับ 9 ระบุ สรส.มีความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจ

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อกฎหมายในการปฏฺบัติราชการ

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่


 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 แถลงการณ์ ศอ.รส. ฉบับที่ 9 เรื่อง ขอความร่วมมือสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ ฉบับ 9 ระบุ สรส.มีความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจที่จะกระทำการหรือไม่กระทำการตามคำยุยงปลุกปั่นของเลขาธิการ กปปส. พร้อมชื่นชมขอบคุณพนักงานรัฐวิสาหกิจ-เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐทุกคนที่ยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ ขอความร่วมมือกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไม่ทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายโดยเฉพาะการหยุดงาน ซึ่งจะก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรวมและไม่กระทำการเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะจะถูกดำเนินคดีทางอาญา
วันนี้ (19 พ.ค.57) เวลา 12.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ถนนวิภาวดีรังสิต พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง แพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนางสาวสิริมา สุนาวิน คณะทำงานเลขาธิการ ศอ.รส. อ่านแถลงการณ์ ศอ.รส. ฉบับที่ 9 เรื่อง ขอความร่วมมือสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ดังนี้

แถลงการณ์
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส.
ฉบับที่ 9
เรื่อง ขอความร่วมมือสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
----------------------------------------
บัดนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับแกนนำ กปปส. ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่าง ๆ นานาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดมา จนในที่สุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ พนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกแกนนำถึง 51 คน ในข้อหาอุกฉกรรจ์ที่สำคัญ ได้แก่ ร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง ร่วมกันเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร และข้อหาอื่น ๆ รวมทั้งหมด 9 ข้อหา โดยเฉพาะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายชุมพล จุลใส ซึ่งถูกสั่งฟ้องในข้อหาร่วมกันก่อการร้ายเพิ่มเติมอีก 1 ข้อหาด้วย และศาลได้ออกหมายจับแกนนำ กปปส. ในข้อหาดังกล่าวแล้วจำนวน 38 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการจับกุมแกนนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
แม้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และแกนนำ กปปส. จะตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดร้ายแรงดังกล่าวแล้ว แต่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และแกนนำ กปปส. ก็มิได้ยุติการกระทำความผิด กลับยังคงดำเนินการเพื่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองขึ้นอีก โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ก็ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. โดยนายคมสัน ทองสิริ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันกบฏและข้อหาอื่น ซึ่งพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องและศาลได้ออกหมายจับไว้ เพื่อร่วมกันปฏิบัติการ โดยสหภาพแรงงานได้ขอให้สมาชิกสหภาพแรงงานทั่วประเทศนัดหยุดงาน พร้อมทั้งติดป้ายสนับสนุนให้มีรัฐบาลใหม่ตามที่ กปปส. เรียกร้อง รวมถึงการแสดงสัญลักษณ์การประท้วงต่าง ๆ
โดยที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วยกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหลายกลุ่มด้วยกัน ซึ่งกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกสำคัญของประเทศในการพัฒนา โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแต่ละกลุ่มต่างก็มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ โดยมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็กำหนดข้อพึงปฏิบัติหลายประการ แต่ที่สำคัญก็คือ ข้อห้ามในการนัดหยุดงาน ทั้งนี้ก็เพื่อมิให้การดำเนินการของรัฐวิสาหกิจหยุดชะงักเสียหาย
การที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ออกแถลงการณ์ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ดังกล่าว น่าเชื่อว่าเกิดจากการยุยง ปลุกปั่นของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และแกนนำ กปปส. ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่กระทำผิดกฎหมาย โดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่ประกอบไปด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหลาย ๆ กลุ่ม มีความเป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจที่จะกระทำการหรือไม่กระทำการตามคำยุยงปลุกปั่นของนายสุเทพฯ อีกทั้งปัจจุบันกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจหลายกลุ่มก็ยังคงมีพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกดดันอย่างไม่ย่อท้อ ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส่วนรวม
ศอ.รส. ขอแสดงความชื่นชม ให้กำลังใจ และขอขอบคุณพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐทุกท่านที่ยังคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ พึงระลึกถึงข้อปฏิบัติของการดำรงตนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ละเว้นไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการหยุดงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนโดยรวมเป็นอย่างมาก รวมถึงไม่กระทำการอันใดที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อกฎหมาย เพราะมิฉะนั้น นอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีความผิดทางอาญาแล้ว ยังจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเองและครอบครัว อีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลอีกด้วย
ทั้งนี้ ศอ.รส. จะได้เชิญผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งมาร่วมประชุมกับผู้บริหารของ ศอ.รส. ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคมนี้ เวลา 14.00 น. ณ ศอ.รส. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว โดยเฉพาะ ศอ.รส. จะได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อขอหารือและขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้าร่วมแก้ไขสถานการณ์ หากเกิดเหตุร้ายถึงขั้นมีการตัดน้ำ ตัดไฟในพื้นที่รับผิดชอบของ ศอ.รส. ด้วย
ศอ.รส. จึงเห็นสมควรแถลงการณ์มาเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบ อนึ่ง แถลงการณ์ฉบับนี้เป็นความเห็นและดำเนินการโดยฝ่ายบริหารของ ศอ.รส. โดยตรง ซึ่งไม่ได้ขอให้ฝ่ายทหารร่วมมีความเห็นและดำเนินการด้วย
จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบทั่วกัน
ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
19 พฤษภาคม 2557
เวลา 12.00 น.

ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม