หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

2 กมธ.ปฏิรูป สปช. ชงตัดทิ้ง 'โอเพ่นลิสต์-นายกฯ คนนอก-ม.181-182'

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

2 กมธ.ปฏิรูป สปช. ชงตัดทิ้ง 'โอเพ่นลิสต์-นายกฯ คนนอก-ม.181-182'


2 กมธ.ปฏิรูป ผนึกกำลังร่วมแก้เพิ่มเติม รธน. ชงตัดทิ้ง โอเพ่นลิสต์-ส.ว.สรรหา-ม.181, 182 ปรับ กก.ปรองดอง ยัน ไม่เอานายกฯ คนนอก ถือฤกษ์ 25 พ.ค. ยื่น "กมธ.ยกร่างฯ"
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 58 คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานและคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาคัดกรองประเด็นที่จะเสนอให้ กมธ.ยกร่างฯ แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้เวลานานกว่า 8 ชั่วโมง
นายดิเรก ถึงฝั่ง กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช. เปิดเผยถึงผลการหารือร่วมว่า จากการหารือร่วมกันนานถึง 2 วัน คือ วันที่ 20-21 พ.ค. สปช. ในกลุ่มมีข้อสรุปร่วมในแนวทางเดียวกัน ในประเด็นหลักๆ คือ 1. ประเด็นที่มา ส.ส. เห็นพ้องเสนอปรับแก้ให้มี ส.ส. รวม 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบเขตใหญ่เรียงเบอร์ เขตละ 2-3 คน จำนวน 400 คน และจากบัญชีรายชื่อโดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 100 คน เรียกว่าระบบสัดส่วนคู่ขนาน โดยตัดระบบโอเพ่นลิสต์และไม่เอากลุ่มการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง
กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช. กล่าวต่อว่า 2. ที่มา ส.ว. ขอปรับแก้ให้มีจำนวน 154 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน หากยังคงอำนาจถอดถอนจำเป็นต้องมาจากเลือกตั้งเพื่อยึดโยงกับประชาชน แต่หากไม่มีอำนาจถอดถอน ก็มาจากการสรรหาได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างที่มาของ ส.ว. และการใช้อำนาจของ ส.ว. และ 3. ขอให้ตัดมาตรา 181, 182 ทิ้ง ส่วนคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ที่หลายฝ่ายห่วงใยเรื่องการนิรโทษกรรมและการปฏิรูปในองค์กรต่างๆ ที่ระบุในร่างรัฐธรรมนูญก็เสนอให้ขอแก้ไข ดังนี้

"ให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี จัดให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ส่วนการดำเนินการสร้างความปรองดองให้เป็นไปตามกฎหมายเสริมสร้างความปรองดอง" คือ ให้ออกมาเป็นกฎหมายลูกแทน ที่จะบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพราะคณะกรรมการปรองดอง และชุดต่างๆ ควรต้องให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีไปปรึกษาร่วมกัน เพื่อสรรหา" นายดิเรก กล่าว
กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช. กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มานายกฯ เห็นว่า 1. ต้องให้มาจาก ส.ส.เท่านั้นโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎร 2. ทั้งนี้หากเกิดวิกฤติ ก็เสนอให้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลแนบท้าย ให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้ โดยต้องมีเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภารับรอง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 7 โดยในกรณีที่เกิดวิกฤติไม่มีคณะรัฐมนตรี ไม่มีสภาฯ จากเหตุการยุบสภา เราเสนอให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี และให้คัดเลือกตัวแทนปลัดกระทรวงหนึ่งคน ขึ้นมาเป็นรักษาการนายกฯ ตามมาตรา 184 ให้ทำหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มีการเลือกตั้ง เพื่อแก้วิกฤติเฉพาะหน้า โดยไม่มีผลผูกพันทำสัญญาระหว่างประเทศ หรือไม่มีอำนาจจัดทำงบประมาณใดๆ โดยข้อเสนอนี้ปรากฏอยู่ในร่างของ กมธ.ยกร่างฯ แล้วก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ข้อเสนอเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญนี้ กมธ.ทั้งสองคณะ จะแถลงร่วมในภาพรวม ก่อนยื่นต่อ กมธ.ยกร่างฯ ในวันที่ 25 พ.ค. 2558 จะตัดทอนร่างรัฐธรรมนูญให้รัดกุม ถูกต้องตามหลักร่างรัฐธรรมนูญ และถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย.
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม