หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คุณลักษณะทักษะเด็กในทศวรรษที่ 21

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูปที่ประชุมร่างแผนการศึกษาชาติ เห็นชอบกำหนดคุณลักษณะทักษะเด็กในทศวรรษที่ 21 เน้นคิดมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาเป็น รู้เท่าทันสื่อ มีคุณธรรม มอบ สกศ.บรรจุในร่างแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่

วันนี้(20 มิ.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 2/2559 ซึ่งมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 โดยได้เห็นชอบการกำหนดความคาดหวังของแผนไว้หลายเป้าหมาย เช่น ต้องการลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ หรือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับรมว.ศึกษาธิการ ที่เสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตการศึกษาของชาติ โดยกำหนดคุณลักษณะ และทักษะของเด็กในทศวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นการเรียนรู้ 3R 8C ตลอดชีวิต ซึ่งสกศ.จะนำไปบรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับ 3R คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, (A)Rithmatics-คิดเลขเป็น ส่วน 8C คือ 1.Critical Thinking and Problem Solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้2.Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม3.Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 4.Collaboration teamwork and leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ5.Communications information and media literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ6.Computing and ICT literacy :ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7.Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ และ 8.Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย

ที่มา ;  เว็บ นสพ.เดลินิวส์


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม