หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 7/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 230/2561
ผลประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 7/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการเข้าร่วมประชุม ว่าที่ประชุมได้ให้ สพฐ.ไปปรับปรุงร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปีให้เป็นรูปธรรม มีข้อมูลอ้างอิง เป้าหมายชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ให้เป็นระบบที่สามารถคัดเลือกคนดีที่สุด เหมาะสมกับพื้นที่ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี โดยที่ประชุมได้เข้าใจตรงกันตามแนวทางของรัฐบาลที่กำหนดให้ "ยุทธศาสตร์" เป็นแผนที่ใช้ในระดับชาติเท่านั้น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทในการจัดทำ "แผนแม่บท" ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้วย
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปีแล้ว เห็นว่ายังเป็นเรื่องของนามธรรม จึงให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น มีข้อมูลอ้างอิงเพียงพอและเชื่อถือได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นต้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นอื่นที่สำคัญ คือ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่กว่า 4,000 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรมีแนวทางคัดเลือกในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะที่สนใจหลายประเด็น เช่น ไม่เห็นด้วยกับการสอบคัดเลือกและระบบการขึ้นบัญชีจำนวนมาก ซึ่งไม่ยืดหยุ่นต่อการบรรจุแต่งตั้งแทนตำแหน่งว่าง, การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เข้ามามีส่วนร่วมที่จะสรรหาคนได้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น
ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านบุคลากร โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง พร้อมทำงานร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ เพื่อต้องการให้มีระบบการสรรหาคนที่ดีที่สุดมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและพื้นที่ด้วย
"หากจัดทำหลักเกณฑ์สำเร็จ ก็จะขยายหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปสู่การแต่งตั้งตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้งการโยกย้ายผู้บริหารด้วย โดยคาดว่าจะเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป"รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม