หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ม.สวนดุสิตร่วมกรรมการวิจัย สกสค.ต่อยอดความรู้พัฒนางานส่งเสริมสวัสดิการครู

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

ม.สวนดุสิตร่วมกรรมการวิจัย สกสค.ต่อยอดความรู้พัฒนางานส่งเสริมสวัสดิการครู 

      รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง มสด. กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า สกสค.จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักคือ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          รศ.ดร.สุขุมกล่าวต่อไปว่า ด้วยพันธกิจดังกล่าว สกสค.จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการวิจัยขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มสด. และบุคลากรของสวนดุสิตร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัย การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สกสค. รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ของงานวิจัยที่มีอยู่เดิม เพื่อมาพัฒนางาน สกสค.
          "สวนดุสิตได้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ พบว่ามีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจถึง 21 เรื่อง เช่น งานวิจัยด้านการศึกษาสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน การศึกษาปัจจัยด้านสวัสดิการครูที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานของครู การเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินการด้านการส่งเสริมสวัสดิการครูของประเทศไทยกับต่างประเทศ และการพัฒนาระบบ/รูปแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางและขอบเขตการทำวิจัยของบุคลากรด้านการศึกษา สำหรับทิศทางใหม่ในการทำวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหา และตรงกับความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง" รศ.ดร.สุขุมกล่าว--จบ--
          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ที่มา ;  เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม