หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

หารือระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับ ทปอ.มรภ.-มทร.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
                   
                  
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 371/2559
หารือระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับ ทปอ.มรภ.-มทร.

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือกับ ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุม MOC
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เชิญ ทปอ.มรภ./ทปอ.มทร. มาหารือและรับฟังข้อเสนอของ ทปอ.ในการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 มีสาระสำคัญสรุปดังนี้
  • มหาวิทยาลัยจะต้องไม่จัดสอบก่อนนักเรียนเรียนจบชั้น ม.6 (ก่อนช่วงเดือนมีนาคม 2561)
  • การสอบจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดย ทปอ.จะดำเนินการบูรณาการข้อสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาใหม่ รวมทั้งโควต้า เพื่อจัดทำเป็นระบบสอบกลางขึ้นมาใหม่
  • การรับสมัครผู้เรียนโดยใช้คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ (Portfolio) เช่น เด็กเรียนดี เด็กยากจน ฯลฯ สามารถรับสมัครผู้เรียนได้ตลอดเวลา และจะไม่มีการสอบแต่อย่างใด
  • การสอบคัดเลือก จัดสอบครั้งเดียวด้วยข้อสอบกลางใหม่ ยกเว้นบางคณะ/สาขาวิชาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง สามารถใช้ข้อสอบวัดทักษะนั้นในห้วงเวลาเดียวกัน เช่น สาขาสถาปัตยกรรม ที่จะต้องสอบวาดรูปพร้อมกับการสอบกลาง หรืออาจจะจัดทดสอบในช่วงของการสัมภาษณ์ได้ หลังจากทราบผลคะแนน นักเรียนสามารถนำไปยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการเรียน 4 อันดับ เพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ จำนวน 2 ครั้ง แต่หากยังไม่มีที่เรียน ก็ยังมีสิทธิ์สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยที่ยังมีที่นั่งว่างอยู่ได้ตามที่ต้องการ
  • เมื่อมหาวิทยาลัยรับเข้าเรียนแล้ว รายชื่อเด็กจะถูกตัดออกจากระบบกลางทันที ในขณะเดียวกันแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะรับเข้าเรียนแล้วก็ตาม เช่น โควต้าโครงการช้างเผือก เป็นต้น เด็กยังสามารถสละสิทธิ์ได้ เพื่อเข้าสู่ระบบสอบกลาง แต่จะต้องแจ้งต่อมหาวิทยาลัยก่อนวันที่จะมีการสอบคัดเลือกครั้งถัดไป
  • มหาวิทยาลัยจะไม่เก็บค่าใช้จ่าย จนกว่าการดำเนินงานระบบเคลียริ่งเฮ้าส์จะเสร็จสิ้น ซึ่งก็หมายความว่าเด็กจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพียงรอบเดียว
ภายหลังการหารือพบว่า ทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องกับหลักคิดและแนวทางในพัฒนาระบบการคัดเลือกแบบใหม่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นด้วยกับการรับเด็กเข้าเรียนต่อหลังจบ ม.6 เพื่อไม่ให้เด็กต้องวิ่งรอกสอบแต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้คงการสอบตรงของ มรภ.ไว้ ส่วนเด็กจะไปสอบในระบบสอบกลางอีกครั้งหรือไม่ ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ต้องการจะเปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ได้เรียนและทำงานพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อจบศึกษาแล้ว เช่นเดียวกับ มทร.ที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการผลิตกำลังคนวิชาชีพเฉพาะสู่โรงงานอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังนั้น จึงได้ขอให้ ทปอ.พิจารณาด้วยว่า ระบบการคัดเลือกใหม่มีส่วนขัดขวางปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งสองหรือไม่อย่างไร เช่น การพัฒนาท้องถิ่น การอยู่ร่วมกับคนในท้องถิ่น การพัฒนาฝีมือวิชาชีพเฉพาะสู่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทปอ.มทร./ทปอ.มรภ.จะรับโจทย์เหล่านี้ไปหารือในที่ประชุมอธิการบดีทั้งสองแห่งต่อไป พร้อมทั้งขอให้ผู้แทน ทปอ.เข้าร่วมประชุมด้วย 
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม