หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 กรกฎาคม 2561
 • คู่มือการใช้หลักสูตร  (ขอขอบคุณ : ข้อมูลจาก สสวท.)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) : ระดับประถมศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) : ระดับการศึกษาภาคบังคับ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รายวิชาพื้นฐาน
 • รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา
 • รายวิชาเพิ่มเติม เคมี
 • รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์
 • รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 • สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
 • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • บรรยายพิเศษ
 • เอกสารประกอบการบรรยาย (สพฐ.)
 • เอกสารประกอบการบรรยาย (สสวท.)
การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
 • เอกสารประกอบการประชุม
ที่มา ;  เว็บ  http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

สพฐ. จัดงานการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDU Digital 2018”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
ข่าวที่ 457/2561สพฐ. จัดงานการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDU Digital 2018”

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "EDU Digital 2018" และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ล้ำสมัย รวมถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ และจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกว่า 1,000 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จ.สงขลา
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยนำเรื่อง "ดิจิทัลเทคโนโลยี" เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สัมฤทธิ์ผลในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทำให้เกิดการสร้างงานในโลกดิจิทัล การสนับสนุนให้เกิดการผลิตและบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ซึ่งครอบคลุมถึงความปลอดภัยไซเบอร์
นอกจากนี้ เพื่อให้ส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้เป็นแนวทางในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงระบบดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม การนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data Analysis มาส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมการศึกษาด้านดิจิทัล และการรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร
"กระทรวงศึกษาธิการได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV, DLIT, ETV การใช้แอพพลิเคชั่น Echo English เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม ซึ่งจากการรายงานและการลงพื้นที่ติดตาม พบว่ามีการขับเคลื่อนและนำเทคโนโลยีไปสร้างสรรค์งานดิจิทัลมากมาย ประกอบกับมีเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน หากไม่ได้นำมาสู่การรับรู้ในกลุ่มของผู้ที่ต้องทำหน้าที่บริหารและจัดการเรียนการสอน จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเรื่องราวหรือผลงานดีๆ เหล่านั้น ไม่ได้มีการนำไปสู่การขยายผลหรือต่อยอด ซึ่งจากที่ได้เห็นผลงานและองค์ความรู้ที่อยู่ในงาน EDU digital 2018 ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความคิดและการสร้างสรรค์โดยบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนประเทศตามแนวคิด Thailand 4.0 ในส่วนของการศึกษามีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา ;  เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ความรอบรู้ ติวสอบผู้บริหาร/ครูผู้ช่วย/ราชการ 29-30 พ.ย. 61

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ความรอบรู้ ติวสอบผู้บริหาร/ครูผู้ช่วย/ราชการ 29-30 พ.ย. 61

•นายกฯ เดินทางถึงไทย ปัดตอบ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จแล้ว
นายกฯ เดินทางกลับจากเยอรมนีถึงไทยแล้ว สอบถามสื่อฯ ช่วงไม่อยู่ คิดถึงบ้างหรือไม่-บ้านเมืองสงบดีหรือไม่ ไม่ตอบ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ระบุเยอรมนีต้อนรับอย่างดี การเยือนประสบผลสำเร็จอย่างมาก

•รองเลขาธิการ กกต.เผยแบ่งเขตเลือกตั้งยึดประชาชนเป็นหลัก
ณัฏฐ์ รองเลขาธิการ กกต. ยืนยันการแบ่งเขตของ กกต.ยึดประชาชนเป็นหลัก นักการเมืองต้องยอมรับผลกระทบ ย้ำไม่หาคนทำเอกสารหลุด เพราะมั่นใจไม่หลุดจาก สนง.กกต. เตรียมเปิดรับสมัคร ผอ.-กกต.ประจำเขตเลือกตั้งสัปดาห์หน้า รองรับการหารือแม่น้ำ 5 สายที่จะชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง

•ก.ล.ต.ยืนยัน สช.ไม่ห้าม SISB เข้าตลาดหุ้น
ก.ล.ต.ยืนยัน สช.ไม่ห้ามการเข้าจดทะเบียน SISB พร้อมให้ข้อมูลศาลปกครอง   

•“SISB” ยืนยันจดทะเบียนถูกต้อง ไม่กังวลกระแสค้าน แม้ราคาหุ้นต่ำจอง
ผู้บริหาร SISB ไม่กังวลแม้ราคาหุ้นต่ำจอง ยืนยันปรึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนเข้าจดทะเบียนตลาดหุ้น ระบุต้องการพัฒนาการศึกษาไทย โดยใช้หลัก “การศึกษานำธุรกิจ” ขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินยอมรับกระแสต้านกดดันราคาหุ้นต่ำจอง

•"ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21"ออกหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหน้าศูนย์การค้าฯ
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก ออกหนังสือแสดงความเสียใจที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่าง รปภ.กับคนขับแท็กซี่ หน้าศูนย์การค้าฯ  

•ตลาดของขวัญยังคึกคัก แม้ไม่มีแรงหนุนมาตรการรัฐ
นายกสมาคมของขวัญของชำร่วยย้ำตลาดของขวัญปี 61 ทรงตัว แต่เชื่อการซื้อขายสิ้นปียังคึกคัก แม้ไม่มีแรงหนุนมาตรการรัฐ  

•คาดเก็บภาษีปี 62 ตามเป้า 2 ล้านล้านบาท
กรมสรรพากรคาดเก็บภาษีปี  62 ตามเป้า 2 ล้านล้านบาท แจงช้อปช่วยชาติหนุนรายย่อยทั้งชาวสวนยาง สินค้าโอทอป ย้ำภาษีออนไลน์ไม่ได้ตามเก็บภาษีรายย่อย 

•อสมท ปรับยุทธศาสตร์ เปิด 3 แนวทางขับเคลื่อนองค์กรปี 62
อสมท ปรับยุทธศาสตร์ ปี 62 ฉีกตัวเองจากธุรกิจทีวีและวิทยุ เน้นการสร้าง Data และความรู้แนวใหม่ พร้อมเปิดตัวพันธมิตรระดับโลก BBC First, Discovery และ Bloomberg

•ผู้ว่าฯ อัศวิน ตรวจความพร้อมเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก
ผู้ว่าฯ อัศวิน ตรวจความพร้อมเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก

•จบปะ! แจงไม่แพง ค่าโดยสารสูงสุดเชื่อมรถไฟฟ้าสองสาย 70 บาท
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม แจงค่าโดยสารสูงสุดเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สีน้ำเงิน เพียง 70 บาท โดยคำนวณตามเพดานค่าโดยสารตามระยะทางของรถไฟฟ้าแต่ละสายมารวมกันหักค่าแรกเข้าสายที่ 2 

ที่มา ;  เว็บ  สำนักข่าวไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม