หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสหราชอาณาจักร

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
               
              
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสหราชอาณาจักร

  • หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสหราชอาณาจักร
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การต้อนรับนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (H.E. Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการไทยและสหราชอาณาจักรมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการผ่านหน่วยงานหลัก คือ บริติช เคานซิล (British Council) อาทิ การร่วมกันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูชาวไทยที่สอนภาษาอังกฤษอีกจำนวน 350 คน ซึ่งผลการดำเนินโครงการพบว่าครูที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอย่างมากและได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการขยายผลการจัดอบรม Boot Camp ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 4 ภูมิภาคด้วย
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรได้ให้การสนับสนุนโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Programme) ด้วยการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของไทยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งทั้งไทยและสหราชอาณาจักรมีแผนในการขยายผลโครงการดังกล่าวต่อไป ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยจะเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น ไม่เน้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว
สำหรับการปฏิรูปการศึกษาไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้าน ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านการศึกษาที่ต้องทำการแก้ไขจำนวน 62 ปัญหา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีผสมผสานกันในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับบริบทการศึกษาไทยมากที่สุด

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า สหราชอาณาจักรมีความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เช่น การสนับสนุนวิทยากรจาก British Council ในการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ, การสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุน Newton Fund, ทุนวิจัยในโครงการต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีแนวทางในการร่วมกันสานต่อความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่หน่วยงานของสหราชอาณาจักรได้มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของไทยนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้หน่วยงานนั้นได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปพร้อม ๆ กันด้วย
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอาชีวศึกษาของไทย เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องการแรงงานที่มีฝีมือและมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลอดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพิจารณาการกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป
ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการศึกษาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนของไทย อีกทั้งมองว่าไทยสามารถเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของอาเซียนได้
  • ที่มา; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม