หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ซูดาน

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อกฎหมายในการปฏฺบัติราชการ

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 122/2557
ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ซูดาน
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จชต. ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้นำศาสนา ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐซูดาน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557
  • พบปะหารือกับ Prof. Balal, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกา (International University of African) หรือ IUA
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ (เดิมเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอกชนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ต่อมาเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาของรัฐ ทำให้เป็นที่ยอมรับของประเทศอาหรับมากขึ้น) ปัจจุบันมีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติร้อยละ 75 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 12,000 คน โดยร้อยละ 50 เป็นนักเรียนจากประเทศในทวีปแอฟริกา และขณะนี้รัฐบาลซูดานได้ให้ทุนกับนักเรียนไทย จำนวน 60 ทุนผ่านสำนักจุฬาราชมนตรี
IUA เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีภาควิชา 11 คณะ เปิดสอนทั้งสายสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่นักเรียนไทยศึกษาอยู่ใน 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ชารีอะ) คณะอูซูลุดดิน มีนักศึกษาไทยเรียนคณะแพทยศาสตร์เพียง 1 คน ซึ่งอธิการบดีแจ้งว่า ประสงค์จะให้นักศึกษาไทยได้ศึกษาในวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งตรงกับการสนับสนุนนักเรียนไทยมุสลิมให้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นด้วย หากมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับ IUA เพิ่มขึ้นก็จะสามารถเพิ่มจำนวนทุนแก่นักศึกษาไทยในอนาคต อธิการบดีได้กล่าวชื่นชมนักเรียนไทยถึงความประพฤติที่ดี เช่น ความสุภาพ ความมีน้ำใจ
Follow us on Twitter


 More Resources
 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 ด้านต่างประเทศ


113 หารือการสอนภาษาญี่ปุ่นในไทย
104 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่จีนวันสุดท้าย
103 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่จีนวันที่สาม
102 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่จีนวันที่สอง
093 ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
090 เยี่ยมชมสถาบัน SciencesPo ฝรั่งเศส
086 ประชุม คกก.บห.ยูเนสโกที่ฝรั่งเศส
076 สัมมนาระบบการศึกษาในเยอรมนี
070 หารือกับ British Council
050 เยือนเวียดนาม
  
 

Bookmark and Share
  • พบปะ พูดคุยและเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาในซูดาน ประมาณ 300 คน
รวมถึงมหาวิทยาลัยใกล้เคียงเช่น Al-Neelian University ส่วนใหญ่ศึกษาวิชานิติศาสตร์ อิสลามศึกษา ศิลปศาสตร์เอกภาษาอาหรับ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ โดยได้รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเรื่องการสนับสนุนและการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนไทยในซูดาน การให้ทุนการศึกษา การดูแลสุขภาพ การให้สวัสดิการและความเป็นอยู่ การจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องภาษาอังกฤษ กฎหมายทั่วไปของไทย การเทียบวุฒิการศึกษา เป็นต้น อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งต่อนักเรียนไทย นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้บริหารระดับสูงไปเยี่ยมนักเรียนไทยในซูดาน ซึ่ง รมว.ศธ.ได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับสมาคมนักศึกษาไทยด้วย
  
  • การหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศซูดานและปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
เห็นชอบในการขยายและส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยกับซูดานให้กระชับมากขึ้น รมว.ศธ.กล่าวว่า เนื่องจากมีนักศึกษาไทยจาก จชต.มาศึกษา ในซูดาน 312 คนเมื่อนักศึกษาเรียนจบกลับไปเมืองไทย จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากประเทศซูดาน ไปพัฒนาและแก้ปัญหาใน จชต. ต่อไป
ให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม การเกษตร และด้านภาษา
การฝึกอบรมด้านวิชาการของบุคลากรทั้งด้านการศึกษา และอื่นๆ 
การทำวิจัยร่วมกัน (Joint Project) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และอาจารย์ ทำความตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยซูดานการเกษตร การประมง
 
  
  • การหารือระหว่างรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของซูดาน (อาดัม อับดุลเลาะห์ โนมูฮัมหมัด)
ซึ่งดูแลด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาในหลายระดับ ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (Exchange of Students Teachers & Personnel)
- การแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาอาหรับ ครูสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสาขาการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เป็นต้น

- เสนอให้มีการทำบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการดำเนินการในระดับสำนักงานปลัดกระทรวง จะมีการจัดส่งคณะทำงานชุดเล็ก ประมาณ 5 คน ประชุมหารือในรายละเอียดต่อไป
- สำหรับเรื่องการจัดการศึกษานั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทรัพยากร โดยฝ่ายไทยขอความร่วมมือซูดานในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษาไทยที่มาศึกษาต่อในซูดาน เช่น การลดค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การเปิดโอกาสให้มีการโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยซูดาน และการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยเข้าศึกษาต่อในสาขาที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะสาขาวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว
 
 
 ภาพ วงเดือน สุวรรณศิริ
นอกจากนี้ นักศึกษาไทยได้มีข้อเสนอแก่รัฐบาลไทย ในเรื่องการดูแลเรื่องที่พักของนักศึกษาไทย  การหารือเรื่องการเทียบวุฒิของนักศึกษาไทยที่จบจากซูดาน โดยจะมีการหารือกับ ก.พ.ต่อไป  การโอนเงินจากไทยให้กับนักศึกษาที่เรียนในซูดาน ควรให้มีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งขอให้สนับสนุนทุนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาไทยในซูดาน ตลอดจนการสร้างสำนักงานสมาคมของนักศึกษาไทยในซูดาน ซึ่งปัจจุบันยังใช้ตู้คอนเทนเนอร์


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม