หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

รมว.ศธ.ติดตามโครงการ KKU Smart Learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
ข่าวที่ 113/2561รมว.ศธ.ติดตามโครงการ KKU Smart Learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ " ติดตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้วยนวัตกรรม "KKU Smart Learning" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้จริงในพื้นที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมในวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะนวัตกรรม เทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ย้ำเป็นโมเดลที่ดีของการปฏิรูปการศึกษา เตรียมขยายไปสู่โรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning พร้อมบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ THAILAND 4.0" เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน 45 โรงเรียนของจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกว่า 6,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การใช้จริงในพื้นที่, เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และในอนาคตจะขยายการไปถึงวิชาภาษาไทยด้วย พร้อมส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
ในส่วนของครู จะได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning สำหรับจัดการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิด วิธีการ และเทคโนโลยีในศตวรรษใหม่ในแต่ละวิชา และพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 มีเป้าหมายการขยายโครงการให้ครบคลุมโรงเรียนอีก 195 แห่งใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนนักเรียนประมาณ 31,200 คน และหากดำเนินการตามเป้าหมายโครงการ ตลอดระยะเวลา 3 ปี จะมีครูเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 4,050 คน และนักเรียน 81,000 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมชมพร้อมอนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับช่วยการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งนวัตกรรม KKU Smart Learning คำว่า "Smart" ในที่นี้ มิใช่การนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความฉลาดในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนด้วย ซึ่งครูของเราต้องได้รับการอบรมพัฒนา เพื่อให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และจะขยายสู่วิชาภาษาไทยในอนาคต โดยใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ในรูปแบบและวิธีการที่สอดคล้องกับ Learning Style ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน พร้อมเปิดโอกาสให้ครูสามารถออกแบบวิธีการสอนเองโดยผสานร่วมกับแนวคิดของ KKU Smart Learning กับความรู้และประสบการณ์ของครู ภายใต้บริบทนักเรียนและโรงเรียนที่แตกต่าง
โครงการนี้แม้จะเพิ่งเริ่มต้นเป็นปีแรก แต่ก็ต้องชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่คิดค้นโดยอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย มาช่วยจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีนวัตกรรมหลายอย่าง ที่สามารถกระตุ้นความคิด จินตนาการ และระบบการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี ถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ดังนั้น จึงมีความเห็นพ้องกันที่จะขยาย KKU Smart Learning ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ดีของการปฏิรูปการศึกษา สำหรับจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปสู่โรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มากที่สุด เช่น ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ตลอดจนขยายไปยังระดับการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป เพื่อนำครูเก่ง นำวิธีการสอนและเทคนิคดี ๆ ไปสอนให้กับเด็กที่อ่อนในพื้นที่ห่างไกลด้วย อาทิ

วิชาวิทยาศาสตร์ - "การวัดขนาดแรง" (รร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น) ด้วยคำถามใน poll everywhere และแอพพลิเคชัน iStyle Note
- "การทดลองปัจจัยการสังเคราะห์แสงของพืช (รร.สหัสขันธ์ศึกษา จ.กาฬสินธุ์) ผ่าน Simulator โดยใช้แอพพลิเคชัน iStyle Note และ kahoot ตลอดจนใบงาน
วิชาคณิตศาสตร์
- "การบวกและการลบทศนิยม" (รร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์) โดยใช้ e-Book online, kahoot และทดสอบด้วยโปรแกรม QuiIzz และ Google form
- "คู่อันดับและกราฟ" (รร.เมืองสรวงจ.ร้อยเอ็ด) ด้วยโปรแกรมGeoGebra Graphic Calculator พร้อมสร้างรูปตามจินตนาการ และนำเสนอในกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊ค
วิชาภาษาอังกฤษ- "My Favorite Festival" (รร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น) ด้วยการเรียนการสอนจากสื่อ เรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการ PLC ทำให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของภาษาและประยุกต์ใช้ได้
- "Taking a tour" (รร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์) เรียนรู้จากบทเรียน การเล่นเกมส์ กิจกรรมกลุ่ม และนำเสนอผลงาน โดยประเมินผ่านแบบทดสอบ kahoot
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำ ร่วมกับคณะต่าง ๆ (วิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์ เป็นต้น) จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีในการปฏิรูปการศึกษา ที่ไม่ได้อยู่ที่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่มีคณะอื่น ๆ ตลอดจนทุกภาคส่วนมาช่วยกัน จึงขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่น ๆ มาศึกษาดูงานเพื่อนำแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่ได้ โดยในเร็ว ๆ นี้ ตนจะร่วมกับผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามดูผลการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ ผู็บริหาร สถานศึกษา การศึกษา ครูผู้ช่วย

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม