หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กมธ.ยกร่างฯ เผยแพร่รธน.ฉบับเสนอสปช.ลงมติ มี 124 หน้า 285 มาตรา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-เขตที่เปิดสอบ-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 / 2558

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

กมธ.ยกร่างฯ เผยแพร่รธน.ฉบับเสนอสปช.ลงมติ มี 124 หน้า 285 มาตรากมธ.ยกร่างฯ เผยแพร่ร่างรธน. ฉบับเสนอให้สปช.ลงมติ ทางเว็บไซต์ ให้ประชาชนศึกษา มีจำนวน 124 หน้า 285 มาตรา ในส่วน คกก.ยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดอง มี 22 คน เปิดทางผู้เคยเป็นนายกฯ ได้ทำหน้าที่...
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ส.ค. เว็บไซต์ http://www.parliament.go.th โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติในวันที่ 6 ก.ย.นี้ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปศึกษารายละเอียด หากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีการทำประชามติ
ทั้งนี้ ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีเนื้อหาจำนวน 124 หน้า 285 มาตรา จำนวน 124 หน้า โดยทุกหน้ามีลายเซ็นนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กำกับ
สำหรับเนื้อหาส่วนหนึ่ง ในส่วนภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง โดยหมวด 1 ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี กำหนดว่า ผู้สมัครเลือกตั้งและผู้สมัครสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกประเภทและทุกระดับ ต้องแสดงสำเนารายการภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้สมัคร ส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งส.ส.ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 450 คน แต่ไม่เกิน 470 คน โดยมาจากเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 300 คน บัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 150 คน แต่ไม่เกิน 170 คน อายุคราวละ 4 ปี ซึ่งการเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น ส่วนแบบบัญชีรายชื่อผู้ได้คะแนนมากที่สุดเรียงตามลำดับให้เป็นผู้ได้รับเลือก 

ส่วนวุฒิสภาไม่เกิน 200 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ มาจากเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน และที่เหลือมาจากสรรหาจากข้าราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ข้าราชการฝ่ายทหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งมาจากการสรรหา ไม่เกิน 5 คน ผู้แทนสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ไม่เกิน 15 คน ผู้แทนองค์กรนิติบุคคล ผู้ทรงวุฒิและคุณธรรมการเมือง ไม่เกิน 68 คน และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ขณะที่ ที่มานายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงกึ่งหนึ่งจากจำนวนส.ส. ส่วนกรณีไม่ใช่สมาชิก ส.ส.ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
นอกจากนี้ ในส่วนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ กำหนดมีจำนวนไม่เกิน 22 คน มีกรรมการโดยตำแหน่ง ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ซึ่งเลือกกันเองในแต่ละประเภท ประเภทละ 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 11 คน ซึ่งแต่งตั้งตามมติรัฐสภา เป็นต้น
ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทางhttp://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_2015

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม