หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศธ.ร่วมมือ วธ. ส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทัล

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 222/2561
ศธ.ร่วมมือ วธ. ส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทัล

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทัล โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองกระทรวง ร่วมประชุมหารือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องศรีอยุธยา สำนักหอสมุดแห่งชาติ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชน ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ 42 แห่ง โบราณสถานทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ 20 แห่ง ฯลฯ พร้อมพัฒนารูปแบบการให้บริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความทันสมัยขึ้น อาทิ ระบบสืบค้นหนังสือออนไลน์, ระบบ QR Code หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR : Augmented Reality Technology) ในการนำชมพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมเวทีระดับนานาชาติและระดับโลก
จึงต้องการที่จะร่วมมือกับ ศธ. เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ให้เด็กรักความเป็นไทย และรู้ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมในเวทีสากล และเชิญชวนสถานศึกษานำเด็กไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และใช้บริการองค์ความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เข้ากับเด็กไทยในยุคดิจิทัลมากขึ้น
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลแสดงศิลปะระดับโลกเป็นครั้งแรก ชื่องานว่า "เทศกาลการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2018 (Thailand Biennale 2018)" โดยหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจคือ ถนนสายศิลปะ ซึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมแสดงผลงานกว่า 70 คน รวมทั้งศิลปินไทยระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จึงขอเชิญชวนให้นำผลงานของเด็กและเยาวชนของไทยมาร่วมจัดแสดงด้วย

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เราทุกภาคส่วนควรหันกลับมามองและใส่ใจกับการบ่มเพาะศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ซึ่งในระยะหลังถูกละเลยและเจือจางไปมาก เพราะกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ รวมทั้งวิธีคิดของผู้คน เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่การจะสอนให้คนรุ่นใหม่รู้จักศิลปวัฒนธรรมไทย รักและหวงแหนรากเหง้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของเราเอง อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งดีงามอันดับต้น ๆ ของโลก ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการดำเนินการในหลายส่วน ทั้งการบรรจุเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อบ่มเพาะและเชื่อมโยงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่เล็กไปจนโต พร้อมส่งเสริมการทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ทั้งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น
ดังนั้น จึงมีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณีและความเป็นไทย ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อาทิ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จัดมากว่า 20 ปีแล้ว เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษา โดยล่าสุดจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
นอกจากนี้ ยังมีงานดนตรีไทยอุดมศึกษา จัดมาตั้งแต่ปี 2509 ซึ่งเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนจากของจริง การทำจริง และเข้าร่วมกิจกรรมจริง ที่จะช่วยให้เกิดการซึมซับศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมใหญ่อะไร อาจจัดในลักษณะงานย่อยแต่ละมหาวิทยาลัยหรือระดับภูมิภาคก็ได้
ทั้งสองกระทรวงจะตั้งคณะทำงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน โดย วธ. จะเน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ที่จะเปิดโอกาสและเชิญให้เข้าใกล้ศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว ส่วน ศธ. จะเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาผลิตสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการผลิตสื่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีงบประมาณปีละ 300 ล้านบาท โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์ความเป็นไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของศิลปวัฒนธรรม และที่สำคัญคือสามารถดึงใจวัยรุ่นสมัยใหม่ได้

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม