หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 92/2561ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รมช.ศึกษาธิการ "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการร่วมกันของ 3หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับที่ได้ประกาศให้ "ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม" และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน
เมื่อวันจันทร์ ที่ เมษายน 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อใน เดือนของปีงบประมาณนี้ ทั้งยังให้ทุกหน่วยงานได้สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังของฝ่ายความมั่นคง หน่วยงาน ศธ. และทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้ปัญหาที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขค่อนข้างดีขึ้น ส่งผลโดยตรงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่กว่า หมื่นคน และนักเรียนนักศึกษาเกือบ ล้านคนในพื้นที่ชายแดนใต้
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ประกาศให้ "ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม" ซึ่งที่ประชุมได้เน้นไปที่การทำงานร่วมกันของ หน่วยงานหลักของ ศธ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คือ 1) สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สปศ.จชต.ศธ.) 2กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตั้งอยู่ที่ จ.ปัตตานี 3) ศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ จ.ยะลา ที่จะต้องทบทวนการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา และจัดระบบเพื่อช่วยลดอุปสรรคการทำงาน ที่จะส่งผลให้การทำงานเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมอบหมายให้ สปศ.จชต.ร่างองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก 5องค์กรหลัก รวมทั้ง สช./กศน./ก.ค.ศ. และผู้แทนจาก ก.พ.ร.ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืน เช่น โครงสร้าง หน่วยงาน อัตรากำลังบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ
โดยนัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าว มาหารือร่วมกันเป็นครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ.

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม