หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รมว.ศธ.หารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักร

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
          
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 253/2559
รมว.ศธ.
หารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักร

 ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr. Chris Thatcher รองประธานหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้แทนจากบริษัทโรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) ประเทศไทย และผู้แทนจากเทสโก โลตัส ร่วมหารือ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่หอการค้าสหราชอาณาจักร สนับสนุนระบบการศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education) ด้วยการรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยเข้าฝึกงานในสถานประกอบการในเครือหอการค้าฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศและผู้ประกอบการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
อย่างไรก็ตาม การอาชีวศึกษาของไทยยังคงประสบปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา แม่จะเป็นเพียงส่วนน้อย แต่ก็มีความจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษาโดยรวม จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา เช่น การส่งเสริมให้เป็นผู้เสียสละ, ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น
 นอกจากนี้ การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจะช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาท เนื่องจากผลการสำรวจพบว่าเด็กอาชีวศึกษาที่เข้าฝึกงานในสถานประกอบการจะไม่มีเวลาหรือปัจจัยที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท อีกทั้งเป็นการฝึกให้เด็กมีประสบการณ์การทำงาน ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา
 สำหรับการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิวุฒิ (Dual Degree) ในบางสาขาวิชากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ แต่เด็กอาชีวศึกษาของไทยยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้ประกอบการก็ต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เด็กอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 Mr. Chris Thatcher รองประธานหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอาชีวศึกษาของไทย เนื่องจากมีบริษัทในเครือกว่า 600 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการด้านอาชีวศึกษาอย่างมาก พร้อมทั้งรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจจากการฝึกงานกับสถานประกอบการภาคเอกชนด้วย
 ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Btech ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการมาปรับใช้กับอาชีวศึกษาไทย อาจจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวศึกษาของผู้เรียนได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวกับสถานศึกษาสายสามัญของไทยบ้างแล้ว
 สำหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนั้น สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรจะนำเด็กที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาเรียนด้วยกัน และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันเพื่อลดปัญหาความแตกต่างของสถาบัน พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษา ด้วยการสนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาและทำกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมด้วย

 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยที่อยู่ในระบบของการฝึกประสบการณ์ประมาณ 100,000 คน ซึ่งการดำเนินงานขั้นต่อไป คือ การหารือกับหอการค้าสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งพิจารณานำหลักสูตร Btech มาปรับใช้กับอาชีวศึกษาของไทยด้วย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม