หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนนำร่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 391/2558ตรวจเยี่ยม รร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 จังหวัดสกลนคร - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เมื่อวันอังคารที่ 10พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร (สพป.สกลนคร) เขต 1  พร้อมด้วยนางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ได้รายงานให้ รมช.ศึกษาธิการ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สพป.สกลนคร เขตว่า ได้เน้นดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่องที่สำคัญ คือ
 1) การแก้ปัญหาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ซึ่งได้จัดทำรูปแบบ (Model) สำหรับแต่ละโรงเรียนเลือกดำเนินการตามความเหมาะสมจำนวน รูปแบบ ซึ่งในเทอมแรกของปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ที่ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 2) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ซึ่งเน้นการนำ DLTV และ DLIT ไปใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 56 โรง นอกจากนี้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์ฝึกอบรม DLIT จึงได้ขยายผลให้ครูทุกคนในเขตพื้นที่ฯ ได้รับการอบรมครบทุกคน
 3) การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารทุกโรงเรียนมาโดยตลอด พร้อมทั้งให้ศึกษานิเทศก์ไปเข้ารับการอบรมเพื่อเป็น Smart Trainer นำมาขยายผลแก่ 17 โรงเรียนนำร่อง รวมทั้งโรงเรียนคู่ขนานอีก โรงที่ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของเขตพื้นที่ฯ ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว จะมี After Action Review : AAR เพื่อสะท้อนข้อเสนอต่างๆ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการรับทราบต่อไป โดยผลการประเมินการจัดกิจกรรมในรอบ สัปดาห์ที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันเริ่มต้นนโยบาย พฤศจิกายน 2558 ก็พบว่าผู้ปกครองและนักเรียนดีใจกับแนวทางนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง


 นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเป็น ใน 17โรงเรียนนำร่องโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดไว้ให้เพื่อสร้างเสริมทักษะของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ด้านสุขภาพ (Health) ใน รูปแบบ คือ
1) กิจกรรมเกมและกิจกรรมตามกลุ่มสาระ ซึ่งเป็นการซ่อมเสริม 8 กลุ่มสาระ
2) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ช่วงชั้นละ 6 อาชีพ เช่น ด้าน IT, ประดิษฐ์ของเล่นของใช้, อาหาร, เสริมสวย ฯลฯ
3) กิจกรรมเสรี 10 กิจกรรม เช่น ดนตรี, นักสืบน้อย, พิธีกร, การละเล่นพื้นบ้าน, คณิตหรรษา, ท่องโลกออนไลน์, กีฬา ฯลฯ โดยให้เด็กเลือกเข้ากิจกรรมตามความสนใจ และภายหลัง 1เดือนสามารถเปลี่ยนไปเข้าร่วมกิจกรรมอื่นได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งกิจกรรมยอดนิยมที่นักเรียนได้ให้ความสนใจมากที่สุด คือ กีฬา มากถึงร้อยละ 60


 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพราะไม่ต้องการรบกวนพิธีการต้อนรับต่างๆ ของโรงเรียน เพียงแต่ต้องการมาให้กำลังใจและมารับฟังฝ่ายปฏิบัติ ที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
 "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดมากของนายกรัฐมนตรีที่ไม่จำเป็นต้องรอ "วงรอบ" การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโดยปกติจะดำเนินการทุก10 ปี แต่โครงการดังกล่าวเป็นการตัดเวลาเรียน เอาส่วนที่รุ่งริ่งออกไป หรือการให้นักเรียนนั่งเรียนหรือท่องจำในห้องเรียนน้อยลง เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆ นอกห้องเรียน เพราะที่ผ่านมาเด็กไทยเรียนรู้ในห้องเรียนมากที่สุดในโลกถึง 1,400 ชั่วโมงต่อปี ทั้งที่ใช้เวลาเรียนครบตามหลักสูตรได้ใน 850 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น
"การประกวด-ประเมิน-ประกัน ทำให้ครูประสาทกิน" เป็นคำกล่าวที่ รมช.ศึกษาธิการ ย้ำในการหารือครั้งนี้ว่า ได้ต่อสู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอกและภายในสถานศึกษา การประกันคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนเลิกเป็นทาสกระดาษ ซึ่งจะต้องไปปรับรูปแบบและตัวชี้วัดให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ที่ผ่านมาประเมินด้านสุนทรียภาพของเด็ก แทนที่จะประเมินว่าเด็กที่จบออกไปเรียนต่อสาขาอะไรหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย จะเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัยร้อยละ 20 ดังนั้น ทั้งครูผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการทดสอบของประเทศ คือ ทปอ. และ สทศ. จึงควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนและนโยบายในการจัดสอบให้ขยับล้อตามกันไปด้วย (Alignment) เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกัน
"การยกระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียน และสะเต็ม" รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทั้งสองนโยบายนี้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง โดย :
- นโยบายการยกระดับภาษาอังกฤษ  จะเน้นเริ่มต้นให้เด็กสนใจที่จะเรียนจากแรงบันดาลใจและความจำเป็นที่จะต้องเรียน โดยการให้ดาราที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น จาพนม ซึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ใช้เวลาเรียนเพียง 1-2 ปีก็สามารถสัมภาษณ์ฮอลลีวู้ดได้อย่างคล่องแคล่ว โดยนโยบายนี้จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์มาใช้ร่วมกับการจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากต่างประเทศเข้ามาสอน โดยจะเริ่มต้นวางรากฐานในนโยบายนี้แบบค่อยเป็นค่อยไป
- สะเต็ม หรือ STEM  ซึ่งเป็นคำย่อมาจากศาสตร์ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) อันหมายถึงองค์ความรู้วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพราะเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็เห็น STEM เต็มไปหมด เพราะเป็นสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรา วิธีการที่สำคัญสำหรับครูในการส่งเสริมเด็กจึงควรเป็นการ "ตั้งคำถาม" ให้เด็กคิดและหาคำตอบเอง เช่น พัดลม แอร์ทำงานได้อย่างไร, เราสามารถสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาได้อย่างไร, สิ่งเหล่านี้สามารถฝึกให้เด็กคิดได้ทุกวัน โดยไม่ได้ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณอะไรเลย
"โรงเรียนคุณธรรม"  เป็นรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมที่นำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการเพื่อสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ซึ่งรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม มีความเป็นสากล สามารถนำไปปรับใช้ได้กับสถานศึกษาทุกภาค ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในสร้างคุณธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน และความร่วมมือกับชุมชน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของโครงการนี้ ที่สำคัญคือรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมจะมีระบบประกันหรือกระบวนการได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมจริง แต่โรงเรียนอื่นๆ อาจใช้รูปแบบอื่นก็ได้ เช่น วิถีพุทธ เพียงแต่ขอให้ระบบรับประกันผู้เรียนในสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า โลกปัจจุบันทำให้เด็กใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น แต่การที่เด็กๆ อ่านหนังสือจาก Smartphone นั้น ความจำจะต่ำกว่าอ่านจากหนังสือหรืออ่านในห้องสมุด แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีหลายสิ่งที่หนังสือทำไม่ได้ ครูผู้สอนจึงควรแนะนำให้เด็กเรียนรู้อย่างเหมาะสม ยิ่งปัจจุบันหลายอาชีพ เช่น ครู หมอ คนขับรถ เวลาทำงานต้องเหลือบไปอ่านไลน์ กลายเป็นโรค LD (Line Disorder) กันมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ ด้วย
โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.รายหนึ่งซึ่งมาส่งลูกเข้าเรียน ซึ่งผู้ปกครองก็ได้ชี้แจงประเด็นโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ว่า ตอนแรกรู้สึกเป็นห่วง เพราะโดยปกติลูกตนเองก็เรียนไม่ค่อยทันเพื่อนอยู่แล้ว กลัวว่าลดเวลาเรียนจะยิ่งทำให้โง่ไปใหญ่ แต่เมื่อได้เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมและได้พูดคุยกับลูกที่บ้านในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงรู้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ ทำให้ลูกได้รู้อะไรๆ กว้างมากขึ้นกว่าเดิม จึงยืนยันว่าเป็นโครงการที่ดีสำหรับผู้ปกครองและเด็กๆ ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากกว่าเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว
 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม