หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ครม.ประยุทธ์ 1 ดัชนีชี้อนาคต คสช.?

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ครม.ประยุทธ์ 1 ดัชนีชี้อนาคต คสช.?


หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติ 191-0 งดออกเสียง 3 เห็นชอบให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคาดหวังถึงตัวบุคคลที่จะมาประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุด ประยุทธ์ 1 ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์เองได้ประกาศไปแล้วว่า จะมีคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ (ตอนแถลงพูดผิดเป็นเดือน ต.ค.) แต่ยิ่งประกาศรายชื่อ ครม.ช้าเท่าไร เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็จะยิ่งตามมามากขึ้นเท่านั้น
เราต้องไม่ลืมว่า พล.อ.ประยุทธ์และคณะนายทหารได้เข้ายึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 จึงถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนนายกรัฐมนตรีมากว่า 3 เดือนแล้ว การจัดตั้ง ครม. จึงไม่ควรจะล่าช้า หากไม่มีปัญหาในเรื่องการต่อรองตำแหน่งของกลุ่มก๊วนต่างๆ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเป็นปกติของการจัดตั้ง ครม. ที่มาจากพรรคการเมือง
อย่างไรก็ตาม การลาออกจากตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บางคนเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่า จะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ 1 ก็เป็นการสะท้อนว่า การจัดตั้ง ครม.ที่กำลังมีขึ้นในขณะนี้ ไม่ได้มีการเตรียมการล่วงหน้ามาก่อน ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
แต่ในทางกลับกันกับข่าวที่ว่า รายชื่อ ครม.ประยุทธ์ 1 ยังไม่นิ่งและมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลา ก็สะท้อนให้เห็นว่า มีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นในหมู่ผู้มีอำนาจใน คสช. ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกแต่งตั้งรัฐมนตรีมาร่วม ครม.ด้วยตนเองได้ทั้งหมด
หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้จริง ก็มีความเป็นไปได้ว่า รายชื่อของรัฐมนตรีบางตำแหน่ง นอกเหนือจากบรรดานายทหารที่กำลังจะเกษียณอายุ นายทหารนอกราชการ และนายทหารที่พลาดหวังจากตำแหน่งในกองทัพ ที่ได้รับคาดหมายว่าจะมาตำแหน่งในกระทรวงสำคัญๆ แล้ว อาจจะไม่ใช่บุคคลที่สังคมคาดหวังก็อาจเป็นได้
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยมีคนดี มีความรู้และผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวนหนึ่งที่แม้ไม่ได้แสดงออกถึงการคัดค้านการเข้ามายึดอำนาจของคณะ คสช. แต่ก็ไม่สะดวกใจที่จะให้ความร่วมมือด้วยการเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ทางการเมืองต่างๆ ในยุครัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้
ปัจจัยเหล่านี้นี่เอง ที่ทำให้การจัดตั้ง ครม.ประยุทธ์ 1 อาจมีความล่าช้า และต้องอาศัยเวลาในการเลือกสรรรัฐมนตรีมาร่วมคณะ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีภาพลักษณ์ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องกลุ่มอดีตนายทหารที่มีอิทธิพลใน คสช. และความสะดวกใจของคนที่จะมาร่วม ครม. ย่อมเป็นไปได้ยากที่หน้าตาของ ครม.ประยุทธ์ 1 จะเป็นที่ถูกใจ หรือยอมรับของทุกคนได้
เมื่อพอจะคาดหมายได้ว่า หน้าตาของ ครม.ชุดใหม่ อาจไม่เป็นที่ถูกใจทุกคนได้ สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ ครม.ที่นับว่ามีความพิเศษกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั่วๆ ไป นั่นคือ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช. ยังมีอำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ที่แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะเคยประกาศไปแล้วว่า จะใช้อำนาจพิเศษนี้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น
นอกจากนี้ การที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ยังคงมีอำนาจในการแต่งตั้งสมาชิก สนช. ทั้งที่แต่งตั้งมาแล้ว และที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติม ย่อมทำให้การนำเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีโอกาสที่จะผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้ไม่ยากนัก
ขณะที่กลไกในการปฏิรูปประเทศ ที่จะถูกโยนไปสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก็เชื่อกันว่าจะมีตัวแทนเข้ามาอย่างหลากหลายในบางประเภท แต่ต้องไม่ลืมว่า สปช.เป็นเพียงองค์กรที่จัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิรูป แต่องค์กรที่จะทำให้การปฏิรูปเป็นรูปธรรมได้ ยังคงเป็นอำนาจของ คสช. ครม.และ สนช. เป็นหลัก
ถึงกระนั้นก็ตาม กลไกหลักในการบริหารประเทศและขับเคลื่อนการปฏิรูปตามโรดแม็ปของ คสช.ก็คือ คณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไม พล.อ.ประยุทธ์จึงต้องเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเอง
ดังนั้น เมื่อรายชื่อ ครม.ประยุทธ์ 1 คลอดออกมา ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ย่อมมีมากขึ้น และในเมื่อ ครม.มีนายกฯ เป็นคนเดียวกับหัวหน้า คสช.แล้ว ผลจากการดำเนินงานของรัฐบาล หรือ ครม. ย่อมส่งภาพลักษณ์ของ คสช.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ทำหน้าที่ผู้นำประเทศในบทบาทหัวหน้า คสช.มากว่า 3 เดือนแล้ว ระยะเวลาในการให้โอกาสลองผิดลองถูกของ ครม. หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ฮันนี่มูน พีเรียด” เช่นรัฐบาลก่อนหน้านี้ ก็คงจะมีน้อยหรือไม่มีเลย
ที่สุดแล้ว ตัวชี้วัดว่า การเข้ามายึดอำนาจของ คสช.จะเป็นการ “เสียของ” หรือไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและเดินหน้าการปฏิรูปประเทศ ก็คือ ประสิทธิภาพการบริหารประเทศของรัฐบาล “ประยุทธ์ 1” นั่นเอง...
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม