หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 146/2557
ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.
โรงเรียนหอวัง - นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสนามสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยมีนางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสนามสอบ ให้การต้อนรับและรายงานถึงการดำเนินการจัดสอบ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557
ปลัด ศธ. กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ที่โรงเรียนหอวัง พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,117 คน เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข  รวม 942 ราย ประกอบด้วย
  • ผู้สมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 749 ราย แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 724 ราย (กลุ่มทั่วไป 690 ราย และกลุ่มประสบการณ์ 34 ราย) และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25 ราย (กลุ่มทั่วไป 21 ราย และกลุ่มประสบการณ์ 4 ราย)
  • ผู้สมัครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 193 ราย แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 191 ราย (กลุ่มทั่วไป 177 ราย และกลุ่มประสบการณ์ 14 ราย)  และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 ราย (กลุ่มประสบการณ์)
โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง 50 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
  • สพป. 36 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 33 ตำแหน่ง (บรรจุกลุ่มทั่วไป 16 ตำแหน่ง/กลุ่มประสบการณ์ 17 ตำแหน่ง) และ 3 ตำแหน่งสำหรับเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บรรจุกลุ่มทั่วไป 1 ตำแหน่ง/กลุ่มประสบการณ์ 2 ตำแหน่ง)
  • สพม. 14 ตำแหน่ง แบ่งเป็นเขตพื้นที่ทั่วไป 13 ตำแหน่ง (บรรจุกลุ่มทั่วไป 6 ตำแหน่ง/กลุ่มประสบการณ์ 7 ตำแหน่ง) และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ตำแหน่ง จะบรรจุในกลุ่มประสบการณ์
การสอบในวันนี้แบ่งเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการสอบของกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ และในภาคบ่ายเป็นการสอบของกลุ่มทั่วไปเท่านั้นซึ่งต้องขอขอบคุณโรงเรียนหอวังที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่สอบ และสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่จัดคณะทำงาน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่การแจกข้อสอบ คุมห้องสอบ และเก็บข้อสอบเพื่อนำส่งมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ตรวจข้อสอบ ทั้งนี้ ศธ.ได้เน้นเรื่องความโปร่งใส ความเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำชับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วยความสุจริต หากตรวจสอบพบการทุจริตก็จะมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด
  
 หลังจากนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 และในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2557 จะเป็นการสอบ ภาค ค. ของกลุ่มทั่วไป โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เป็นการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และภาค ข ของกลุ่มประสบการณ์จะสอบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อประมวลผลคะแนนครบทุกภาคแล้ว จะมีการประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และมีการขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
 หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิ์ หรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินการทางวินัย กรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วย
 
 
เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวเพิ่มเติมถึงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (วันที่ 25 มิถุนายน 2557) ว่าในวันเดียวกันนั้น กลุ่มประสบการณ์จะต้องส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 เป็นต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนา 7 ชุด ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. และจะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาต่อกรรมการในวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557
ในส่วนของมาตรการการจัดสอบในครั้งนี้ ย้ำว่าสำนักงาน ก.ค.ศ.มีวิธีการดำเนินการจัดสอบอย่างรัดกุม ตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ การรับ-ส่งข้อสอบจากโรงพิมพ์และสถานที่สอบ มีการถ่ายภาพทุกขั้นตอน มีห้องมั่นคงเพื่อเก็บข้อสอบ กรรมการที่นำข้อสอบออกมาจะต้องเซ็นชื่อกำกับทุกขั้นตอน นอกจากนั้นการบรรจุข้อสอบหรือกระดาษคำตอบ จะมีกรรมการกลางตรวจสอบและถ่ายภาพไว้ทุกขั้นตอน รวมถึงมีซองพลาสติกเพื่อเก็บเครื่องมือสื่อสารของผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบทุกคน มีมาตรการควบคุมไม่ให้ผู้ใดนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ โดยได้วางแผนอย่างรัดกุมในเรื่องการจัดลำดับของข้อสอบ หากมีข้อสอบหายไปก็จะทราบได้ทันที เมื่อเก็บข้อสอบกลับคืนมาก็จะมีการตรวจสอบความครบถ้วนทุกแผ่นก่อนปิดผนึกและส่งต่อไป และมีตำรวจเข้าร่วมในการรับ-ส่งข้อสอบ
นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีนโยบายที่จะทำศูนย์คลังข้อสอบในการสอบภาค ก. คล้ายกับการสอบภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ส่วนการสอบภาค ข.และภาค ค. ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการจัดสอบเอง แต่การจัดทำศูนย์คลังข้อสอบจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการเลือกข้อสอบ ทำอย่างไรให้มีข้อสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะมีการจัดประชุมหารือกันต่อไป
  
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการบรรจุครูผู้สอนด้วยว่า นอกจากจะต้องมีการพัฒนาก่อนทำงาน เช่นเดียวกับการสอบผู้บริหารครั้งนี้แล้ว จะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถหรือจบในสาขาอื่นมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเป็นครู โดยจะต้องปฏิรูปครูทั้งระบบ รวมถึงการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้ผู้ที่มีความสามารถหรือนักเรียนทุนที่ศึกษาในต่างประเทศเข้ามาเป็นครูได้อย่างสะดวก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ โดยจะต้องดูแลเรื่องความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาหนี้สินของครูด้วย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม