หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

ผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED workshop 2016)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
         
        
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 364/2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
(
CONNEXT ED workshop 2016)

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Human Capital Development) : E5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED (Leadership Program for Sustainable Educationเมื่อวันศุกร์ที่ กันยายน2559  ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี 2 โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน E5, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ หัวหน้าทีมภาคเอกชนโครงการสานพลังประชารัฐ , นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลักและภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดและให้กำลังใจ School Partner ซึ่งเข้าร่วม Workshop รุ่นแรก 550 คน ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน2559 ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในโรงเรียนประชารัฐ 3.342 แห่งทั่วประเทศ
 
 นายศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน E5 กล่าวว่า ในนามตัวแทนของ 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้งและสนับสนุนหลัก (School Sponsorโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED (คอนเน็กซ์-อีดี) เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) ขอขอบคุณรัฐมนตรีที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด CONNEXT ED workshop ในครั้งนี้
โครงการ CONNEXT ED เป็นหนึ่งในโมเดลการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นการสานพลังการทำงานทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง 12 องค์กรเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด,  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เป็นที่น่ายินดีที่โครงการ CONNEXT ED มีความคืบหน้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) ในรุ่นแรกจำนวน 550 คน ที่มีคุณสมบัติ อุดมการณ์ จิตสาธารณะ และความตั้งใจจริง ที่จะช่วยผลักดันโครงการ จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา วัน ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำรุ่นแรกให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติจริงในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ ะยะแรก 3,342 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เช่น กลไกสมองและการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จิตวิทยาเด็ก ฯลฯ
การประชุมในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำรุ่นใหม่ จะได้รับโอกาส กำลังใจจากผู้บริหารระดับสูงทั้ง 12องค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ความมั่นใจ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล 10 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
 • ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา (Transparency)
 • การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructure)
 • กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Market Mechanism)
 • การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality School Principals)
 • หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Curriculum)
 • การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน (Health & Heart)
 • การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Tax Incentive for Local & International Professor)
 • การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Language Capability)
 • ศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค (Technology Hub R&D)
 • การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leadership Development)
ในนามของตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาชน จึงขอขอบคุณภาครัฐที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ทุกองค์กรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้นำภาคเอกชน ลอดจน CEO ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน

 
 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าทีมภาครัฐ E5 กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้นำรุ่นใหม่และศึกษานิเทศก์ที่จะทำงานร่วมกันว่า ขอให้นำหลักอริยสัจ ของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาเปรียบเทียบ คือ ทุกข์ หาปัญหาให้เจอ  สมุทัย - หาสาเหตุของปัญหา เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะบอกได้ถึงสาเหตุนี้ แต่ผู้นำรุ่นใหม่อาจบอกถึงสาเหตุอื่นๆ ได้ ก็ขอให้นำปัญหาที่พบแตกต่างกันมาอภิปรายหรือถกเถียงร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ นิโรธ - แนวทางแก้ปัญหา และ มรรค - วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งหากผู้นำรุ่นใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ได้นำ ข้อ มาอภิปรายร่วมกันและเห็นพ้องต้องกันทั้งทีมแล้ว ก็จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นๆ ได้ ทั้งในส่วนของความคิดคนผู้นำรุ่นใหม่ กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมานาน
 สิ่งที่ผู้นำรุ่นใหม่จะลงไปเจอ "เชื่อว่าเป็นงานที่หนัก หากต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด" แต่ "งานจะไม่หนัก หากไม่ทำเต็มประสิทธิภาพ" ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานได้ก็คือ "ความศรัทธา" เพราะปัญหาบางเรื่องเพียงใช้ความรู้ก็ทำได้ แต่ปัญหาบางเรื่องต้องใช้ทั้งความรู้และความมุ่งมั่น ในขณะที่ปัญหาบางเรื่องอาจจะต้องใช้ทั้งความรู้ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความทุ่มเท และศรัทธา ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่จะช่วยให้งานนั้นๆ ประสบความสำเร็จ • ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม