หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 110/2557 การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ” จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ศธ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และธนาคารโลก (World Bank) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”  โดยมี รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมบุษบงกช เอ
 รมว.ศธ.กล่าวถึง การศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ อันเป็นนโยบายที่สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ และเมื่อนำเอามาใช้ ก็มีการปรับให้ดำเนินการง่าย คือ การใช้วิธีอุดหนุนรายหัว มีการวางแผนและระบบเพียงในขั้นต้นเท่านั้น แต่การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก นโยบายเรียนฟรีฯ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือให้นักเรียนได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันการระดมทรัพยากรจากผู้ที่มีความสามารถที่จะจ่ายหรือมีฐานะดีก็ทำได้น้อยลง
เรื่องสำคัญที่จะดำเนินการในครั้งนี้ เริ่มจากเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวว่ามีปัญหาอย่างไร จากที่เคยให้โจทย์ไว้ และมีการจัดตั้งคณะทำงานมาดูแล ได้มีการดำเนินการไปจนถึงเรื่องระบบในการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว และการดูแลค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่มีต่อการศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายที่การจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน จึงต้องขอความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการอิสระมาช่วยกันคิด และให้มีการนำเสนอเรื่องที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องระบบการเงิน
ประเด็นที่มีการนำเสนอในวันนี้ เช่น การใช้ทรัพยากร การอุดหนุนรายหัวให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนให้มากขึ้น การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล ถือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก รวมถึงการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่จำนวนมาก การเสนอระบบการจัดการให้มีการบริหารอย่างมีเครือข่าย และการสร้างเครือข่ายในการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนของข้อเสนอที่สำคัญอื่น เช่น การจัดการศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องของเงินอุดหนุนที่ให้แก่ กศน. ที่รวมเงินเดือนครูซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง ทำให้การจัดการศึกษาของ กศน.เท่ากับว่าได้รับเงินอุดหนุนน้อย อีกทั้งการให้เงินอุดหนุนแก่ สอศ.ในสัดส่วนที่น้อยกว่าของ สพฐ. ทั้งที่ ศธ.ต้องการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในสายอาชีวศึกษา ดังนั้น หากมีการหารือกันอย่างจริงจัง ก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นแผนงาน และมีการวางระบบที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินเพื่อการศึกษาครั้งสำคัญของการศึกษาไทย
  
  
  
 
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปจากการสัมมนาในครั้งนี้แล้ว สามารถนำไปใช้เพื่อประเมินได้ว่า หากเรื่องใดที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ควรดำเนินการทันที แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องขอมติ ครม.ที่จะมีผลผูกพันต่อไป ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ดำเนินการ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการจัดประเด็นที่จะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนยากจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มีการจัดสรรระบบการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะระบบการเงินกันใหม่ ซึ่งจะทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ-จีน ของ สอศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 109/2557
ค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ-จีน ของ สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังสรุปผลการจัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สอศ.
รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จัดโครงการตามนโยบายด้านการศึกษาร่วมกันระหว่าง ศธ. และ สอศ. ที่จะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารและเพื่อวิชาชีพที่จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดค่ายภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นเวลา 1 เดือน และมีการเดินทางไปเรียนรู้ยังต่างประเทศด้วย ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะแต่เดิมจะใช้เวลาเพียง 3-4 วัน แต่การจัดครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แนวคิดของการเรียนภาษาที่ว่า “ภาษาทุกภาษาจะต้องมีการเรียนอย่างเข้มข้นจึงจะได้ผล และไม่เพียงเรียนเพื่อสื่อสารเท่านั้น แต่เป็นการเรียนจากการใช้ภาษา” จึงขอชมเชย สอศ.ที่สามารถจัดค่ายเป็นเวลานาน มีการสอนอย่างเข้มข้น และมีครูเจ้าภาษาจากหลากหลายประเทศเป็นผู้สอน อีกทั้งส่งนักเรียนไปฝึกในประเทศเจ้าของภาษาอีกด้วย เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ และผู้เรียนมีความรู้สึกเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านการเข้าค่ายโครงการนี้ไปแล้ว
 ภาษาอังกฤษ  ผลของการจัดค่ายแสดงให้เห็นว่า สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เพียงแต่จะต้องมีการปรับให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สรุปบทเรียนและนำมาพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสอนภาษาอังกฤษ-จีนโดยรวม ซึ่งหมายความว่าเรากำลังจะเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ที่เรียนและสอนแล้วได้ผล คือ เรียนแล้วนำไปใช้ได้ ทั้งใช้สื่อสารได้ ใช้เรียนต่อได้ และใช้ในวิชาชีพ
● ภาษาจีน  ขณะนี้มีผู้เรียนภาษาจีนจำนวนมากกว่า 8 แสนคน แต่จำนวนที่เรียนแล้วได้ผลดีหรือนำไปใช้ได้ยังไม่แน่ชัด ซึ่งหากจะสอนภาษาจีนก็จะต้องสอนอย่างเข้มข้นและไม่บังคับเรียน ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นวิชาบังคับ แต่สำหรับภาษาจีนไม่เป็นวิชาบังคับ โดยควรให้เรียนเฉพาะคนที่สนใจและเรียนอย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ ห้องเรียนมีขนาดเล็กลง มีการเรียนสนทนา
● หนังสือ สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย  ได้หารือกับ รมว.ศธ.จีน และผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือฮั่นปั้น (HANBAN) ในการเดินทางเยือนจีนครั้งล่าสุด ซึ่งทางจีนยินดีร่วมมือกับ ศธ. โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับอาชีวะ มีความยินดีที่จะช่วยคิดหลักสูตร พัฒนาครู อบรมครู และสนับสนุนให้ส่งนักเรียนอาชีวะไปเรียนต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะได้รับทุนด้วย โดยได้หารือกับทางจีนว่า หากส่งนักเรียนไปเรียนที่จีน ขอให้สอนภาษาจีนก่อน จากนั้นทางจีนจะช่วยดูแลและหาที่เรียนให้กับนักเรียนต่อไป
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีโครงการลักษณะนี้ ทำให้การพัฒนาภาษาเป็นไปด้วยความเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการเห็นการเรียนภาษาที่ได้ผล คือ เมื่อมาเข้าเรียนอาชีวะ จะไม่มีการเรียนและสอนแบบเดิม แต่จะสอนและเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งต้องการเห็นการเรียนการสอนภาษาแบบเข้มข้นในช่วงปีการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบ เพื่อให้นักเรียนที่จะจบ ปวช.หรือ ปวส.ไปสู่สถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ สามารถใช้ภาษาได้  ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเพื่อวิชาชีพ เป็นการเรียนเพื่อการสื่อสาร เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาชีพให้มากๆ และควรจบบทเรียนวิชาอื่นๆ ให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้มีเวลาเรียนภาษาอย่างเข้มข้นตามความสนใจของผู้เรียนก่อนที่จะจบการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการทำงานในอนาคต โดยหากสามารถจัดหลักสูตรที่ดี ก็จะทำให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องสนุก และจะมีนักเรียนสมัครใจเรียนมากขึ้น เพราะเห็นว่าเรียนแล้วได้ผลจริง ใช้งานได้จริง
การจัดโครงการกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวะ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ กรณีไทย-จีน ในรูปแบบ Chinese Camp จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและสร้างความเป็นเลิศของนักศึกษาอาชีวะ เพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ กรณีภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ด้านทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน พบว่ามีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นจากทั้งสองค่ายๆ ละ 25 คน รวม 50 คน ซึ่งจะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและใช้ภาษาที่ได้เรียนรู้ในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเมียนมาร์ ในช่วงปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ด้วย


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

เชื่อ'MH370'จมนอกชายฝั่งไทย

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


เชื่อ'MH370'จมนอกชายฝั่งไทย

นักบินมะกันตรวจสอบภาพถ่ายทางดาวเทียมจากเว็บไซต์ TomNod.com นับพันรูป เชื่อ 'MH370' จมอยู่นอกชายฝั่งของไทย

                            29 เม.ย. 57  สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างคำสันนิษฐานของนักบินรายหนึ่งจากนิวยอร์ก ที่เชื่อว่าพบซากเที่ยวบินเอ็มเอช370 ของสายการบินมาเลเซีย นอกชายฝั่งของไทย จากตรวจสอบภาพถ่ายทางดาวเทียมนับพันรูปที่ได้มาจากสังคมออนไลน์ โดยนายไมเคิล โฮเบล วัย 60 ปี นักบินรายหนึ่งจากนิวยอร์ก ใช้เวลานานหลายชั่วโมงผูกโยงภาพถ่ายต่างๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ TomNod.com ก่อนปักใจเชื่อว่าสิ่งที่เขาพบเห็นนั้นเป็นเครื่องบินโบอิ้ง777 ที่สูญหายมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
                            นักบินอากาศยานเบาจากโทนาวันดา มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐ บอกว่า รู้สึกช็อกมากที่พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งหายสาบสูญไปตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ยังคงมีสภาพเป็นชิ้นเดียวและจมอยู่ใต้ทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย ห่างจาก จ.สงขลา ไปทางตะวันออกไม่กี่กิโลเมตร โดยภาพเหล่านั้นถูกถ่ายไว้ได้ไม่กี่วันหลังจากเครื่องบินตก
                            "เขาบอกกับ WIVB โดยลองใช้มาตราส่วนที่อยู่ด้านล่างของแผนที่บน TomNod มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจำเพาะบนเว็บไซต์ของโบอิ้ง จนได้ข้อสรุปว่ารูปร่างสีขาวที่เขาเห็นนั้นพอเหมาะพอดีกับโบอิ้ง 777 ผมถึงกับงงงวย ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะหามันพบ” นายโฮเบล ให้สัมภาษณ์สถานีข่าวแห่งนี้
                            นายไมเคิลยังได้ชี้ไปยังภาพถ่ายบนจอคอมพิวเตอร์ในระหว่างที่อธิบายว่า ทำไมถึงเชื่อว่ามันเป็นเครื่องบินลำที่สูญหาย “ที่เห็นสีขาวสว่างๆ คือส่วนปีกที่ติดกับลำตัวเครื่องบิน เห็นสีขาวสว่างๆ นั่นหรือเปล่า” และเมื่อถูกถามว่า บางทีเงามัวๆ ที่เห็นนั้นอาจเป็นแค่ฉลาม นายโฮเบล ตอบว่า “ถ้ามันเป็นฉลาม ก็คงเป็นฉลามที่มีขนาดกว่า 210 ฟุต”
                            ทั้งนี้ ในช่วงกลางเดือนมีนาคม TomNod.com เว็บไซต์ที่รับภาพถ่ายดาวเทียมมาจาก DigitalGlobe บริษัทแม่ เปิดให้ชาวเน็ตค้นรายละเอียดต่างๆ จากภาพถ่ายดาวเทียมทั่วทุกมุมโลกหลายล้านภาพ ในความพยายามตามหาซากเครื่องบิน หรือร่องรอยที่น่าจะเป็นเบาะแสของการหายไปอย่างลึกลับของเที่ยวบินเอ็มเอช370 ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม นอกจากนี้แล้วทางเว็บไซต์ยังเปิดให้ผู้ใช้ลงคะแนนว่าเห็นด้วยกับทฤษฎีต่างๆ ของผู้ใช้คนอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครโต้แย้งทฤษฎีของโฮเบล
                            นายโฮเบล บอกว่าที่เริ่มต้นค้นหาเครื่องบินก็เพราะว่าอยากช่วยเหลือการสืบสวน และช่วยเหลือครอบครัวผู้โดยสารที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พร้อมเผยเคยติดต่อไปยังคณะกรรมการความปลอดภัยด้านขนส่งแห่งชาติสหรัฐ (NTSB) และสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ถึงสิ่งที่เขาพบ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดติดต่อกลับมา
                            ขณะที่นายกรัฐมนตรี โทนี แอบบ็อตต์ แห่งออสเตรเลีย สั่งยกระดับภารกิจสำรวจใต้พื้นมหาสมุทรอินเดียเพื่อค้นหาเที่ยวบินเอ็มเอช370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปนานเกือบ 2 เดือน ด้วยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบชิ้นส่วนเครื่องบินลอยอยู่เหนือผิวน้ำมีน้อยมาก ด้วยเชื่อว่าเศษซากเครื่องบินซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ 239 คน น่าจะจมลงสู่ก้นทะเลแล้ว
                            นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่า ภารกิจค้นหาเอ็มเอช370 กำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ ซึ่งจะเป็นการค้นหาใต้ทะเลอย่างเข้มข้นและกินพื้นที่กว้างขวางยิ่งกว่าเดิม แม้ว่าจะไม่พบสัญญาณปิงอีกเลย นับตั้งแต่แบตเตอรี่กล่องดำของเครื่องบินครบกำหนดหมดพลังงานลง


ที่มา ; เว็บ นสพ.คมชัดลึก

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

'นักเศรษฐศาสตร์'ชี้ศก.ไทยถึงจุดต่ำสุด

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ   ที่เกี่ยวข้องกับ "นโยบายรัฐบาล" โดยติวสอบดอทคอม

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 'นักเศรษฐศาสตร์'ชี้ศก.ไทยถึงจุดต่ำสุด

'กรุงเทพโพลล์' เผยผลสำรวจ ระบุ 'นักเศรษฐศาสตร์' มองเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุด เรียกร้องทุกฝ่ายหาข้อสรุปก่อนเลือกตั้ง

                         1 พ.ค.57 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 32 แห่ง จำนวน 69 คน เรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ และความคิดเห็นประเด็นเลือกตั้ง” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2557 พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ 73.9%  ต้องการให้ทุกภาคส่วนหาข้อสรุปข้อตกลงก่อนการเลือกตั้ง  11.6 %  เห็นว่าควรจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
                         เมื่อถามว่า “การปฏิรูปประเทศควรดำเนินการโดยใครหรือหน่วยงานใด” 36.2% เห็นว่าควรเป็นรัฐบาลที่มาจากคนกลาง ขณะที่ 33.3% เห็นว่าควรดำเนินการโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
                         ส่วนค่าดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน พบว่า ค่าดัชนียังคงปรับตัวลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 17.85 เป็น 12.75 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับจากมีการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ (หรือต่ำสุดในรอบ 16 ไตรมาส)  และการที่ค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ค่อนข้างมากสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
                         ด้านดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจใน 3 เดือนข้างหน้า  ค่าดัชนีอยู่ที่ 47.35 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า 50 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มเศรษฐกิจจะแย่ลงอีกในอีก 3 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามการที่ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนหน้าอาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นการฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ สอดคล้องกับดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 63.32 และอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
                         เมื่อพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่จะคอยประคองเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัว คือ   การส่งออกสินค้า  การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ  การบริโภคภาคเอกชน  และการลงทุนภาคเอกชน  ขณะที่ปัจจัยด้านการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะยังคงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจต่อไป
                         ด้านความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ในประเด็นวัฏจักรเศรษฐกิจ  ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงใดของวัฏจักร  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 81.2 เห็นว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงถดถอย รองลงมาร้อยละ 7.2 เห็นว่าอยู่ในช่วงตกต่ำ (Trough) มีเพียงร้อยละ1.4 ที่เห็นว่าอยู่ในช่วงขยายตัว และร้อยละ 1.4 เช่นกันที่เห็นว่าอยู่ในช่วงรุ่งเรือง (Peak) เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้าในเดือนมกราคมที่ผ่านมา  แล้วแบ่งวัฏจักรออกเป็น 2 ฟาก คือ ฟากเศรษฐกิจขยายตัวจนถึงจุดสูงสุด และ ฟากเศรษฐกิจถดถอยจนถึงจุดต่ำสุด  จะพบว่า วัฏจักรมีการเคลื่อนเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้นจนอาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้ว
                         ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  1.เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ในสถานะที่อ่อนแอเป็นอย่างมากในรอบ 16 ไตรมาสที่ทำการสำรวจ 2.เศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ และจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนในระยะอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ  3. วัฏจักรเศรษฐกิจมีการเคลื่อนเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้นจนอาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้ว
ที่มา ; เว็บ นสพ.คมชัดลึก

www.tuewsob.com  "ติวสอบดอทคอม"  
สร้าง - เขียน - บรรยายโดย  (ผอ.นิกร เพ็งลี)  
  
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 


ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม