หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบ O-Net

ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 436/2556

 มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบ O-Net ให้แก่โรงเรียนเอกชน
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-Net) ประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 863 โรงเรียนจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ห้องปรินซ์บอลรูม
รมว.ศธ.กล่าวว่า นโยบายการปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งการดำเนินงานในส่วนนี้จะทำเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งคงไม่ประสบผลสำเร็จ แต่จะต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบโรงเรียนที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกด้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องพัฒนาคุณภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนจะต้องสามารถจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หากดำเนินการได้เช่นนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน จนทำให้นักเรียนและโรงเรียนได้รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งขอให้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
สำหรับรางวัลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั่วประเทศจำนวน 863 โรงเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
 
 
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งประกอบด้วยรางวัล 3 ประเภท คือ
รางวัลเหรียญทอง คะแนนเฉลี่ยรวม 70 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ระดับชั้น ป.6 จำนวน 8 รางวัล
- รางวัลเหรียญเงิน คะแนนเฉลี่ยรวม 60-69 คะแนน ได้แก่ ระดับชั้น ป.6 จำนวน 131 รางวัล ระดับชั้น ม.3 จำนวน 8 รางวัล
- รางวัลเหรียญทองแดง คะแนนเฉลี่ยรวม 50-59 คะแนน ได้แก่ ระดับชั้น ป.6 จำนวน 631 รางวัล ระดับชั้น ม.3 จำนวน 74 รางวัล และระดับชั้น ม.6 จำนวน 11 รางวัล

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

เปิดทาง อ.ก.ค.ศ.พื้นที่ จัดสอบครูผู้ช่วย 20 ธ.ค.

.....ก.ค.ศ.เตรียมออกหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 20 ธ.ค.นี้ เปิดทาง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ดูแลทุกขั้นตอนการสอบ ตั้งแต่รับสมัครไปจนถึงประกาศผล ส่วน "ว12" ขอปรับหลักเกณฑ์สอบ เพิ่มคะแนนสัมภาษณ์ต้องรอ ก.ค.ศ.พิจารณา

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ เกี่ยวกับนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ข้อสรุปในเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอพิจารณาเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 แล้ว ซึ่งการสอบครั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากการสอบครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การสอบจะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ และการประกาศผลรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะแยกการสอบในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมทาง สพฐ.จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ส่วนหลักสูตรการสอบคัดเลือกจะสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. ก่อน โดยจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิ์ในการสอบภาค ค. หรือการสอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยหลักเกณฑ์เดิมจะสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. แล้วรวมคะแนนประกาศผล

ส่วนปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกจะต้องรอ สพฐ.กำหนดวันมาอีกครั้ง คาดว่าจะรับสมัครช่วงต้นเดือนมกราคม สอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ทั้งหมดนี้จะต้องเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบครั้งนี้มี 75 เขตพื้นที่ฯ แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 51 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 เขต มีตำแหน่งว่างที่จะเปิดสอบจำนวน 1,068 ตำแหน่ง และมี 34 กลุ่มวิชาที่จะเปิดสอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าที่ สพฐ.ขอปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ หรือ ว12 โดยขอให้ปรับคะแนนภาค ก. เป็น 100 คะแนน ภาค ข. เป็น 100 คะแนน และภาค ค. ปรับเป็น 150 คะแนน นั้นยังไม่ได้ข้อสรุปและอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะต้องเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป

ส่วนความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอปรับเกณฑ์การสรรหาผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แนวทางที่จะเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเพิ่มเติมจากแนวทางของคุรุสภาที่จะเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้แทนคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คนให้ ก.ค.ศ.เห็นชอบ โดยจะเพิ่มแนวทางเลือกอื่นคือ ให้คุรุสภาและเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อมา 2 รายชื่อ รวมเป็น 4 รายชื่อ จากนั้นให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองคัดให้เหลือ 1 คน เพื่อนำเสนอให้ ก.ค.ศ.เลือก หรือให้คุรุสภาและเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อมาจำนวนหนึ่ง และสุดท้ายคัดให้เหลือฝ่ายละ 1 คน รวมเป็น 2 คน ที่จะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 1 คน เพื่อเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.
ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม