หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขยายโรงเรียนหลักสูตรวิทย์/ศิลป์-กีฬา ปี 2559 รวม 6 แห่ง ครอบคลุม 5 จชต.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 121/2559 ขยายโรงเรียนหลักสูตรวิทย์/ศิลป์-กีฬา ปี 2559
รวม 6 แห่ง ครอบคลุม 5 จชต.

จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนในโครงการ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (ภาษาอังกฤษ)–กีฬา โดยสามารถเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการใน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเทควันโด รวมจำนวน 72 คน
จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กอ.รมอ.ภาค 4 ส่วนหน้า ศปบ.จชต. ศูนย์สันติสุข ศอ.บต. สพก.จชต. ตัวแทนสมาพันธ์ครู ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียนในโครงการ เตรียมความพร้อมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
 รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงโครงการว่า นายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน และมีดำริให้พิจารณาเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนทักษะด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสามารถด้านกีฬาเป็นพิเศษให้มากขึ้น รวมถึง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวบังเกิดผล เป็นรูปธรรม
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” และมอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (ภาษาอังกฤษ) -กีฬา รวมถึงได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงมุ่งความเป็นเลิศและฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขันหรือการเป็นนักกีฬาเท่านั้น แต่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนทุนการศึกษา เต็มจำนวนแก่นักเรียนในโครงการ จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ส่วนความคืบหน้าโครงการ พบว่าขณะนี้มีโรงเรียนที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีที่แล้ว (2558)ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส โดยในภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ขยายผลเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา รวมเป็น 6 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรับนักเรียนได้จำนวนทั้งสิ้น 430 คน
ซึ่งแผนการขับเคลื่อนต่อไปจะมีการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนในโครงการ ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2559 โดยนำคณะผู้บริหาร โค้ช ครู และนักเรียน จากโรงเรียนในโครงการทั้ง 6 โรงเรียน ไปศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ อุทยานราชภักดิ์ เยี่ยมโครงการในพระราชดำริ (ช่างหัวมัน) ทัศนะศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมสโมสรกีฬาชั้นนำ และฝึกซ้อมร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ จะมีการจัดมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 28 เม.ย. 2559 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้สำรวจความต้องการในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนในประเภทกีฬาที่หลากหลาย สอดคล้องตามศักยภาพ โดยยึดหลักความยุติธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็ง สู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20–24 มีนาคม 2559 นี้ ตั้งแต่ 09.00 –15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทรศัพท์ 02 288 5914  และ www.ed-south.org

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม