หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 110/2557 การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ศธ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และธนาคารโลก (World Bank) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”  โดยมี รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมบุษบงกช เอ
 รมว.ศธ.กล่าวถึง การศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ อันเป็นนโยบายที่สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ และเมื่อนำเอามาใช้ ก็มีการปรับให้ดำเนินการง่าย คือ การใช้วิธีอุดหนุนรายหัว มีการวางแผนและระบบเพียงในขั้นต้นเท่านั้น แต่การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก นโยบายเรียนฟรีฯ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือให้นักเรียนได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันการระดมทรัพยากรจากผู้ที่มีความสามารถที่จะจ่ายหรือมีฐานะดีก็ทำได้น้อยลง
เรื่องสำคัญที่จะดำเนินการในครั้งนี้ เริ่มจากเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวว่ามีปัญหาอย่างไร จากที่เคยให้โจทย์ไว้ และมีการจัดตั้งคณะทำงานมาดูแล ได้มีการดำเนินการไปจนถึงเรื่องระบบในการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว และการดูแลค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่มีต่อการศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายที่การจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน จึงต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการอิสระมาช่วยกันคิด และให้มีการนำเสนอเรื่องที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องระบบการเงิน
ประเด็นที่มีการนำเสนอในวันนี้ เช่น การใช้ทรัพยากร การอุดหนุนรายหัวให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนให้มากขึ้น การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล ถือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก รวมถึงการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่จำนวนมาก การเสนอระบบการจัดการให้มีการบริหารอย่างมีเครือข่าย และการสร้างเครือข่ายในการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนของข้อเสนอที่สำคัญอื่น เช่น การจัดการศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องของเงินอุดหนุนที่ให้แก่ กศน. ที่รวมเงินเดือนครูซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง ทำให้การจัดการศึกษาของ กศน.เท่ากับว่าได้รับเงินอุดหนุนน้อย อีกทั้งการให้เงินอุดหนุนแก่ สอศ.ในสัดส่วนที่น้อยกว่าของ สพฐ. ทั้งที่ ศธ.ต้องการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ดังนั้น หากมีการหารือกันอย่างจริงจัง ก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นแผนงาน และมีการวางระบบที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินเพื่อการศึกษาครั้งสำคัญของการศึกษาไทย
  
  
  
 
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปจากการสัมมนาในครั้งนี้แล้ว สามารถนำไปใช้เพื่อประเมินได้ว่า หากเรื่องใดที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ควรดำเนินการทันที แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องขอมติ ครม.ที่จะมีผลผูกพันต่อไป ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ดำเนินการ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการจัดประเด็นที่จะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนยากจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มีการจัดสรรระบบการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะระบบการเงินกันใหม่ ซึ่งจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ-จีน ของ สอศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2557
ค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ-จีน ของ สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังสรุปผลการจัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สอศ.
รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จัดโครงการตามนโยบายด้านการศึกษาร่วมกันระหว่าง ศธ. และ สอศ. ที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารและเพื่อวิชาชีพที่จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดค่ายภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นเวลา 1 เดือน และมีการเดินทางไปเรียนรู้ยังต่างประเทศด้วย ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะแต่เดิมจะใช้เวลาเพียง 3-4 วัน แต่การจัดครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แนวคิดของการเรียนภาษาที่ว่า “ภาษาทุกภาษาจะต้องมีการเรียนอย่างเข้มข้นจึงจะได้ผล และไม่เพียงเรียนเพื่อสื่อสารเท่านั้น แต่เป็นการเรียนจากการใช้ภาษา” จึงขอชมเชย สอศ.ที่สามารถจัดค่ายเป็นเวลานาน มีการสอนอย่างเข้มข้น และมีครูเจ้าภาษาจากหลากหลายประเทศเป็นผู้สอน อีกทั้งส่งนักเรียนไปฝึกในประเทศเจ้าของภาษาอีกด้วย เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ และผู้เรียนมีความรู้สึกเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านการเข้าค่ายโครงการนี้ไปแล้ว
 ภาษาอังกฤษ  ผลของการจัดค่ายแสดงให้เห็นว่า สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เพียงแต่จะต้องมีการปรับให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สรุปบทเรียนและนำมาพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสอนภาษาอังกฤษ-จีนโดยรวม ซึ่งหมายความว่าเรากำลังจะเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ที่เรียนและสอนแล้วได้ผล คือ เรียนแล้วนำไปใช้ได้ ทั้งใช้สื่อสารได้ ใช้เรียนต่อได้ และใช้ในวิชาชีพ
● ภาษาจีน  ขณะนี้มีผู้เรียนภาษาจีนจำนวนมากกว่า 8 แสนคน แต่จำนวนที่เรียนแล้วได้ผลดีหรือนำไปใช้ได้ยังไม่แน่ชัด ซึ่งหากจะสอนภาษาจีนก็จะต้องสอนอย่างเข้มข้นและไม่บังคับเรียน ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นวิชาบังคับ แต่สำหรับภาษาจีนไม่เป็นวิชาบังคับ โดยควรให้เรียนเฉพาะคนที่สนใจและเรียนอย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ ห้องเรียนมีขนาดเล็กลง มีการเรียนสนทนา
● หนังสือ สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย  ได้หารือกับ รมว.ศธ.จีน และผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือฮั่นปั้น (HANBAN) ในการเดินทางเยือนจีนครั้งล่าสุด ซึ่งทางจีนยินดีร่วมมือกับ ศธ. โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับอาชีวะ มีความยินดีที่จะช่วยคิดหลักสูตร พัฒนาครู อบรมครู และสนับสนุนให้ส่งนักเรียนอาชีวะไปเรียนต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะได้รับทุนด้วย โดยได้หารือกับทางจีนว่า หากส่งนักเรียนไปเรียนที่จีน ขอให้สอนภาษาจีนก่อน จากนั้นทางจีนจะช่วยดูแลและหาที่เรียนให้กับนักเรียนต่อไป
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีโครงการลักษณะนี้ ทำให้การพัฒนาภาษาเป็นไปด้วยความเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการเห็นการเรียนภาษาที่ได้ผล คือ เมื่อมาเข้าเรียนอาชีวะ จะไม่มีการเรียนและสอนแบบเดิม แต่จะสอนและเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งต้องการเห็นการเรียนการสอนภาษาแบบเข้มข้นในช่วงปีการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบ เพื่อให้นักเรียนที่จะจบ ปวช.หรือ ปวส.ไปสู่สถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ สามารถใช้ภาษาได้  ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเพื่อวิชาชีพ เป็นการเรียนเพื่อการสื่อสาร เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาชีพให้มากๆ และควรจบบทเรียนวิชาอื่นๆ ให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้มีเวลาเรียนภาษาอย่างเข้มข้นตามความสนใจของผู้เรียนก่อนที่จะจบการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการทำงานในอนาคต โดยหากสามารถจัดหลักสูตรที่ดี ก็จะทำให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุก และจะมีนักเรียนสมัครใจเรียนมากขึ้น เพราะเห็นว่าเรียนแล้วได้ผลจริง ใช้งานได้จริง
การจัดโครงการกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวะ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ กรณีไทย-จีน ในรูปแบบ Chinese Camp จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวะ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ กรณีภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ด้านทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน พบว่ามีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจากทั้งสองค่ายๆ ละ 25 คน รวม 50 คน ซึ่งจะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและใช้ภาษาที่ได้เรียนรู้ในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเมียนมาร์ ในช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ด้วย


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

เชื่อ'MH370'จมนอกชายฝั่งไทย

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


เชื่อ'MH370'จมนอกชายฝั่งไทย

นักบินมะกันตรวจสอบภาพถ่ายทางดาวเทียมจากเว็บไซต์ TomNod.com นับพันรูป เชื่อ 'MH370' จมอยู่นอกชายฝั่งของไทย

                            29 เม.ย. 57  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างคำสันนิษฐานของนักบินรายหนึ่งจากนิวยอร์ก ที่เชื่อว่าพบซากเที่ยวบินเอ็มเอช370 ของสายการบินมาเลเซีย นอกชายฝั่งของไทย จากตรวจสอบภาพถ่ายทางดาวเทียมนับพันรูปที่ได้มาจากสังคมออนไลน์ โดยนายไมเคิล โฮเบล วัย 60 ปี นักบินรายหนึ่งจากนิวยอร์ก ใช้เวลานานหลายชั่วโมงผูกโยงภาพถ่ายต่างๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ TomNod.com ก่อนปักใจเชื่อว่าสิ่งที่เขาพบเห็นนั้นเป็นเครื่องบินโบอิ้ง777 ที่สูญหายมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
                            นักบินอากาศยานเบาจากโทนาวันดา มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐ บอกว่า รู้สึกช็อกมากที่พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งหายสาบสูญไปตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ยังคงมีสภาพเป็นชิ้นเดียวและจมอยู่ใต้ทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย ห่างจาก จ.สงขลา ไปทางตะวันออกไม่กี่กิโลเมตร โดยภาพเหล่านั้นถูกถ่ายไว้ได้ไม่กี่วันหลังจากเครื่องบินตก
                            "เขาบอกกับ WIVB โดยลองใช้มาตราส่วนที่อยู่ด้านล่างของแผนที่บน TomNod มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจำเพาะบนเว็บไซต์ของโบอิ้ง จนได้ข้อสรุปว่ารูปร่างสีขาวที่เขาเห็นนั้นพอเหมาะพอดีกับโบอิ้ง 777 ผมถึงกับงงงวย ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะหามันพบ” นายโฮเบล ให้สัมภาษณ์สถานีข่าวแห่งนี้
                            นายไมเคิลยังได้ชี้ไปยังภาพถ่ายบนจอคอมพิวเตอร์ในระหว่างที่อธิบายว่า ทำไมถึงเชื่อว่ามันเป็นเครื่องบินลำที่สูญหาย “ที่เห็นสีขาวสว่างๆ คือส่วนปีกที่ติดกับลำตัวเครื่องบิน เห็นสีขาวสว่างๆ นั่นหรือเปล่า” และเมื่อถูกถามว่า บางทีเงามัวๆ ที่เห็นนั้นอาจเป็นแค่ฉลาม นายโฮเบล ตอบว่า “ถ้ามันเป็นฉลาม ก็คงเป็นฉลามที่มีขนาดกว่า 210 ฟุต”
                            ทั้งนี้ ในช่วงกลางเดือนมีนาคม TomNod.com เว็บไซต์ที่รับภาพถ่ายดาวเทียมมาจาก DigitalGlobe บริษัทแม่ เปิดให้ชาวเน็ตค้นรายละเอียดต่างๆ จากภาพถ่ายดาวเทียมทั่วทุกมุมโลกหลายล้านภาพ ในความพยายามตามหาซากเครื่องบิน หรือร่องรอยที่น่าจะเป็นเบาะแสของการหายไปอย่างลึกลับของเที่ยวบินเอ็มเอช370 ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากนี้แล้วทางเว็บไซต์ยังเปิดให้ผู้ใช้ลงคะแนนว่าเห็นด้วยกับทฤษฎีต่างๆ ของผู้ใช้คนอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครโต้แย้งทฤษฎีของโฮเบล
                            นายโฮเบล บอกว่าที่เริ่มต้นค้นหาเครื่องบินก็เพราะว่าอยากช่วยเหลือการสืบสวน และช่วยเหลือครอบครัวผู้โดยสารที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พร้อมเผยเคยติดต่อไปยังคณะกรรมการความปลอดภัยด้านขนส่งแห่งชาติสหรัฐ (NTSB) และสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ถึงสิ่งที่เขาพบ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดติดต่อกลับมา
                            ขณะที่นายกรัฐมนตรี โทนี แอบบ็อตต์ แห่งออสเตรเลีย สั่งยกระดับภารกิจสำรวจใต้พื้นมหาสมุทรอินเดียเพื่อค้นหาเที่ยวบินเอ็มเอช370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปนานเกือบ 2 เดือน ด้วยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบชิ้นส่วนเครื่องบินลอยอยู่เหนือผิวน้ำมีน้อยมาก ด้วยเชื่อว่าเศษซากเครื่องบินซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ 239 คน น่าจะจมลงสู่ก้นทะเลแล้ว
                            นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่า ภารกิจค้นหาเอ็มเอช370 กำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ ซึ่งจะเป็นการค้นหาใต้ทะเลอย่างเข้มข้นและกินพื้นที่กว้างขวางยิ่งกว่าเดิม แม้ว่าจะไม่พบสัญญาณปิงอีกเลย นับตั้งแต่แบตเตอรี่กล่องดำของเครื่องบินครบกำหนดหมดพลังงานลง


ที่มา ; เว็บ นสพ.คมชัดลึก

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

'นักเศรษฐศาสตร์'ชี้ศก.ไทยถึงจุดต่ำสุด

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 'นักเศรษฐศาสตร์'ชี้ศก.ไทยถึงจุดต่ำสุด

'กรุงเทพโพลล์' เผยผลสำรวจ ระบุ 'นักเศรษฐศาสตร์' มองเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุด เรียกร้องทุกฝ่ายหาข้อสรุปก่อนเลือกตั้ง

                         1 พ.ค.57 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 32 แห่ง จำนวน 69 คน เรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ และความคิดเห็นประเด็นเลือกตั้ง” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2557 พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ 73.9%  ต้องการให้ทุกภาคส่วนหาข้อสรุปข้อตกลงก่อนการเลือกตั้ง  11.6 %  เห็นว่าควรจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
                         เมื่อถามว่า “การปฏิรูปประเทศควรดำเนินการโดยใครหรือหน่วยงานใด” 36.2% เห็นว่าควรเป็นรัฐบาลที่มาจากคนกลาง ขณะที่ 33.3% เห็นว่าควรดำเนินการโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
                         ส่วนค่าดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน พบว่า ค่าดัชนียังคงปรับตัวลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 17.85 เป็น 12.75 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับจากมีการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ (หรือต่ำสุดในรอบ 16 ไตรมาส)  และการที่ค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ค่อนข้างมากสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
                         ด้านดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจใน 3 เดือนข้างหน้า  ค่าดัชนีอยู่ที่ 47.35 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มเศรษฐกิจจะแย่ลงอีกในอีก 3 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามการที่ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนหน้าอาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นการฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ สอดคล้องกับดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 63.32 และอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
                         เมื่อพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่จะคอยประคองเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัว คือ   การส่งออกสินค้า  การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ  การบริโภคภาคเอกชน  และการลงทุนภาคเอกชน  ขณะที่ปัจจัยด้านการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะยังคงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจต่อไป
                         ด้านความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ในประเด็นวัฏจักรเศรษฐกิจ  ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงใดของวัฏจักร  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 81.2 เห็นว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงถดถอย รองลงมาร้อยละ 7.2 เห็นว่าอยู่ในช่วงตกต่ำ (Trough) มีเพียงร้อยละ1.4 ที่เห็นว่าอยู่ในช่วงขยายตัว และร้อยละ 1.4 เช่นกันที่เห็นว่าอยู่ในช่วงรุ่งเรือง (Peak) เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้าในเดือนมกราคมที่ผ่านมา  แล้วแบ่งวัฏจักรออกเป็น 2 ฟาก คือ ฟากเศรษฐกิจขยายตัวจนถึงจุดสูงสุด และ ฟากเศรษฐกิจถดถอยจนถึงจุดต่ำสุด  จะพบว่า วัฏจักรมีการเคลื่อนเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้นจนอาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้ว
                         ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  1.เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ในสถานะที่อ่อนแอเป็นอย่างมากในรอบ 16 ไตรมาสที่ทำการสำรวจ 2.เศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ และจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนในระยะอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  3. วัฏจักรเศรษฐกิจมีการเคลื่อนเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้นจนอาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้ว
ที่มา ; เว็บ นสพ.คมชัดลึก

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม