หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

การบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม : CPC

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                                                    
                                          
                       
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 387/2559
 การบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว
ในกระบวนการยุติธรรม : CPC

 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "กลไกกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการแก้ไขพฤติกรรมเด็กในกระบวนการยุติธรรม" ในงานสัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่ (Juvenile  Justice  Week) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2559 จัดโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNICEF)
 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมกับการริเริ่มโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม (Project on Enhancing Co-Operation in Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law : CPC) โดยเห็นว่าการเริ่มต้นโครงการนี้แม้จะมีจิตอาสาจำนวนน้อยอยู่ก็ตาม แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เราจะสร้างระบบขึ้นมาได้อย่างครบวงจร เพราะต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรบุคคลสนับสนุนอย่างมหาศาล จึงขอให้กำลังใจกับผู้ทำงานทุกคน ที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไปสู่เป้าหมาย คือ "ให้การดูแลเด็กเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยอัตโนมัติได้จริง"
นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายในการช่วยเหลือเด็กที่กระทำความผิดด้วยว่า การจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ต้องคำนึงถึงทรัพยากรและศักยภาพ เช่น การจะขอให้มีนักสหวิชาชีพเพิ่มขึ้นทั้งประเทศทันที คงจะไม่มีวันเป็นไปได้ แต่สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ต่อจากนี้คือ กรณีที่เด็กถูกศาลตัดสินว่ากระทำความผิดอย่างรุนแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนควรจะต้องจัดประชุมร่วมกับนักสหวิชาชีพก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องใดๆ ลงไป เพราะแต่เดิมเมื่อเด็กมีปัญหาเกิดขึ้น โรงเรียนจะตัดสินใจโดยการไล่เด็กออก
 ดังนั้น จากนี้ไปขอให้ทุกกรณีการกระทำความผิดของเด็กที่มีความรุนแรงและผ่านระบบศาลมาแล้ว ต้องเริ่มต้นด้วยการประชุมสหวิชาชีพ บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีการตัดสินใจโดยพลการ และเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ในส่วนของศาลหรือกระบวนการยุติธรรม นอกจากจะสั่งว่าให้เด็กไปอยู่ที่ไหนและมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ขอให้มีคำสั่งให้โรงเรียนจัดประชุมสหวิชาชีพร่วมกับผู้บริหาร หน่วยงาน และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กด้วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยา แต่เป็นคนที่สามารถเป็นหลักให้เด็กได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่
นอกจากนี้ ในระดับจังหวัดยังมีกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ควรจัดให้มีระบบติดตามคำสั่งของศาล พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและข้อมูลการกระทำผิดของเด็กในพื้นที่ที่เข้าสู่กระบวนการ CPC ด้วย เพื่อช่วยสร้างความรับผิดชอบในการช่วยเหลือเด็กแต่ละพื้นที่ได้  และหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง จะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการทำงานด้านยุติธรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะเกิดทรัพยากรเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นนโยบายได้ในที่สุด จึงขอให้กระทรวงยุติธรรมรับแนวทางการประชุมสหวิชาชีพดังกล่าว ไปหารือร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

"สัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่
เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ
บูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม
(
Project on Enhancing Co-Operation
in Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law : CPC
)
เพื่อสร้างระบบช่วยเหลือเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถหลุดจากปัญหา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลับคืนสู่สังคมอย่างมีความสุข
โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้มีจิตอาสาจากหลายฝ่ายและหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ
ช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลแล้ว จำนวน 51 กรณี"

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม