หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

โรงเรียนดีใกล้บ้าน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                                           
                                     
            
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 377/2559ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" ที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อเช้าวันนี้ (ศุกร์ 9 กันยายน 2559)
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จำนวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าปีการศึกษา 2560 จะเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 20 คน จำนวนทั้งสิ้น 827 โรงเรียน จากนั้นจะประเมินผลเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 คนในปีต่อไป โดยแนวทางดำเนินการที่สำคัญ คือ ได้ประสานภาคเอกชนตามโครงการประชารัฐ ซึ่งมีขีดความสามารถในการจัดทำแผนที่ดิจิตอล ให้ช่วยจัดทำข้อมูลโรงเรียนเพื่อใช้ในการพิจารณาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จำนวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” เพื่อคัดเลือกโรงเรียนแม่เหล็ก มาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ ใกล้เคียง

 รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ่มจากโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คนลงมา ซึ่งมีอยู่จำนวน 827 โรงเรียน เพื่อนำนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกไว้กว่า 300 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในจำนวนดังกล่าว ที่จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและด้านวิชาการ ให้มีศักยภาพรองรับนักเรียนและครูจำนวน 21 คน จากโรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง (เทวกุลอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่แล้ว
 จึงได้มอบให้ สพฐ.จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มแรก จำนวน 421โรงเรียน ให้สามารถย้ายเด็กมาเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่วนโรงเรียนที่เหลืออีกจำนวน 406 โรงเรียน จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองของทั้งสองโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน มาร่วมรับฟังด้วย ซึ่งพบว่าผู้ปกครองมีความกังวลใจในเรื่องการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของบุตรหลาน จึงได้มอบให้ สพฐ.หารือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการดูแล อาทิ ขอความร่วมมือท้องถิ่นจัดรถตู้บริการ โดยผู้ปกครองอาจออกค่าใช้จ่ายบางส่วน เป็นต้น รวมทั้งหาแนวทางเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสมดุลและเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และการบริหารจัดการนักเรียนก่อนวัยเรียนที่เรียนอยู่ในทั้งสองแห่งด้วย เพราะการดูแลเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงการใช้ประโยชน์จากสถานที่โรงเรียนบ้านคลองหนึ่งฯ ได้รับคำตอบจากทางผู้ใหญ่บ้านว่า ตั้งใจที่จะปรับให้เป็นที่เรียนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการได้กล่าวย้ำให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน พร้อมให้เหตุผลที่จะต้องย้ายนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็ก โดยขอให้ทุกคนนึกถึงอนาคตของลูกหลานเป็นหลัก ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะพยายามพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคน เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ หากพวกเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี เมื่อได้อยู่ในดินที่ดีและได้รับการดูแลอย่างดีด้วย ก็จะช่วยให้เติบโตเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันแม้เมล็ดพันธุ์นั้น จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ขาดการดูแล ก็อาจจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เช่นเดียวกับลูกหลานของเรา หากได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มีความพร้อม ก็จะสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ.จะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับจำนวน 3,800 ล้านบาท เพื่อเร่งดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยในส่วนของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ที่จะเป็นโรงเรียนแม่เหล็กรองรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองหนึ่งฯ ยังมีความขาดแคลนทั้งในด้านกายภาพและด้านวิชาการหลายส่วน อาทิ ห้องเรียน ICT, บ้านพักครู, โดมลานกีฬา รวมทั้งต้องปรับปรุงที่จอดรถ โรงอาหาร และอาคารเรียนด้วย ส่วนด้านวิชาการจะดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง เพื่อให้ได้ครูใหม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจะเร่งพัฒนาครูเดิมให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนแม่เหล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 110 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วม 18 คน มีครู 12 คน (ครูประจำการ 6 คน, ครูอัตราจ้าง 6 คน) โดยมีนางกิตติยา ดอกคำ เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลว่าปัจจุบันนักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่ 6-7 ต.ไทรใหญ่ โดยมีนักเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนด้วย ได้แก่ ต.นิลเพชร จ.นครปฐม และ ต.สามเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งระยะทางที่ไกลที่สุดประมาณ 7 กิโลเมตร ในส่วนของความพร้อม โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์มีความพร้อมรองรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหนึ่งฯ อีก 18 คน เพราะเป็นโรงเรียนเครือข่ายกันอยู่แล้ว แต่ยังมีข้อห่วงใยของผู้ปกครองในเรื่องการเดินทางที่มีระยะทางไกลกว่าเดิม และบางรายก็ไม่ค่อยมีเงินที่จะส่งลูกมาเรียน

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม