หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หารือการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 434/2556หารือการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเรียน และคณะกรรมการองค์การค้าของ สกสค. เพื่อวางแผนกระบวนการจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 อย่างมีคุณภาพ ด้วยราคาที่ยุติธรรม

  • หารือกับผู้บริหารของสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่จัดพิมพ์หนังสือเรียน
    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้หารือกับผู้บริหารของสำนักพิมพ์ต่างๆ กว่า 30 คน เกี่ยวกับปัญหาในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้ทันถึงมือเด็กก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 เพราะที่ผ่านมามักเกิดความล่าช้ามาโดยตลอด บางปีนักเรียนได้รับหนังสือเรียนล่าช้ากว่า เทอมหรือ 1 ปี ทำให้เด็กเสียโอกาสอย่างมาก ซึ่งจากการหารือครั้งนี้ทางสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้ พบว่ามีปัญหาและข้อเสนอแนะหลายด้าน เช่น
- งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ที่ผ่านมาโรงเรียนจะได้รับเงินจัดสรรตาม รายการในโครงการเรียนฟรีฯ เป็นจำนวนร้อยละ 70 ไว้ก่อน และจะมีการสำรวจเพื่อจัดสรรเพิ่มให้อีกร้อยละ 30 เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน หากงบประมาณไม่พอสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียน ก็ให้นำงบประมาณจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาจัดซื้อหนังสือไปก่อน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าดำเนินการ เพราะเกรงจะเกิดความยุ่งยากและปัญหาอื่นๆ ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่จัดซื้อหนังสือเรียนได้เพียงร้อยละ 70 เท่านั้น ทำให้นักเรียนอีกร้อยละ 30 ได้รับหนังสือเรียนไม่ครบถ้วนก่อนเปิดภาคเรียน จึงขอให้ไปคิดวิธีอื่นที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว
- กระบวนการจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือเรียน  ส่วนใหญ่องค์การค้าของ สกสค.จัดพิมพ์ไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน ยกเว้นปีที่ผ่านมาที่ได้เร่งรัดจนสามารถจัดพิมพ์ได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน แต่ก็พบว่ากระบวนการในการจัดส่งหนังสือเรียนไปยังโรงเรียนจำนวนมากไม่ทันอยู่ดี ส่งผลให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาด้วย อย่างไรก็ตามในปีนี้ทางโรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ยืนยันว่ามีการวางแผนกระบวนการการจัดพิมพ์ที่จะทันก่อนเปิดภาคเรียนอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีการวางแผนหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักพิมพ์ได้ยกตัวอย่างปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มักได้รับการจัดส่งล่าช้า เพราะระยะทางที่อยู่ห่างไกล ยอดขนส่งไม่คุ้มทุน หากมีการวางแผนให้โรงเรียนขนาดเล็กมารับที่เขตพื้นที่การศึกษา จะช่วยให้รับหนังสือได้เร็วขึ้น
- การจัดทำระบบข้อมูลที่ชัดเจน  ที่ผ่านมาโรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.ไม่มีระบบข้อมูลที่ชัดเจนทั้งประเทศถึงการดำเนินงานด้านการจัดพิมพ์หนังสือเรียน จึงขอให้ศึกษาข้อมูล 10 ปีย้อนหลังว่า พบปัญหาด้านใดบ้าง การบริหารการเงิน ในส่วนของเงินอุดหนุน เงินลงทุน และเงินหมุนเวียน เป็นไปในทิศทางใด รวมทั้งวางแผนงานสำคัญๆ ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการทำงานในอนาคตอย่างชัดเจนด้วย
- การพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียน  ที่ผ่านมาโรงเรียนของรัฐได้จัดซื้อหนังสือเรียนในจำนวนที่ถูกที่สุดไว้ก่อน จึงทำให้สำนักพิมพ์ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ เพียงเพื่อให้ผ่านมาตรฐานเท่านั้น เพื่อให้สามารถขายได้ ต่างจากโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่จะเลือกซื้อหนังสือเรียนที่มีคุณภาพมากกว่า แม้ราคาจะแพงกว่าก็ตาม
- ราคาหนังสือเรียน  ในต่างประเทศมีวิธีการทำให้ราคาหนังสือเรียนมีราคาถูก เช่น หากรู้จำนวนการพิมพ์ที่แน่นอน จะทำให้ต้นทุนในการพิมพ์ถูกลง หรือหากหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทางสำนักพิมพ์ก็สามารถวางแผนการพิมพ์ล่วงหน้าไว้ได้ ฯลฯ นอกจากนี้ในต่างประเทศก็มีระบบที่จัดส่งหนังสือเรียนได้อย่างรวดเร็วทั่วประเทศ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาและตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ เพื่อวางระบบรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมที่จะทำให้หนังสือเรียนมีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม
- กระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน  สำนักพิมพ์ได้เสนอว่าควรโอนงบประมาณโดยตรงให้โรงเรียนไปจัดซื้อได้เองกับสำนักพิมพ์ต่างๆ ตามความต้องการในแต่ละสาขาวิชา และกำชับให้โรงเรียนเข้าใจว่าใน กลุ่มสาระหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โรงเรียนต่างๆ สามารถเลือกซื้อได้เองโดยตรงกับภาคเอกชน ไม่จำกัดเฉพาะองค์การค้าของ สกสค.เท่านั้น
- ให้การแข่งขันควรเป็นไปโดยเสรี ไม่มีการผูกขาด  เพื่อต้องการให้ทุกสำนักพิมพ์เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ไม่ผูกขาด ในราคาที่ยุติธรรม มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
รมว.ศธ. ย้ำว่า ต้องการให้ตั้งคณะทำงานร่วม ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การค้าของ สกสค. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงาน กศน. ฯลฯ กับสำนักพิมพ์ เพื่อวางแผนแก้ปัญหาในเรื่องนี้ร่วมกันโดยเร็ว โดยขอให้ยึดผลประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก โดยให้ สพฐ.รวบรวมความคิดเห็นต่างๆ จากการหารือร่วมกัน พร้อมทั้งวางแผนจัดทำกรอบปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดเวลา (Timing) ไว้อย่างชัดเจน  แล้วนำกลับมาเสนออีกครั้ง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหากระบวนการจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือเรียน เสร็จทันก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557อย่างมีคุณภาพ และได้ราคาที่ยุติธรรม
 
 
 
 
 
 

  • หารือกับคณะกรรมการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สกสค.
นายสมมาตร มีศิลป์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้สรุปแผนการพิมพ์หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 มีสาระสำคัญสรุปดังนี้
- การผลิตหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557  มียอดหนังสือเรียนที่มีไว้จำหน่ายประมาณ 38 ล้านเล่ม จัดพิมพ์แล้วเสร็จ19 ล้านเล่ม และอยู่ระหว่างการผลิต 19 ล้านเล่ม ซึ่งองค์การค้าของ สกสค.มีกำลังการผลิต 400,000 เล่มต่อวัน จึงคาดว่าจะสามารถจัดพิมพ์ได้ทันเวลาที่เหลืออีก 50 วัน
- หลักเกณฑ์การพิมพ์หนังสือเรียน  พิจารณาจากยอดหนังสือเรียนคงเหลือปีที่ผ่านมา และการคาดคะเนยอดขาย รวมทั้งจะจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้เพียงพอต่อการจำหน่าย แต่ก็ต้องคงเหลือหนังสือน้อยที่สุด และที่สำคัญคือสามารถจัดส่งให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
- ระบบการจัดจำหน่ายหนังสือเรียน  เนื่องจากระบบเดิมที่ขายผ่านร้านขายส่งเกิดปัญหาด้านการโอนเงิน ส่งผลทำให้การจัดส่งหนังสือเรียนล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ องค์การค้าของ สกสค.จึงได้แก้ไขโดยการขายหนังสือให้กับโรงเรียนโดยตรง ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดประจำเขตพื้นที่การศึกษา/ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ประจำโรงเรียน/ทำเลทอง และขายให้ร้านขายส่ง อีกประมาณร้อยละ 30 รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเร็วขึ้น คือในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
ระบบการจัดส่ง  จะเริ่มจัดส่งหนังสือเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และจัดส่งให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ด้วยช่องทางการจัดส่งต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยรถขององค์การค้าของ สกสค.และรถเช่าขององค์การค้าของ สกสค.ไปยังสถานศึกษา บริษัทเอกชนขนส่งไปยังสถานศึกษา/ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ประจำโรงเรียน/ทำเลทอง/ร้านค้าเอกชน จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่การตลาดภูมิภาค และร้านค้าเอกชนนำรถมารับสินค้าเพื่อจัดส่งให้สถานศึกษาต่อไป
- การดำเนินงานในอนาคต  องค์การค้าของ สกสค.มีแผนที่จะเปิดร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ประจำโรงเรียนและทำเลทอง จำนวน 300 ร้านค้าให้ครอบคลุม 185 เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 3 ปี โดยระยะเริ่มต้นในปี 2557 ตั้งเป้าหมายเปิดร้านให้ครบทุกจังหวัดรวม 77 ร้าน และจะจัดทำหนังสือเรียนนวัตกรรมใหม่รูปแบบ Digital Content ผ่าน Smartphone/Tablet ที่นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมโดย Scan QR Code เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทบทวนและฝึกฝนบทเรียนด้วยตนเอง เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ และเป็นการยกระดับความสามารถในการเรียนและการแข่งขันกับนานาประเทศสอดคล้องกับนโยบายของ ศธ.
  
 
 
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศธ.กล่าวฝากให้ช่วยคิดว่า จะทำอย่างไรให้ค่าหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรีฯ เป็นค่าใช้จ่ายของหนังสือเรียนจริง ใช้สำหรับซื้อหนังสือเรียนจริง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนที่น้อยมากอยู่แล้ว หากจะต้องนำงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้จ่ายในส่วนอื่นอีก ก็จะทำให้นักเรียนได้หนังสือที่ไม่มีคุณภาพ และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน รวมทั้งเรื่องส่วนลดค่าหนังสือ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของผู้เลือกซื้อ หมายถึงครู จะทำอย่างไรให้ส่วนลดไม่ตกกับผู้้เลือกซื้อ และหากผู้เลือกซื้อสามารถเลือกได้ดี ควรจะมีแรงจูงใจอะไรที่จะมอบให้หรือไม่ พร้อมทั้งขอให้ศึกษาข้อมูล 10 ปีย้อนหลังว่า การดำเนินงานด้านการจัดพิมพ์หนังสือเรียนพบปัญหาด้านใดบ้าง การบริหารการเงินทั้งเงินอุดหนุน เงินลงทุน และเงินหมุนเวียนเป็นไปในทิศทางใด รวมทั้งแผนงานสำคัญๆ ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการทำงานในอนาคต

จากการรับฟังการดำเนินงาน ต้องขอแสดงความชื่นชมที่องค์การค้าของ สกสค.ได้มีความพยายามพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และคิดค้นรูปแบบและวิธีการแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน แต่ก็ต้องยอมรับว่า การดำเนินงานด้านการศึกษาของ ศธ. ส่วนใหญ่จะขาดการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลด้านต่างๆ ไม่เพียงพอ และบางส่วนที่มีข้อมูลก็ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร จึงขอให้ช่วยกันจัดทำระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพต่อไป

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


เปิดทาง อ.ก.ค.ศ.พื้นที่ จัดสอบครูผู้ช่วย 20 ธ.ค.

.....ก.ค.ศ.เตรียมออกหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 20 ธ.ค.นี้ เปิดทาง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ดูแลทุกขั้นตอนการสอบ ตั้งแต่รับสมัครไปจนถึงประกาศผล ส่วน "ว12" ขอปรับหลักเกณฑ์สอบ เพิ่มคะแนนสัมภาษณ์ต้องรอ ก.ค.ศ.พิจารณา

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ เกี่ยวกับนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ข้อสรุปในเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอพิจารณาเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 แล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากการสอบครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การสอบจะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ และการประกาศผลรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะแยกการสอบในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมทาง สพฐ.จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ส่วนหลักสูตรการสอบคัดเลือกจะสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. ก่อน โดยจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิ์ในการสอบภาค ค. หรือการสอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยหลักเกณฑ์เดิมจะสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. แล้วรวมคะแนนประกาศผล

ส่วนปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกจะต้องรอ สพฐ.กำหนดวันมาอีกครั้ง คาดว่าจะรับสมัครช่วงต้นเดือนมกราคม สอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ทั้งหมดนี้จะต้องเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบครั้งนี้มี 75 เขตพื้นที่ฯ แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 51 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 เขต มีตำแหน่งว่างที่จะเปิดสอบจำนวน 1,068 ตำแหน่ง และมี 34 กลุ่มวิชาที่จะเปิดสอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าที่ สพฐ.ขอปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ หรือ ว12 โดยขอให้ปรับคะแนนภาค ก. เป็น 100 คะแนน ภาค ข. เป็น 100 คะแนน และภาค ค. ปรับเป็น 150 คะแนน นั้นยังไม่ได้ข้อสรุปและอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะต้องเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป

ส่วนความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอปรับเกณฑ์การสรรหาผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แนวทางที่จะเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเพิ่มเติมจากแนวทางของคุรุสภาที่จะเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้แทนคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คนให้ ก.ค.ศ.เห็นชอบ โดยจะเพิ่มแนวทางเลือกอื่นคือ ให้คุรุสภาและเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อมา 2 รายชื่อ รวมเป็น 4 รายชื่อ จากนั้นให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองคัดให้เหลือ 1 คน เพื่อนำเสนอให้ ก.ค.ศ.เลือก หรือให้คุรุสภาและเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อมาจำนวนหนึ่ง และสุดท้ายคัดให้เหลือฝ่ายละ 1 คน รวมเป็น 2 คน ที่จะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 1 คน เพื่อเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.
ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม