หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สกศ.ขานรับพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิตใส่แผนการศึกษาชาติ 15 ปี-ปูพื้นฐานทักษะเด็ก

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

สกศ.ขานรับพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิตใส่แผนการศึกษาชาติ 15 ปี-ปูพื้นฐานทักษะเด็ก 
  

     
          นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 2/2559 ที่มี พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี พ.ศ.2560-2574 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันว่าแผน ดังกล่าวจะต้องกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา รวมถึงต้องลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนต้องเพิ่มโอกาสความเสมอภาคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ ไปจนถึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
          พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขวิกฤตการศึกษาของชาติกับที่ประชุม โดยกำหนดคุณลักษณะและทักษะของเด็กและเยาวชน ในทศวรรษที่ 21 ที่ต้องมีจุดเน้นในด้านการเรียนรู้ 3R 8C ตลอดชีวิต ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นสภาการศึกษาจึงเตรียมนำข้อเสนอของรมว.ศธ. ไปบรรจุ ไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปีต่อไป
          สำหรับจุดเน้นในด้านการเรียนรู้ 3R 8C ตลอดชีวิตที่เตรียมบรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 แบ่งเป็น 3R จำแนกเป็น Reading การอ่านออก (W) Riting เขียนได้ และ(A) Rithenmatics คิดเลขเป็น ส่วน 8C ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem Solving หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้ Creativity and Innovation หรือคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม Cross-cultural Understanding หรือความเข้าใจความ แตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
          Collaboration teamwork and leadership หรือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ Communications information and media literacy หรือทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ Computing and ICT literacy หรือทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  Career and learning skills หรือทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้  และ Compassion : หรือการมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 มิ.ย. 2559 (กรอบบ่าย)--

ที่มา ;  เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม