หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชะตาร่างรัฐธรรมนูญกับ‘ใบสั่งต่ออายุ...คสช.’

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 

-พรบ.อำนวยความสะดวก

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ชะตาร่างรัฐธรรมนูญกับ‘ใบสั่งต่ออายุ...คสช.’

ชะตาร่างรัฐธรรมนูญกับ‘ใบสั่งต่ออายุ...คสช.’

ชะตาร่างรัฐธรรมนูญกับ‘ใบสั่งต่ออายุ...คสช.’ : ขยายปมร้อน สำนักข่าวเนชั่น โดย ขนิษฐา เทพจร

           นับจากวันนี้ เหลือเวลาอีก 20 วัน จะครบกำหนดที่ “คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะ” ส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรับแก้ไขอย่างสมบูรณ์ ให้แก่ “สภาปฏิรูปแห่งชาติ” เพื่อให้ “สมาชิก สปช.” นำไปพิจารณาศึกษา-อ่านรายละเอียด-ทำความเข้าใจของเนื้อหา ภายใน 15 วัน ก่อนกลับมาตัดสินใจว่าจะให้ “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป” ผ่านไปสู่การทำประชามติโดยประชาชนหรือไม่
  
           ก่อนเริ่มต้นนับถอยหลัง ยังมีปฏิทินเวลาที่ “กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ” ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานและประลองยุทธ์กับผู้มีภูมิทางการเมืองอีกหลายยก โดยในวันที่ 10-11 สิงหาคมนี้ ที่ประชุมนัดหมายให้นำ 2 ประเด็นร้อนที่ถูกท้วงติงจากคนวงในและคนวงนอกมาพิจารณาเคาะผลสุดท้าย คือ 1.ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากการสรรหาใน 4 ประเภท ที่เดิมได้ข้อสรุปให้มีคณะกรรมการสรรหาคนละชุดกัน และไม่ซ้ำหน้ากันแต่ด้วยความหลากหลายของบุคคลนั้น ทำให้เล็งผลว่าจะยุ่งยากและการคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสภากลั่นกรอง-ตรวจสอบไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน

           นอกจากนั้นยังมีประเด็นเกี่ยวข้องของ ส.ว.สรรหาประเภทที่ 1 มาจากอดีตข้าราชการพลเรือนระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าตำแหน่งบริหาร ที่ถูกทักท้วงว่าอาจหนีไม่พ้นการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เนื่องจากอดีตข้าราชการระดับสูงตามประวัติล้วนเติบโตมาจากการใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองผู้มีอำนาจ

           2.องค์กรขับเคลื่อนงานปฏิรูป ภายใต้ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ” แม้ว่า กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญจะรับคำขอแก้ไขส่วนนี้ ที่ “คณะรัฐมนตรี” เสนอมาปรับปรุงบทบัญญัติ แต่ยังมีประเด็นของกรรมการ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย 8 คนแรกเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง คือ นายกฯ, ประธานรัฐสภา, ประธานศาลฎีกา, ผู้บัญชาการสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอีก 3 คนมาจากการเลือกกันเองของอดีตประธานรัฐสภา, อดีตนายกฯ, อดีตประธานศาลฎีกา ให้เหลือตำแหน่งละ 1 คน ขณะที่กรรมการอีก 9 คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญงานปฏิรูป

           ในประเด็นกรรมการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประเด็นให้คิดคือ 9 คนนั้น จะมีคุณสมบัติและเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมงานปฏิรูปที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนในอนาคตหรือไม่ หากที่ประชุมพิจารณาอย่างถี่ถ้วน พบว่าไม่ครอบคลุม อาจเสนอเพิ่ม โดยตัวเลขเพิ่ม 3 คน ถือเป็นสิ่งที่พูดกันอย่างมาก

           จากนั้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม เป็นคิวที่ “ตัวแทนของ สปช. และ ครม.” ที่เสนอคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 9 คำขอ จะเข้ารับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดของการปรับปรุงบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงเหตุผลของการไม่ยินยอมปรับถ้อยคำตามที่มีผู้เสนอคำขอแก้ไข

           มีประเด็นที่ต้องจับตา กลุ่ม สปช.ที่ประกาศตัวว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอย่างเด็ดขาด ซึ่งมี “วันชัย สอนศิริ ในฐานะ กมธ.ปฏิรูปการเมือง” เป็นโต้โผใหญ่ แต่ใช่ว่ากลุ่มวันชัย จะค้านแบบไม่ยอมฟังอะไร เพราะในการประชุม กมธ.ปฏิรูปการเมือง และ กมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้คัด 10 ประเด็นเด็ด ในร่างรัฐธรรมนูญมาศึกษาและชำแหละ ได้แก่ 1.หน้าที่พลเมือง 2.จำนวนและที่มาของ ส.ส. และ ส.ว. 3.พรรคการเมือง 4.การหยั่งเสียงของสมาชิกในพรรคการเมือง 5.การเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม 6.คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง 7.การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการตัดสิทธิทางการเมือง 8.รัฐบาลผสม 9.การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง และ 10.การตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง

            หลักใหญ่ใน 10 ประเด็น ที่ยกเป็นธงนำของการวิเคราะห์ คือ สามารถแก้ไขปัญหาในอดีต ได้หรือไม่!

           อย่างไรก็ตาม ธง “คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ” จะถูกชูรอไว้ “กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ” ยังมั่นใจเสียง สปช. เกินครึ่งจะให้ความมติเห็นชอบ โดยวงในได้ประเมินว่ากระแสค้านนั้น เมื่อประเมินเป็นตัวเลขแล้ว มีค่าสูงสุดไม่เกิน 60 เสียง

           แต่ยังมีประเด็นที่ “ทีมร่างรัฐธรรมนูญ” ยังหวั่นเกรง คือ ความมั่นใจของรัฐบาล คสช. ที่เชื่อว่ามีแต่ "รัฐบาลทหารเท่านั้น...ที่กู้วิกฤติประเทศได้” ดังนั้นเมื่อความเชื่อมั่น บวกกับความต้องการอยู่ต่อ ด้วยเหตุผลที่ว่า แก้ไขสถานการณ์บ้านเมือง อาจเป็นเหตุให้คำสั่ง “หยุดทุกสิ่งอย่าง” ถูกยกมาใช้

           ในชะตาที่ยังไม่รู้ “กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ” ก็ได้แต่ท่องเอาไว้ว่า “ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”
 

ที่มา ; เว็บ นสพ.คม ชัด ลึก    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม