หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 242/2561รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ปาฐกถา "การปฏิรูปหลักสูตร : ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต" ที่ มรภ.นครปฐม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การปฏิรูปหลักสูตร : ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต" ในโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสความท้าทายที่การอุดมศึกษากำลังเผชิญอย่างมากมายนั้น แต่การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษายังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร โดยเฉพาะอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัยที่จะตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ จึงต้องการให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ของประเทศและมหาวิทยาลัยร่วมกัน
ำหรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครปฐม ให้ตรงกับโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั้น เห็นว่าสามารถปรับตัวได้ทันต่อพฤติกรรมผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคน Generation Z โดยขอให้ทวงคืนความเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบผลิต “ครู” ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคนี้ ดังเช่นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เพราะคำว่า “ครู” หรือที่ในมหาวิทยาลัยเรียกว่า “อาจารย์” นั้น มีส่วนสำคัญต่อการนำนโยบายและแผนงานด้านอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ ก็คือการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา โดยควรเน้นหลักสูตรที่จะสร้างผลกระทบให้กับผู้เรียนมากกว่าผลการเรียน พร้อมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Module และสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนมากขึ้น ทั้งในลักษณะสื่อแบบออฟไลน์และสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเป็นการสร้างทักษะและสมรรถนะด้วยหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น รู้หลายศาสตร์ ตลอดจนสั่งสมการเรียนรู้และประสบการณ์จากข้อเท็จจริง การทำงานจริงในสถานที่จริง มิใช่เพียงการนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น พร้อม ๆ กับการปรับบทบาทการเป็น "มหาวิทยาลัยตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย” อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วย
สิ่งสำคัญอีกประการที่จะขอฝากไว้คือ การคำนึงถึงแนวโน้ม (Trend) ของอาชีพในโลกยุคใหม่ ที่ครูอาจารย์จะต้องตระหนักรู้ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง Module ตอบโจทย์การมีงานทำและสามารถแข่งขันได้ของกำลังคนระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ทั้งการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม, การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มฐานความรู้แก่สินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ, การแทนที่คนด้วย Automation และ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) พบว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงที่คนและงานจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ถึง 72% ในหลากหลายสาขาอาชีพ
ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวถึงโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวโน้มทิศทางการปฏิรูปหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก บูรณาการในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากการปฏิบัติจริง
ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม