หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ศธ.จัดงานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 264/2558
ศธ.จัด
งานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณเวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่ารายงานการจัดงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เวียนบรรจบครบอีกวาระหนึ่งและทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการที่ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ ทรงเป็นครูของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา โดยทรงอบรมสั่งสอนและปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง และอีกนานัปการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างยิ่ง จนเป็นที่ประจักษ์ชัด สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติคุณ ยกย่องให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็น “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยแท้จริง
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่กล่าวมานั้น ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อเนกอนันต์อย่างยิ่ง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยให้ดีขึ้น และนำความร่มเย็นผาสุกอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในด้านการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ ด้านศิลปาชีพ ครูแห่งแผ่นดิน ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการศึกษาของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยขจัดความไม่รู้ และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง ช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ ทรงพระกรุณาดำเนินการเพื่อการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ พระองค์ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา พระองค์มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ใด กลุ่มใด ทรงมีแต่ให้ อันเป็นคุณลักษณะโดดเด่นแห่งความเป็นครูมืออาชีพ จึงทรงเป็นครู เป็นสิริ เป็นศรี ของแผ่นดินโดยแท้ พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา ได้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปแผ่ไพศาล ทั้งในประเทศ และนานาประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านอย่างล้นพ้น จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
ภายหลังพิธีเปิดงาน รมว.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ ด้านศิลปาชีพ ครูแห่งแผ่นดิน ตลอดจนนิทรรศการขององค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม