หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 121/2558เปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
จังหวัดชลบุรี - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป ผู้บังคับการค่ายชุมนุม คณะกรรมการดำเนินงาน บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ถวายของที่ระลึก และนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถวายสูจิบัตร
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประทานกราบทูลรายงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้
"ขอประทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี อุปนายกสภาลูกเสือไทย พร้อมด้วยลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ ณ ที่นี้ ต่างปลื้ม ปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ฝ่าพระบาทเสด็จมาเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20
เกล้ากระหม่อม ขอประทานกราบทูลรายงานว่า งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรักความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้ ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ
การชุมนุมครั้งนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากทั่วประเทศ และสมาคมลูกเสือจากต่างประเทศ ประกอบด้วย สมาคมลูกเสือบังคลาเทศ สมาคมลูกเสือกัมพูชา สมาคมลูกเสือไต้หวัน สมาคมลูกเสือมาเลเซีย สมาคมลูกเสือเมียนมาร์ สมาคมลูกเสือสิงคโปร์ สมาคมลูกเสือเวียดนาม สมาคมลูกเสือศรีลังกา และสมาคมลูกเสือปากีสถาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ขอประทานพระอนุญาตเบิกนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลเบิกผู้บริหารงานชุมนุม ผู้แทนคณะลูกเสือจากต่างประเทศ และผู้มีอุปการคุณ เข้าเฝ้าฯ รับประทานของที่ระลึก และเบิกนายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กราบทูลนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อจากนั้น ขอประทานพระดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานลูกเสือ และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พัฒมงคลแก่เหล่าลูกเสือ และบรรดาพสกนิกรชาวไทยสืบไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระดำรัสเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 โดยมีใจความดังนี้
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานสำคัญของคณะลูกเสือ ซึ่งมีมวลสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศมาชุมนุมกันอย่างพรั่งพร้อม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของลูกเสือร่วมกัน
ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ได้พบปะเพื่อนใหม่ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมทั้งได้มาประกอบกิจกรรมร่วมกันนั้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เพราะเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการฝึกหัดขัดเกลาอย่างถูกต้อง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมความประพฤติที่ดี คุณสมบัติอันเป็นผลจากกระบวนการฝึกอบรมตามอุดมการณ์ของลูกเสือดังกล่าว ย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะเกื้อหนุนส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งสามารถประกอบกิจการการงานช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกเสือทุกคนจึงชอบที่จะฝึกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและวิธีการของลูกเสืออย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตั้งใจศึกษาเรียนรู้จักกันและกัน อันจะเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นต่อไปภายหน้า แต่ละคนจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของบ้านเมือง และสามารถประสานความร่วมมือกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงสังคม ประเทศชาติ ตลอดถึงโลกของเรา ให้มีแต่ความผาสุกมั่นคงและเจริญยั่งยืนสืบไป
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ บัดนี้ ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยดี ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งขอให้ลูกเสือทุกคนและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”
 
นายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประทานกราบทูลนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ดังนี้
“ขอประทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท เกล้ากระหม่อม นายวัชรินทร์ จำปี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอประทานพระอนุญาตนำลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตามประเพณีของลูกเสือ ดังนี้
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือ กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”
ภายหลังพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทอดพระเนตรการเดินสวนสนาม และการแสดงกิจกรรมของลูกเสือเนตรนารี ในชุด “ลูกเสือชลบุรีร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม