หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ของซีมีโอ (SPAFA)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 229/2558
 ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์
ของซีมีโอ (SPAFA)

 ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประธานสภาซีเมค) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ขององค์การซีมีโอ : สปาฟา (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts : SPAFA) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยมี ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอ สปาฟา รวมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า "สปาฟา" (www.seameo-spafa.org) เป็น 1 ใน 15 ศูนย์ภูมิภาคขององค์การซีมีโอ และเป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งแรกที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ภายหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา*
ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีอยุธยา ด้านหลังหอสมุดแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2521 ต่อมาที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ได้มีมติให้เปลี่ยนสถานภาพของสปาฟา จากโครงการภูมิภาค เป็นศูนย์ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เป็นต้นไป โดยมีศูนย์ตั้งอยู่ในประเทศไทย และรัฐบาลไทย
เป็นเจ้าภาพศูนย์ภูมิภาคแห่งนี้
บทบาทสำคัญของศูนย์สปาฟา คือ การจัดฝึกอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อส่งเสริมการศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดเห็นทางด้านศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดีของประเทศในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เอกสารในสาขาวิชาดังกล่าว เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ตลอดจนจัดทำวารสาร และจัดพิมพ์เอกสารวิชาการออกเผยแพร่ด้วย
ที่ผ่านมาศูนย์สปาฟาได้ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์งานด้านศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี แม้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและมีบุคลากรไม่มากนัก แต่ก็เชื่อว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เป็นแผนงานที่ดี ประกอบกับลักษณะงานของศูนย์น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปและจิตอาสาจากภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายการรับรู้การดำเนินงานของศูนย์ให้กว้างขวางมากขึ้น อาทิ การจัดทำเว็บไซต์ 2-3 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ฯลฯ การจัดกิจกรรมในโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน การขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกซีมีโอ การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆ เช่น ความเชื่อเรื่องข้าวของประเทศต่างๆ เป็นต้น
 
 
 โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดดิจิทัลของศูนย์สปาฟา และนิทรรศการต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ การจัดทำสื่อ เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม