หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

'ภาค ปชช.' บุกทำเนียบ ร้อง 'คสช.' ปฏิรูป สนง.สลากกินแบ่งฯ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


'ภาค ปชช.' บุกทำเนียบ ร้อง 'คสช.' ปฏิรูป สนง.สลากกินแบ่งฯ


"ภาคประชาชน"12 องค์กร บุกทำเนียบ ร้อง คสช.เร่งปฏิรูปสำนักงานสลากฯ เน้นโปร่งใส ไม่ตกเป็นเครื่องนักการเมือง ด้าน"ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพฯ"เสนอ ร่างก.ม.3 ฉบับ ให้คืนความสุขสู่ผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 25 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ด้อยโอกาส เครือข่ายผู้ด้อยโอกาส เครือข่ายผู้ค้ารายย่อย เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายนักวิชาการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต และภาคีเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคัน กว่า 50 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เรียกร้องให้ปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เป็นสลากเพื่อสังคม หยุดขายเกินราคา พร้อมเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปสลากฯ และกฎหมายเพื่อคนพิการ
โดยเข้ายื่นต่อ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ส่วนประสานมวลชน และประเมินผล ศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้รับหนังสือในครั้งนี้
นายธนากร กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้สลากราคาแพง เนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ผูกขาดโควตาของผู้ค้ารายใหญ่ไม่กี่ราย และปล่อยให้คนเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือราคา ขณะที่สำนักงานสลากฯ ไม่สามารถควบคุมราคาขายสลากฯ ในท้องตลาดได้ แต่กลับใช้ข้ออ้างในการเพิ่มจำนวนการพิมพ์ หรือการใช้ตู้จำหน่ายอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มปรเภท ของสลากใหม่ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงการสับขาหลอก เพื่อประโยชน์ตนเอง และกลุ่มผู้มีอิทธิพลมากกว่า เป็นคนละเรื่องกัน
นายธนากร กล่าวต่อว่า จึงน่าสงสัยว่าการใช้เงินของสำนักงานสลากฯ เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่ โปร่งใสเพียงใด อีกทั้งสำนักงานสลากฯ ไม่มีมาตรการช่วยเหลือดูแลความเดือดร้อนของผู้ค้ารายย่อยที่เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้พิการเลย ภาระทั้งหลายจึงตกอยู่กับผู้ค้ารายย่อย และผู้พิการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
"คสช. ให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาท ขายไม่ได้ อยากให้ คสช.ตรวจสอบการใช้เงินของกองสลากเป็นท่อนํ้าเลี้ยงให้ฝ่ายการเมืองจริงหรือไม่" นายธนากร กล่าว
สำหรับข้อเสนอต่อ คสช. นายธนากร กล่าวว่า 1. ขอให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำเนินการปฏิรูปกิจการสลากให้โปร่งใส แก้ปัญหาสลากเกินราคาได้ และนำเงินสลากมาพัฒนาสังคม โดยขอให้ศึกษาจากรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาละแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการสลากในประเทศไทยของวุฒิสภา ปี 2556 
2. สั่งการให้สำนักงานสลากฯ ดำเนินการยกเลิกโควตาการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีอยู่ และจัดสรรใหม่ด้วยวิธีโปร่งใสยึดหลักความเป็นธรรม โดยเฉพาะความทุกข์ร้อยของกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ผู้อยู่ในฐานะยากลำบาก 
3. ขอให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายของสำนักงานสลากฯ โดยเฉพาะโครงการจ่างๆ ที่อยู่ในอำนาจผู้อำนวยการที่มักจะมีข่าวลือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองในพื้นที่
นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ร่างกฎหมายเพื่อคนพิการมีทั้งหมด 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่าง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่... พ.ศ. ... 2. ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับที่... พ.ศ. ... และ 3. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่... พ.ศ. ...  
"ขอให้ คสช.ทำภารกิจนี้ให้เต็มที่เพื่อผลักดันปฏิรูปสลากอย่างยั่งยืน คืนความสุขกลับสู่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ และครั้งนี้เป็นความหวังเดียวของพวกเราจึงอยากให้เรื่องนี้สำเร็จโดยเร็ว และหวังว่า คสช.จะให้ความสำคัญกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้พิการต่อไป" นายสมชาย กล่าว
ด้านนายสุขสวัสดิ์ กล่าวว่า ขอรับหนังสือนี้ไว้ และจะยื่นต่อ ม.ล.ปนัดดา ภายในวันนี้.
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม