หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ก.ค.ศ.พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 407/2560ก.ค.ศ.พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันจันทร์ที่31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การย้าย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ให้มีความรัดกุม รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม มีข้อมูลการย้ายเป็นรายบุคคล เพื่อตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่จะย้าย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาการย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ โดยที่ประชุมเห็นว่าการย้าย ผอ.สพท. เป็นเรื่องสำคัญ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างรัดกุม รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และตอบโจทย์เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่จะย้ายไปอย่างแท้จริง จึงควรกำหนดมาตรฐานในการพิจารณาไว้สูง

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับฟังหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวที่จะต้องพิจารณาในแต่ละประเด็นแล้ว เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายเป็นรายบุคคลให้สมบูรณ์ที่สุด  สพฐ.จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่าขอถอนเรื่องนี้ออกไปก่อน เพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประชุมให้ข้อสังเกต และคาดว่าจะเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 406/2560
ประชุมคณะทำงาน
สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)E2 ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี และนายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม E2
การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ E2 ที่ผ่านมา ดังนี้
● โครงการ Re-branding อาชีวศึกษา
ได้ดำเนินแผนงานการสื่อสารโครงการ "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะแรก ในปี 2559 เน้นสร้างการรับรู้ ในรูปแบบโลโก้ที่เด็กอาชีวะมีส่วนร่วม, InfoGraphic VDO ผ่านทาง Facebook และ Google Display Network ตลอดจนเผยแพร่ข่าวการลงนามความร่วมมือและ Kick off Open House Road Show โครงการ Excellent Model School (EMS) ทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งพบว่าได้รับผลตอบอย่างดี โดยเฉพาะเว็บเพจ Handy Man แฟนฉัน และอวดดี-อาชีวะ มีผู้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าในช่วงของการจัดแคมเปญโครงการ
ระยะที่สอง ปี 2560 ยังคงเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ EMS ผ่านคลิปวิดีโอยกระดับ Excellent Model School, คลิปสัมภาษณ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ, คลิปสัมภาษณ์ CEO (Chief Executive Officer) ตลอดจน VTR สัมภาษณ์ The IDOL ผู้จบอาชีวะที่เข้าทำงานในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งแม้จะจัดแคมเปญเพียง 37 วัน แต่พบว่าภาพรวมของโครงการได้รับการตอบรับดีมากและสูงกว่าตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ทั้งจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1.7 ล้านวิว สามารถสร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และครู  ทั้งนี้ กำลังเตรียมวางแผนการสื่อสารในระยะต่อไป เพื่อเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขยายโครงการ EMS ให้มีความต่อเนื่องในวิทยาลัยนำร่องอีก 22 แห่ง รวมเป็น 68 แห่ง ร่วมกับ 14 บริษัทเดิม และ 7 บริษัทใหม่ด้วย

 โครงการ Excellent Model School (EMS)
ได้รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการเพิ่มจำนวนนักศึกษาทวิภาคี ปี 2560 โดยได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักศึกษาอีก 50% หรือ 4,395 คน รวมเป็น 13,184 คน ซึ่งพบว่าในภาคเรียนที่ 1/2560 มีนักศึกษาเพิ่มขึ้น 723 คน และจะเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 3,672 คน พร้อมจะมีการส่งเสริมเพื่อขยายความร่วมมือสู่บริษัทในเครือข่ายด้วย
นอกจากนี้ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูในสาขา Excellent จากวิทยาลัยทั้ง 68 แห่ง โดยสถานประกอบการจะมีส่วนร่วมอบรมความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการฝึกปฏิบัติหรือทดลองทำงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมสร้างระบบติดตามผลร่วมกับสถานศึกษา จากนั้นครูจะขยายผลความรู้ประสบการณ์สู่การพัฒนาหลักสูตร และผนวกเข้ากับทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป


 การจัดทำ Database of Demand & Supply
ขณะนี้ได้จัดทำระบบสำรวจข้อมูลผ่าน Web-based Survey เสร็จเรียบร้อย และพร้อมที่จะส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำไปใช้ประโยชน์ในการสำรวจความต้องการ (Demand) และการผลิต (Supply) ในระดับจังหวัด โดยได้เสนอนำร่องใช้ในจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก (Rayong Model) เพราะมีแผนการสำรวจการผลิตและความต้องการกำลังคนตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ไว้แล้ว

● การจัดทำ Standards & Certification Center
ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) อ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน (AQRF) พร้อมเตรียมเสนอแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก่อนแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของคณะทำงานประชารัฐ รวมทั้งภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เพราะกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้ไม่มีนโยบายหรือโครงการที่สั่งการลงไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น สถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามความต้องการกับการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ โดยมีภาคเอกชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การทำงานของประชารัฐมีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามาโดยลำดับ
อย่างไรก็ตาม ต้องการให้มีผู้ประสานงานกลาง เพื่อเชื่อมการทำงานของคณะทำงาน E2 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้เข็มแข็งและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


คำขวัญวันแม่ 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560 สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา จนเติบใหญ่ แข็งแกร่ง เพื่อเป็นกำลังไทย ให้แข็งแรง

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายงานว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้..
"สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
         พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
         เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
         เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักข่าวตรงประเด็น

ที่มา ; เว็บ kapook.com

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 7/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 397/2560
ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 7/2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
● ผลการจัดอันดับนวัตกรรมโลก ปี 2017
ที่ประชุมรับทราบผลการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก ประจำปี 2017 โดย The Global Innovation Index (Gll) ซึ่งวัดผลศักยภาพด้านนวัตกรรมของ 127 ประเทศที่เข้าร่วม ทั้งด้านปัจจัย ด้านผลผลิต และด้านประสิทธิภาพ เพื่อประเมินภาพรวมการใช้ทรัพยากรต่อคุณภาพผลผลิตทางนวัตกรรมที่ดีกว่า
โดยผลการจัดอันดับประเทศความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก 25 ลำดับแรก สวิตเซอร์แลนด์ได้อันดับ 1 ด้วยคะแนน 67.69, อันดับ 2 สวีเดน คะแนน 63.82, อันดับ 3 เนเธอร์แลนด์ คะแนน 63.36 (ตามภาพ)
ตารางด้านล่าง แสดงถึงอันดับของประเทศต่าง ๆ แยกเป็นภูมิภาคในทวีปต่าง ๆ ของโลก
ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับ 51 ของโลก (คะแนน 37.60) และอยู่ในอันดับที่ 7 ของผลการจัดอันดับในกลุ่มประเทศ ASEAN+3  รองจากสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ
ส่วนการจัดอันดับด้าน Human Capital and Research พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ของโลก และอันดับที่ 8 ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) ด้วยคะแนน 30.80
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาวิเคราะห์ จำแนก และจัดกลุ่มศักยภาพตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องเร่งสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยเชิงคุณภาพ และศึกษาหลักเกณฑ์การคงไว้ซึ่งตำแหน่ง เพื่อจูงใจให้บุคลากรไม่หยุดที่จะคิดค้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาต่อไป

● แต่งตั้งศาสตราจารย์ 4 ราย
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
  • รศ.วุฒิสาร ตันไชย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ.ชายชาญ โพธิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


● ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก และความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2017
ที่ประชุมรับทราบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี 2017/2018 ทั้ง สถาบัน ดังนี้
  • "Quacquarelli Symonds (QS)" สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก สหราชอาณาจักร ซึ่งได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 959 อันดับ โดยในการจัดอันดับครั้งนี้ เน้นถึงความเป็นท้องถิ่นและธุรกิจเพิ่มมากขึ้น พร้อมพิจารณาจากเกณฑ์การจัดอันดับ 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมีชื่อเสียงทางวิชาการจากนักวิชาการทั่วโลก ความมีชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ และอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ
    ซึ่งผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี 2017/2018 พบว่า มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก เป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด 5 แห่ง รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร 4 แห่ง และสวิตเซอร์แลนด์ 1 แห่ง ตามลำดับ ส่วนประเทศไทย มีมหาวิทยาลัย 8 แห่งที่ติดอันดับอยู่ใน 959 อันดับแรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (อันดับ 252) อันดับ 334 มหาวิทยาลัยมหิดล และอันดับ 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • "International Institute for Management Development : IMD" สถาบันการจัดการนานาชาติ  ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2017 ของ 63 ประเทศทั่วโลก ในรายงาน The World Competitiveness Yearbook 2017 จากปัจจัย 4 ด้านหลัก ทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยผลการจัดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก ลักแซมเบิร์ก สวีเดน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามลำดับ
    ในส่วนของประเทศไทย มีผลการจัดอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 28 ในปี 2016 เป็นอันดับ 27 ในปีนี้ และอยู่ในอันดับ 5 ในกลุ่มอาเซียนด้วย และเมื่อพิจารณาการจัดอันดับหมวดย่อย 25 ตัวชี้วัด พบว่าหลายตัวชี้วัดมีการพัฒนาและมีอันดับดีขึ้นมาก อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวม, จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา, การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจต่อ GDP ปรับตัวดีขึ้น 10 ลำดับ รวมทั้งความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศปรับตัวดีขึ้นถึง 9 อันดับด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวด้วยว่า ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าข้อมูลในการจัดอันดับให้ความสำคัญกับการสำรวจความคิดเห็นภายในประเทศ มากกว่าการให้ค่าน้ำหนักเรื่องวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย อีกทั้งยังเน้นความเป็นท้องถิ่นและธุรกิจมากขึ้น จึงทำให้มหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นสากล มีอันดับที่ลดลงและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในเชิงธุรกิจด้วย
ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะกล่าวโทษการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเช่นที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันได้ขอให้ สกอ. ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและตัวชี้วัดในการจัดอันดับปีนี้ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม