หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน

(มือถือ>>> ควรคลิ๊กเลือกดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ) 

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน

รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาเอกชน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมมนา "ขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ"
เมื่อวันพุธที่ มิถุนายน 2559 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 11 โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนรองเลขาธิการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ 557 คน เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพบปะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้เห็นภาพรวมการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเป็นจิ๊กซอว์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเดินไปด้วยกัน และจะเห็นความก้าวหน้าของกระทรวงในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยย้ำว่าต้องการให้การศึกษาของภาคเอกชนแข็งแรง เพราะจะช่วยลดภาระของรัฐในการจัดการศึกษา
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ฝากประเด็นสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพราะช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเสียใจกรณีไฟไหม้บ้านพักนักเรียนหญิงโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ของมูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องขอขอบคุณ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่ได้ให้การช่วยเหลือ รวมทั้งเครือข่ายการศึกษาเอกชนที่ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน 350,000 บาทในวันนี้
ทั้งนี้ ได้ขอให้ สช. ติดตามดูแลคดีที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งย้ำเตือนให้ทุกหน่วยงานอย่าประมาท แม้จะมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันดูแลไว้อยู่แล้วก็ตาม แต่จำเป็นต้องย้ำเตือนและมีแผนการซักซ้อมความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสูงๆ ที่จะต้องมีเครื่องมือดับเพลิง ประตูและบันไดหนีไฟ นอกจากเรื่องอัคคีภัยแล้ว ยังมีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขไว้ด้วย
แม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ คือ การขายอาหารแก่เด็กนักเรียนภายนอกโรงเรียน ซึ่งควรเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อเด็ก แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครอง จึงจะมอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้ลงไปสุ่มตรวจ อย่าปล่อยปละละเลยเพราะอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานจะเกิดผลระยะยาวต่อเด็ก โรงเรียนจะอ้างว่าอยู่นอกเขตโรงเรียนไม่ได้ ต้องช่วยกันดูแล
นอกจากนี้ ควรจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์รับส่งนักเรียน ที่จะต้องตรวจสอบให้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ (อาทิ พระราชบัญญัติการจราจรทางบก ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน หรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน เป็นต้น)
ดังนั้น ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน หากจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นก็ไม่ควรเสียดายเงิน หรืออาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยตามแผนการซักซ้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นระยะๆ ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน จึงต้องช่วยกันดูความสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวเด็กอนุบาลในโรงเรียนเอกชนด้วยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ.2552 ส่วนปีงบประมาณต่อๆ ไป อาจจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเพิ่มเติม ส่วนประเด็นระยะเวลาในเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยนั้น ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเสนอแผนงานและห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดรับสมัครสอบ เพื่อจะให้ กศจ. รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนในช่วงเปิดภาคเรียน

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบให้ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กล่าวถึง ประเด็นใหญ่ๆ คือ เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ขณะนี้การศึกษาไทยอยู่ตรงไหน และขณะนี้กำลังดำเนินการอะไรและจะทำอะไรต่อไป เป็นต้น
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารบรรยายดังกล่าวได้ที่นี่ .. Click

ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม