หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

การปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ถึงการปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นระบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระงานธุรการของครูและสถานศึกษา โดยจะเริ่มใช้ในการประเมินรอบที่ 4 (เมษายน 2559)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวเรื่องการปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น ประกอบกับมีเสียงเรียกร้องให้มีการทบทวนบทบาทของ สมศ. ก่อนการประเมินรอบ 4 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา และต้องการเห็นการปรับปรุงการประเมินในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดการประเมินต้องสะท้อนคุณภาพและสามารถนำมาใช้พัฒนาคุณภาพได้จริง 2) มาตรฐานการประเมินต้องดี 3) ไม่เป็นภาระงานมาก 4) ประเมินเชิงพื้นที่มากขึ้น
จึงได้มอบหมายให้ สมศ. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด ตลอดจนวิธีการประเมิน ซึ่งได้ข้อสรุปที่สำคัญ ดังนี้
1) ยกเลิกการประเมินภายนอกแบบเดิม กล่าวคือ ควรยกเลิกการประเมินจากเอกสารจำนวนมากที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา เปลี่ยนเป็นการ “ประเมินออนไลน์” โดยบูรณาการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเป็นหลัก ไม่ต้องไปประเมินที่โรงเรียน เพื่อลดภาระงานแก่ครู ยกเว้นกรณีโรงเรียนที่มีข้อมูลสะท้อนปัญหาหรือความผิดปกติบางอย่างก็สามารถเข้าไปประเมินเชิงลึกและช่วยเหลือเป็นกรณีๆ ไป
2) การจัดระบบใหม่เพิ่มเติม โดยให้มีการขอรับการประเมินโดยสมัครใจ ที่จะนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาสถานศึกษา ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาโดยอาจมีการรับรองมาตรฐานหลายระดับ เช่น ระดับพื้นฐาน ระดับก้าวหน้า เป็นต้น
3) การประเมินเพื่อพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษาบางกลุ่ม ที่เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปของกระทรวง หรือของรัฐบาล หรือของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เช่น โรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากหรือโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นปัญหามานาน
การปรับหลักเกณฑ์การประเมินของ สมศ.ครั้งนี้ จะช่วยลดภาระของครูและสถานศึกษา ทั้งในส่วนของงานธุรการและเอกสารในการประเมิน ลดเวลา และช่วยแก้ปัญหามาตรฐานของผู้ประเมินที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยใช้การประเมินตัวชี้วัดและส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แทน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และสามารถนำวิธีดังกล่าวมาใช้ในการประเมินรอบที่ 4 (เมษายน 2559) ได้ทันที เพราะไม่ขัดกับกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งส่วนตัวก็ยังคงเห็นว่าการประเมินภายนอกยังคงมีความจำเป็น เพียงแต่จะต้องปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและไม่เป็นภาระสำหรับสถานศึกษา

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สมศ.ได้ลงทุนพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์โดยใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เพื่อพลิกโฉมและปฏิรูปการประเมินที่จะส่งผลต่อการปฏิรูป ระบบภาวะรับผิดชอบของสถานศึกษาทุกแห่ง และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากการประเมินมากขึ้น เช่น การประเมินแบบพุ่งเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหา
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ก็เตรียมการรับเรื่องนี้มาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะช่วยรัฐบาลคิดวิธีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการประเมินโดยสมัครใจมากขึ้น เกิดวัฒนธรรมคุณภาพมากขึ้น ทำให้การรายงานข้อมูลของโรงเรียนเป็นระบบที่แสดงความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาได้จริง

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม