หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รมว.ศธ.ให้นโยบายอาชีวศึกษาเอกชน ที่เชียงใหม่

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 344/2558รมว.ศธ.ให้นโยบายอาชีวศึกษาเอกชน ที่เชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 40 "การปรับยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาเอกชนภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง" เมื่อวันศุกร์ที่ ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และครูอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน
ก่อนการบรรยายพิเศษ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับฟังรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับในนามชาวเชียงใหม่ และรายงานการจัดประชุมจากนายอดินันท์ ปากบารา ซึ่งได้กล่าวในนามของผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและนักเรียนอาชีวะเอกชน ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจำนวน 33 คน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังพิธีมอบโล่เกียรติยศว่า การแจกรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศที่ช่วยกันทำงานร่วมกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยจนได้รับรางวัล โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ได้รับรางวัลหลายคน รู้สึกภูมิใจมากจนจับมือเด็กไว้แน่น  เป็นความน่ารักของเด็กๆ เหล่านี้อย่างแท้จริง
จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้บรรยายตอนหนึ่งว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทั้งขยายตัวและหดตัว ส่วนในระดับอาชีวศึกษาของไทยควรจะมีการขยายตัวจำนวนผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ แต่ทว่ากลับหดตัว โดยเฉพาะอาชีวะเอกชนที่มีจำนวนผู้เรียนลดลงอย่างมาก โดยในปีการศึกษา 2553-2557 อาชีวะเอกชนมีจำนวนนักเรียนลดลงถึงร้อยละ 27.8 ในขณะที่โรงเรียนสามัญของเอกชนกลับขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 10.9
ดังนั้น อาชีวะเอกชนต้องกระตุ้นตนเองให้มีการแข่งขัน โดยต้องลงมาเล่นในเรื่อง "ยุทธวิธี" เพื่อให้เกิดการทำงานที่ตอบสนองต่อ "ยุทธศาสตร์"  ซึ่งการแก้ไขปัญหาอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือจะต้องหาโจทย์ปัญหาของตนเองให้เจอ ต้องฉีกปัญหาให้ละเอียดยิบเท่าที่จะทำได้ และหากแก้ไขแต่ปัญหาองค์รวมจะทำให้ขยับยาก จึงต้องเจาะเป็นพื้นที่หรือจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดที่สุด และทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลทั้งอาชีวะของรัฐและเอกชน ก็ได้จัดระบบที่จะส่งเสริมผู้เรียนอาชีวะด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้เด็กมีทางเลือกในการศึกษา การส่งเสริมระบบทวิศึกษา ระบบทวิภาคี การส่งเสริมอาชีวะให้มีความเป็นเลิศ การดำเนินกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จะต้องมีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจหรือสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อให้เด็กมัธยมศึกษาที่เป็นเป้าหมายของเรา เลือกที่จะมาเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษามากขึ้น
ในส่วนของปัญหาความต้องการของอาชีวะเอกชน เช่น การเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว, ความเป็นอิสระทางวิชาการ, การเสียภาษี, สถานภาพครูอาชีวะเอกชน รวมทั้งความต้องการที่จะเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีนั้น ได้รับทราบและจะนำกลับไปให้รัฐบาลพิจารณา แต่การเสนออะไรให้นายกรัฐมนตรีพิจารณานั้น จำเป็นต้องมีเหตุผล ข้อมูล กติกาที่เพียงพอชัดเจนที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
รมว.ศึกษาธิการ ยังได้กล่าวข้อคิดเห็นหลายประเด็นในการจัดการศึกษาของอาชีวะเอกชน อาทิ การทำงานควรมีการผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน การนำ ICT มาใช้ในการศึกษา การกำกับดูแลของภาครัฐที่ปัจจุบันให้ สช.ดูแลการจัดการศึกษาของอาชีวะเอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ดูแลในระดับจังหวัดนั้น คงจะต้องมีการทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว
นอกจากนี้ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของอาชีวะที่จะต้องฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หรือสมอง, ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) หรือหัวใจ, ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือมือ รวมทั้งด้านสุขภาพ (Health) ที่แข็งแรง เรียกว่า"Head - Heart - Hand - Healthแต่อาชีวะอาจจะต้องเน้นไปที่ทักษะการปฏิบัติจริง หรือHand เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ผลิตออกมาต้องดีมีคุณภาพทั้ง IQ และ EQ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ขอให้ สช.รวบรวมผลของการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ เสนอให้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้เป็นขั้นตอน ทั้งในส่วนที่เป็น Function Based หรือ Area Based

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อซักถามของผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เช่น
- นโยบายการผลิตครูช่าง (โดยผู้รับใบอนุญาตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน)
- การขอปรับเพิ่มเงินอุดหนุน-สวัสดิการ-เงินสมทบ-เครื่องแบบครูอาชีวะเอกชน (โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง)
- ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ความพร้อมที่จะขอเข้าร่วมทวิศึกษาของอาชีวะเอกชน-สายสะพายครูอาชีวะเอกชน (โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน). รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงการให้อาชีวะเอกชน ซึ่งปัจจุบัน สช. กำกับดูแล ไปให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำกับดูแลว่า กำลังร่างกฎหมายนี้ คาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้จะผ่าน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของอาชีวะเอกชนเป็นมาตรฐานเดียวกับอาชีวะของรัฐ

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม