หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จัดแพ็กเกจช่วยครูสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ปลูกฝังรักชาติ และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเยาวชน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


จัดแพ็กเกจช่วยครูสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ปลูกฝังรักชาติ และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเยาวชน
          นายวินัย รอดจ่าย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง เปิดเผยถึง โครงสร้างและสาระของวิชาประวัติศาสตร์ และ หน้าที่พลเมือง ที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติ และสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นพลเมืองดี ว่า ได้มีการจัดประชุมเสวนา โดยมีตัวแทนจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย รวมถึง ศึกษานิเทศก์ กรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือถึงเรื่องของโครงสร้าง เวลา เนื้อหาสาระ คู่มือการจัดการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผลของวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ซึ่งในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว และมีสื่อการเรียนการสอน คู่มือต่างๆ มีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่ง แต่ต้องเพิ่มเติมคู่มือการทำกิจกรรมให้แก่ครู เพราะที่ผ่านมาครูสอนวิชาประวัติศาสตร์จะสอนตามหนังสือเรียน แต่ไม่มีแนวทางในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่มีสื่อการเรียนรู้มากมายแต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไร ทั้งนี้ในส่วนของวิชาหน้าที่พลเมือง ที่จะเป็นวิชาเพิ่มเติม อีก 40 ชั่วโมง ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่วนม.4-ม.6 จะเรียน 80 ชั่วโมงนั้น คาดว่าสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ครูสังคม หรือครูสอนประวัติศาสตร์ แต่ให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นครู คณิตศาสตร์ หรือพลศึกษา สามารถมาสอนเรื่องของหน้าที่พลเมืองได้ เพราะมีองค์ความรู้ ทักษะพื้นฐานหน้าที่พลเมืองอยู่แล้ว และการเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองจะไม่กระทบโครงสร้างการเรียนการสอน หรือเพิ่มภาระให้แก่นักเรียน หรือครูเพราะเป็นวิชาเลือกในกิจกรรมของเด็กๆ เพียงแต่จะบังคับเลือกให้เด็กได้เรียน ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะไปหารือในส่วนของรายละเอียดของคู่มือ สอบถามว่าครูต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ ครูที่มาจากหลากหลายวิชาเอกสาร สามารถ มีกิจกรรม และสอนวิชาดังกล่าวได้ รวมถึง ในเรื่องของตำราเรียน ที่จะต้องมาวิเคราะห์ ตำราเรียนที่มีอยู่ในหลักสูตรว่ายังต้องเพิ่มเติมอะไร และหากมีเรื่องที่ต้อง เพิ่มเติมมากก็อาจจะมีการจัดทำตำราเรียนใหม่ให้สอดคล้อง ขณะเดียวกัน ในที่ ประชุมได้มีการเสนอให้เพิ่มเติมหนังสืออ่านนอกเวลา ให้เด็กได้แต่ละระดับชั้น ซึ่งคณะกรรมการก็จะรวบรวมข้อสรุปทั้งหมด ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม และจะจัดอบรมครู ศึกษานิเทศก์ เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้
        
  ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม