หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

( 3 ร )รัฐบาลเตรียมพร้อมแผนสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงรุกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง) 
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) (เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

( 3 ร )รัฐบาลเตรียมพร้อมแผนสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงรุกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 3 ร รักตนเอง รักครอบครัว รักคนอื่น  เจ็ดวันอันตราย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ว่า รัฐบาลได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 ภายใต้ 7 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการด้านการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่นำมาตรการเสริม 3 ด้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1.ด่านครอบครัว โดยให้สมาชิกครอบครัวเฝ้าระวัง ป้องปราม ตักเตือนสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยนำหลัก 3 ร.ประกอบด้วย รักตัวเอง รักครอบครัว และรักคนอื่น ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
2.ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจประสบอุบัติเหตุทางถนน 3.ตรวจสอบป้ายเตือน บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย เส้นทางที่ไม่ปลอดภัย และจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สำคัญ ได้กำชับให้จุดบริการ ด่านตรวจ และด่านชุมชน กำหนดมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะ โดยเฉพาะการคุมเข้มการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมากว่า 40% มีปัจจัยมาจากสภาพทางกายภาพของถนนที่ไม่ปลอดภัย จึงได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เน้นการบริหารจัดการในรูปแบบการบูรณาการมาตรการ ทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกพื้นที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของถนน ทั้งการปรับสภาพแวดล้อมริมทาง แสงสว่าง ป้ายเตือน ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเส้นทางสายต่างๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ในส่วนของมาตรการบริหารจัดการทุกจังหวัดได้จัดตั้ง ศปถ.ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับจิตอาสาในทุกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุทางถนน
พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจึงได้มอบหมายให้จิตอาสาที่มีจำนวนกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนกับภาครัฐ อาทิ การพัฒนาศาสนสถาน การส่งเสริมวินัยจราจร การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน การส่งเสริมการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย การให้บริการประชาชน โดยได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการกำหนดแนวทาง และแบ่งมอบภารกิจการปฏิบัติงานของจิตอาสาเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน
ที่มา ; เว็บ https://www.ryt9.com/s/iq01/3080413 


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 

(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ติวสอบความรอบรู้เด่น เดือนธันวาคม 2562 อ./ผอ.นิกร

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง) 
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   ติวสอบความรอบรู้เด่น เดือนธันวาคม 2562 อ./ผอ.นิกร
สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 15-21 ธ.ค. 2562
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวคราวที่น่าสนใจมากมาย หากใครพลาดการติดตามไปบ้าง วันนี้ sanook.com รวบรวมข่าวเด่นข่าวเด็ดมาให้ติดตามกันตรงนี้แล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้าง

พลเมืองดีแจ้งเบาะแสจับ "สมคิด พุ่มพวง" เผยนาทีจ้องหน้าดูแผล จำดวงตา-รอยบากแม่น

ทำเอาอกสั่นขวัญแขวนกันไปทั่วทั้งสังคม เมื่อคดีฆาตกรรมหญิงสาวรายหนึ่งใน จ.ขอนแก่น ที่แท้ฝีมือฆาตกรคือ "สมคิด พุ่มพวง" นักโทษคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง 5 ศพ ซึ่งเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วมาก่อเหตุฆ่าเป็นรายที่ 6 ดังกล่าว จนกระทั่งผู้คนทั่วทั้งสังคมต่างพากันส่งต่อภาพและข้อมูลของฆาตกรสุดอันตรายคนนี้ ในที่สุดเมื่อวันพุธที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจสามารถจับกุมตัวนายสมคิดได้บนขบวนรถไฟ หลังจากได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีที่จดจำรูปพรรณสัณฐานได้ อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นทำให้มีเสียงวิจารณ์อื้ออึงถึงเกณฑ์การพิจารณาลดหย่อนโทษของกรมราชทัณฑ์ที่ไม่เข้มงวดรัดกุมจนปล่อยให้นักโทษประวัติโชกโชนสามารถออกมาก่อคดีสะเทือนขวัญได้อีก รวมทั้งยังมีเสียงเรียกร้องบางส่วนให้มีการนำมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดด้วยการประหารชีวิตกลับมาใช้อีกด้วย
read-this

#อาม่าตบเด็ก แชร์สนั่น! คลิปอาม่าตบหน้านักเรียนชาย หลังถูกเตือนเสียงดัง-สุดท้ายโดนสวน

กลายเป็นประเด็นร้อนอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อคลิปที่หญิงสาวสูงวัยเข้าไปตบหน้านักเรียนชายคนหนึ่ง แล้วถูกนักเรียนคนดังกล่าวตอบโต้เอาคืน ถูกแชร์ต่อกันไปอย่างแพร่หลายพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นกันอย่างดุเดือด จน #อาม่าตบเด็ก กลายเป็นแฮชแท็กฮิตติดเทรนด์ในโลกออนไลน์ ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางโรงเรียนต้นสังกัดจะเปิดเผยว่าทั้งหญิงสาวสูงวัยและนักเรียนชายต่างพูดคุยทำความเข้าใจและขอโทษกันเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังปฏิเสธข่าวลือที่ว่ามีการสั่งพักการเรียนนักเรียนชายคนที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์ โดยเป็นแค่การเลื่อนสอบออกไปจนกว่าที่เด็กจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่ดีขึ้น

ฟีร์มีโน่กดชัย! ลิเวอร์พูล ต่อเวลาดับ ฟลาเมงโก 1-0 ผงาดแชมป์สโมสรโลก (คลิป)

ในที่สุด ลิเวอร์พูล ก็สามารถเถลิงบัลลังก์แชมป์สโมสรโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร เมื่อสามารถเฉือนเอาชนะ ฟลาเมงโก ตัวแทนจากอเมริกาใต้ ไปได้ 1-0 โดยได้ประตูชัยช่วงต่อเวลาพิเศษในนาที 99 จาก โรแบร์โต้ ฟีร์มีโน่ โดยการชิงชัยเจ้าสโมสรโลกในปีนี้จัดขึ้นในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ที่สนาม คาลิฟา อินเตอร์เนชันแนล สเตเดี้ยม เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทีมหงส์แดงถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง หลังจากคว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้ว แต่ซิวถ้วยยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก มาครองได้เป็นสมัยที่ 6 ก่อนที่จะเดินหน้าล่าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีด้วยสถิติลงสนาม 17 นัด ชนะ 16 เสมอ 1 นำโด่งเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่ในเวลานี้
"ศรีนวล บุญลือ" ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ เปิดใจหลังถูกขับออกจากพรรค เผยมี 3-4 พรรค แต่ขอปฏิเสธพรรคพลังประชารัฐ เทใจ 100% ไปให้พรรคภูมิใจไทย ขอไปทำงานด้านสาธารณสุขตามที่ตนเองถนัด คับแค้นใจที่ผ่านมาอยู่ด้วยความอึดอัด แม้แต่ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ยอมรับไหว้ มั่นใจคะแนนเสียงที่ผ่านมาประชาชนเลือกตนเองมากกว่าเลือกพรรค ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่ มีมติให้ขับ 4 ส.ส. ออกจากพรรค เนื่องจากทำการโหวตสวนมติพรรค คือ นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี และ นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ของพรรค จะมีมติยืนยันดำเนินการดังกล่าวตามที่ที่ประชุมใหญ่มีมติออกมา

สภาผู้แทนฯ ลงมติถอดถอน "โดนัลด์ ทรัมป์" เป็นคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา ลงมติถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ใน 2 ข้อหา คือ ใช้อำนาจในทางที่ผิด และขัดขวางกระบวนการของสภาคองเกรส ทำให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ ที่ถูกสภาผู้แทนราษฎรลงมติถอดถอน ต่อจากนายแอนดรูว์ จอห์นสัน และนายบิล คลินตัน โดยในข้อหาแรกเรื่องการใช้อำนาจประธานาธิบดีในทางที่ผิด มติถอดถอนชนะไปด้วยคะแนน 230 ต่อ 197 และข้อหาขัดขวางกระบวนการของสภาคองเกรส ผ่านด้วยมติ 229 ต่อ 198 เสียง อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาเรื่องการถอดถอนทรัมป์ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าโอกาสที่โดนัลด์ ทรัมป์ จะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเป็นไปได้ยาก เพราะพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาอยู่ในเวลานี้

ที่มา ;  เว็บ https://www.sanook.com/news/7989007

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 


(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง) 
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) (เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 13 ธ.ค. 2562  เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่ คำขวัญวันเด็ก ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มอบให้เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ว่า
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


ที่มา ;  เว็บ  https://workpointnews.com/2019/12/14/childrens-day-slogan-2020/

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 

(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม