หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

'ในหลวง'ทรงแนะปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


'ในหลวง'ทรงแนะปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

'ในหลวง' ทรงแนะปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม บ้านเมืองมีความสงบสุข เพราะความเป็นปึกแผ่นในชาติ 'พสกนิกร'ส่งเสียง'ทรงพระเจริญ'กึกก้อง

              เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ เสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้แทนศาสนา และราษฎรทุกหมู่เหล่า เฝ้าทูลละลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

เสด็จออกมหาสมาคม
 
              เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล

              ระหว่างที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากประตูวัง แล่นไปตามถนนเพชรเกษมขาเข้าอย่างช้าๆ เป็นระยะทาง 700 เมตร ก่อนเลี้ยวเข้าซอยโรงเรียนวังไกลกังวล แล้วเลี้ยวเข้าวังไกลกังวลเพื่อไปยังศาลาราชประชาสมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรไปยังพสกนิกรที่ต่างเปล่งเสียงกล่าวคำถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องตลอดสองข้างทางที่มาเฝ้ารอรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น เมื่อพสกนิกรเห็นพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้ก็ยิ่งปีติ เปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้องยิ่งขึ้นอีก

              กระทั่งเวลา 10.25 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ศาลาราชประชาสมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถนั่งเข้าศาลาราชประชาสมาคมขึ้นชั้น 2 พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จออกท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม เสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกหน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล
พระบรมฯ ถวายพระพร

              สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนพระบรมวงศานุวงศ์ ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ความว่า

              ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาได้เวียนมาอีกวาระหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปีติปราโมทย์พ้นประมาณ ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล

              นับแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติพระราชกิจน้อยใหญ่โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกสถาน กล่าวคือ ทรงปฏิบัติพระองค์ธำรงมั่นอยู่ในราชนิติธรรมของพระมหากษัตริย์อย่างเคร่งครัด และทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ 

              พระเกียรติคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลกว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐเลิศด้วยพระบุญญาธิการ และเพียบเพ็ญด้วยพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างยิ่ง ที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญญาบารมี จึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญ และมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูตามฐานานุศักดิ์ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าต่างทราบตระหนักอยู่ทั่วหน้า

              ในมหาสมัยมงคลพิเศษนี้ จึงขอถวายสัตย์ปฏิญญาว่า จะตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ตามพระราชจริยาและพระบรมราโชบาย ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างพระราชทานไว้ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท กับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

              ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเกษมสุขปราศจากมลทินทุกข์และพยาธิภัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วปลอดพ้นจากเครื่องรบกวนกังวลมีพระราชประสงค์จำนงใดที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่รัฐสีมาประชาชน ขอจงสำเร็จสรรพศุภผลดังพระราชหฤทัยจำนงทุกประการ

นายกรัฐมนตรีถวายพระพร
 
              น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลว่า ในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ชมพระบารมีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลในราชประชาสมาคมอุดมสันนิบาตนี้ เมื่อครั้งต้นรัชกาล ซึ่งเป็นเวลากว่า 60 ปีมาแล้ว ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงริเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้น เป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรก รวมไปถึงอีกหลายๆ โครงการที่ล้วนซึ่งสร้างความก้าวหน้าและความปลาบปลื้มใจแก่ปวงชนชาวไทย

              ด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาที่ทรงปรารถนาจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึงปัจจุบัน พระมหากรุณาที่ยิ่งฉายชัดและกระจ่างแจ้งไปทั่วราชอาณาเขต ข้าพเจ้าทั้งปวงผู้เป็นพสกนิกรได้ครองชีวิตเป็นสุขและร่มเย็นเพราะได้อาศัยพระปรีชาญาณ และน้ำพระราชหฤทัยในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท หลั่งรินรดเศียรเกล้าตลอดมาไม่เคยห่างหาย

              ด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าในอดีต และอำนาจแห่งคำสัตย์ความจริงที่กราบบังคมทูลพระกรุณามาตั้งแต่ต้น ขอจงเป็นผลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญสุขเกษมสวัสดิ์ สารพัดทุกข์โศกโรคภัยอย่าได้กล้ำกลายพระบาทยุคล ทรงไกลกังวลและทรงเปี่ยมสุขอยู่ทุกที่ทิพาราตรีกาล สมดั่งใจปรารถนาของปวงข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นข้าแผ่นดิน อยู่ตราบฟ้าและดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ประธานรัฐสภาถวายพระพร

              นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลว่า ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทย มีความปลื้มปีติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติ ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเลิศล้ำยิ่งด้วยพระราชอัจฉริยภาพ ทรงทุ่มเทอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ปวงอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา

              ในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน สรรพโรคาพาส ภัยพิบัติ และอุปัทวันตราย อย่าได้แผ้วพาล พระเกียรติคุณจำรูญจำรัญแผ่ไพศาสทั่วทิศานุทิศ สถิตเสถียรในมไหศูรย์ราชสมบัติ ทรงเฉลิมฉัตรเป็นพระมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ผบ.ทสส.นำทหารถวายสัตย์ฯ

              พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลพระกรุณา กล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ความว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะเชิดชู และรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ในหลวงมีพระราชดำรัสตอบ
 
              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ ความว่า ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีจิตเหล่านั้นด้วยใจจริงเช่นกัน
 
              บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ร่วมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมือง ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป

ทหารรักษาพระองค์สวนสนาม
 
              เมื่อเวลา 08.30 น. พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพบที่ 1 รักษาพระองค์ ในฐานะผู้บังคับกองผสมทหารรักษาพระองค์ นำทหารรักษาพระองค์จำนวน 13 กองพัน ประกอบด้วย กำลังพลรักษาพระองค์ 12 กองพัน ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และทหารม้ารักษาพระองค์อีก 1 กองพัน อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลจากประตูใหญ่หน้าวังไกลกังวล ทำพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่ศาลาราชประชาสมาคม

              เวลา 19.19 น. วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2556 โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานอย่างคับคั่งที่ท้องสนามหลวง


นสพ.คมชัดลึก

กพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ จัดสรรงบประมาณ 4,700 อัตรา ด้าน ผอ-รอง ผอ.แบ่งสอบ 2 กลุ่ม คาดเปิดสอบ 60 ตำแหน่ง ระบุหากเคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
กพฐ.ประกาศเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4,700 อัตรา
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้ (26 พ.ย.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้สำหรับอัตราที่จะสอบบรรจุในคราวนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเปิดสอบแข่งขัน จึงจะทราบอัตราที่จะสอบบรรจุที่แท้จริง โดยขณะนี้มีอัตราที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 4,700 อัตรา แต่จะต้องจัดสรรอัตรา 25%ไปให้ในการสอบคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ด้วย

       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อให้ปรับข้อสอบใหม่ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีความทันสมัยจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งจะต้องมีการประกาศให้ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านานๆ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ก่อนจะสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี 2555 มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ยังว่างก่อน จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างสุทธิไปสอบคัดเลือกครั้งใหม่ต่อไป สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบรวมประมาณ 60 ตำแหน่ง 

       เมื่อถามว่ากรณีที่ สพฐ.จะมีการแก้มาตรฐานตำแหน่งเพื่อให้กลุ่มรอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม.สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาข้ามสายได้ นายอภิชาติ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รอง ผอ.สพป.ที่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบ เช่น เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแล้วมีโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะมีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ 5 ปี ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.หรือไม่ โดยเรื่องนี้สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องแก้เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งที่จะต้องใช้เวลา ส่วนกรณีของรอง ผอ.สพม.ที่ต้องการจะมาสมัครเป็น ผอ.สพป.ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือให้ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบเช่นกัน

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม