หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้นำชุมชน 92.2% เชื่อมั่นรัฐบาล คสช. แก้ได้ปมค้า 'โรฮีนจา'

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

-ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ผู้นำชุมชน 92.2% เชื่อมั่นรัฐบาล คสช. แก้ได้ปมค้า 'โรฮีนจา'


มาสเตอร์โพลล์ เผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ติดตามข่าวค้ามนุษย์-แรงงานเถื่อน 92.2% เชื่อมั่นรัฐบาลแก้ปัญหาโดยภาพรวมได้ ชี้ขรก.ร่วมเอี่ยวเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันแก้ไข...
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 58 รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ เรื่อง ความคิดเห็นของแกนนำชุมชน กรณีผู้อพยพชาวโรฮีนจา และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น 1,079  ตัวอย่าง จาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี บึงกาฬ เลย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชุมพร ปัตตานี และสงขลา โดยดำเนินโครงการในวันที่  8-10 พฤษภาคม 2558
ผลการสำรวจการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในช่วง 30 วันที่ผ่านมา พบว่า แกนนำชุมชนร้อยละ 55.2 ระบุติดตามทุกวันและเกือบทุกวัน ในขณะที่ร้อยละ 29.2 ระบุติดตาม 3-4 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 9.2 ระบุติดตาม 1-2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 5.7 ระบุน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง  และร้อยละ 0.7 ระบุไม่ได้ติดตามเลย
และเมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามต่อไปถึงประเด็นข่าวสารที่สนใจติดตามมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น พบว่า แกนนำชุมชนประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 32.2 ระบุติดตามข่าวปัญหาการค้ามนุษย์โรฮีนจาและแรงงานเถื่อน รองลงมาคือ ร้อยละ 19.3 ระบุสนใจติดตามข่าวความคืบหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 18.8 ระบุสนใจติดตามข่าวเกี่ยวกับ มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ไขปัญหาความยากจน ร้อยละ 11.8 ระบุสนใจติดตามข่าว การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล ร้อยละ 5.9 ระบุสนใจติดตามข่าวการปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 3.6 ระบุสนใจติดตามข่าวการทำงานของรัฐบาล และความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 8.4 ระบุข่าวอื่นๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ปั่นจักรยาน การควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล ข่าวเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และข่าวอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามถึงการติดตามข่าวเกี่ยวกับผู้อพยพชาวโรฮีนจา พบว่า ร้อยละ 40.8 ระบุติดตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ร้อยละ 51.6 ระบุติดตามบ้าง และร้อยละ 7.6 ระบุไม่ได้ติดตามเลย
ประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณา คือ เมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นกรณีความเชื่อมั่นในการเอาผิดกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกระทำความผิดกรณีผู้อพยพชาวโรฮีนจานั้น พบว่าแกนนำชุมชนประมาณครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50.5 ระบุเชื่อมั่นมาก-มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 32.2 ระบุค่อนข้างมาก ร้อยละ 9.8 ระบุค่อนข้างน้อย และร้อยละ 7.5 ระบุน้อย-ไม่เชื่อมั่นเลย
นอกจากนี้ เมื่อสอบถามต่อไปถึงกรณีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยภาพรวมของประเทศ ภายหลังมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าไปกระทำความผิดกรณีผู้อพยพชาวโรฮีนจานั้น ในส่วนของความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล คสช. พบว่า ร้อยละ 92.2 ระบุเชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 7.8 ไม่เชื่อมั่น
สำหรับความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ทหาร พบว่า ร้อยละ 90.3 ระบุเชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 9.7 ระบุไม่เชื่อมั่น ความเชื่อมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ร้อยละ 58.1 ระบุเชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 41.9 ระบุไม่เชื่อมั่น นอกจากนี้ เมื่อสอบความเชื่อมั่นต่อข้าราชการอื่นๆ พบว่า ร้อยละ 53.8 ระบุเชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 46.2 ระบุไม่เชื่อมั่นและความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า ร้อยละ 49.1 ระบุเชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 50.9 ระบุไม่เชื่อมั่น ตามลำดับ
ส่วนความเชื่อมั่นในความจริงใจของรัฐบาลและ คสช.ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นั้น พบว่า ร้อยละ 59.9 ระบุเชื่อมั่นมาก-มากที่สุด ร้อยละ 30.9 ระบุค่อนข้างมาก ร้อยละ 6.9 ระบุค่อนข้างน้อย และร้อยละ 2.3 ระบุน้อย-ไม่เชื่อมั่นเลย
อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามถึงสิ่งที่คิดว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยนั้น พบว่า ร้อยละ 78.6 ระบุการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการค้ามนุษย์ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 51.3 ระบุความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ 42.7 ระบุข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ร้อยละ 30.7 ระบุความเด็ดขาด เอาจริงเอาจังและความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและ คสช. ร้อยละ 30.2 ระบุความเชื่อมั่นและความเข้าใจจากต่างประเทศ และร้อยละ 2.1 ระบุอื่นๆ อาทิ สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความตั้งใจจริงของข้าราชการในพื้นที่ เป็นต้น
สำหรับประเด็นสำคัญสุดท้าย คือ เมื่อสอบถามความคิดเห็นของแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการมีสถานการณ์ หรือปัญหาที่คิดว่าน่าจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ในหมู่บ้าน ชุมชนของตนหรือละแวกใกล้เคียงนั้น ผลการสำรวจพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 94.2 ระบุไม่มี ในขณะที่ร้อยละ 4.5 ระบุคิดว่ามี ในขณะที่ร้อยละ 1.3 ระบุไม่ทราบ

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม