หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 257/2559
ตรวจ
เยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬา
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
นาทวี

 จังหวัดสงขลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ผู้บังคับการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคมครั้งนี้ เพื่อทำพิธีเปิดอาคารหอพักนักเรียนในโครงการ และรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งได้นำนวัตกรรม 4S มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย Syllabus (หลักสูตร) Supervision (ระบบดูแล) Support (ผู้สนับสนุน) และ Success (ความสำเร็จ) พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนในโครงการ และให้โอวาทว่า "เด็กโรงเรียนสานฝันฯ ต้องสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน กล่าวคือต้องเรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น ทำในสิ่งที่ดีงาม สร้างความสุขให้กับครูและผู้ปกครอง และจงทำความฝันให้เป็นความจริง ให้เป็นที่ภูมิใจของทุกคน" โดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะให้การดูแลนักเรียนในโครงการและสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ตามความสนใจของนักเรียน
ทั้งนี้ จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริเป็นข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ ได้เรียนและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่าย จนเห็นผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมา
ซึ่งพบว่านักเรียนมีความรักความสามัคคี มีผลการเรียนดีขึ้น มีความสุข เป็นไปตามแนวทาง “จุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” และพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 60 รวมทั้งมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น นายมูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่มินิมาราธอนนานาชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย เป็นต้น และผลสำรวจยังพบด้วยว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในระดับ "ดีมาก" รวมทั้งโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาตามแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา จากชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย
ังนั้น จึงได้มีดำริให้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพราะกีฬาเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ในโครงการได้พิสูจน์แล้วว่ามีการดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา
 โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมคณะครู ผู้บริหารการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยได้จัดตั้งเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง จึงได้เน้นย้ำขอให้นำวิธีการพัฒนาที่ดีที่ประสบผลสำเร็จ ไปแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และต่อยอดในระดับกลุ่มโรงเรียนต่อไป

ที่มา ;  เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม