หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

'คุรุสภา'ตั้งอนุกก.พัฒนาวิชาชีพดึงหัวกะทิร่วมร่างแผนเพิ่มคุณภาพครู-ผู้บริหาร

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


'คุรุสภา'ตั้งอนุกก.พัฒนาวิชาชีพดึงหัวกะทิร่วมร่างแผนเพิ่มคุณภาพครู-ผู้บริหาร
          ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า กรรมการคุรุสภาเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 คณะ เพื่อร่างนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในส่วนของวิชาชีพครูและวิชาชีพผู้บริหาร ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยมีประธานกรรมการคุรุสภาเป็นประธานอนุกรรมการ และมี ศ.เสริมศักดิ์ วิศาลา ภรณ์ และนายดิเรก พรสีมา อนุกรรมการเป็นที่ปรึกษา
          ส่วนคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ประกอบด้วย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ศ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ศ.ภาวิช ทองโรจน์ ศ.วิจิตร ศรีสุพรรณ ศ.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ศ.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รศ.มนตรี จุฬาวัฒนฑล, รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รศ.ประภาภัทร นิยม รศ.ประวิต เอราวรรณ์ รศ.ประกอบ คุณารักษ์
          ประธานคุรุสภากล่าวต่อว่า นายมานิจ สุขสมจิตร นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นพ.สุภกร บัวสาย ผศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายชุมพล พรประภา น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ นายเจริญ ไชยสมคุณ นายนิวัตร นาคะเวช นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง, รศ.มนตรี แย้มกสิกร ผศ.สุรวาท ทองบุ นายไพฑูรย์ สีสง่า นายเสรี แสงทองเขียว นายสุวิทย์ มูลคำ นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ นายเพิ่มสิน เฉยศิริ นางรัชนี ชังชู โดยมีเลขาธิการคุรุสภาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
          ส่วนรองเลขาธิการคุรุสภา ผอ.สำนักนโยบายและแผน ผอ.สำนักมาตรฐานวิชาชีพ ผอ.สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ และ ผอ.สำนักยกย่องและเชิดชูเกียรติวิชาชีพ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 26 มิ.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม