หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 27/2561ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 3/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฯลฯ โดยมีประเด็นสำคัญโดยสรุป ดังนี้
● เตรียมขยาย "ห้องเรียนดนตรี" ไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศในปีการศึกษา 2561
นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความสำคัญกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะ และอื่น ๆ ดังนั้น รมว.ศึกษาธิการ จึงต้องการให้มีการขยายผลโครงการ "ห้องเรียนดนตรี" ในทุกภาค โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีวิทยาลัยดนตรีในสังกัดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านวงโยธวาทิต, Modern Band, การขับร้องประสานเสียง ดนตรีไทย หรืออื่น ๆ คาดว่าปีการศึกษา 2561 จะเริ่มขยายโครงการห้องเรียนดนตรีไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ โดยใช้โมเดลของโรงเรียนกีฬาเป็นต้นแบบ ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นผู้กำกับดูแล

● ศธ.พร้อมขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ของรัฐบาล
รัฐบาลได้จัดทำ “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นทีมงานหลัก จะดำเนินการลงพื้นที่ขับเคลื่อนทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนรายครัวเรือน รายบุคคล  ค้นหาความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ สร้างการรับรู้ ปรับแนวคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทั้งนี้ ศธ.จะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวง เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ โครงการ Hi-Speed Internet คูปองครู สิทธิการเรียนฟรี Fix-It Centerเป็นต้น โดยมอบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก


● การพิจารณาเสนอรวม "หว้ากอ-ท้องฟ้าจำลอง"
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ไปกำกับดูแล เพื่อพัฒนางานด้านดาราศาสตร์ของประเทศเข้าด้วยกันให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีพลัง ซึ่ง ศธ.ยินดีมอบให้ ส่วนรายละเอียดการจัดสรรบุคลากรนั้นยังไม่ได้มีการหารือกัน เนื่องจากต้องพิจารณากฎหมายประกอบ หากสามารถโอนได้ ศธ. ก็ยินดีดำเนินการ


● ความคืบหน้าอาชีวะ-อุดมศึกษาพันธุ์ใหม่
นายพะโยม ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาพันธุ์ใหม่ ขณะนี้ สกอ.อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลว่าสาขาใดควรผลิตลดลง ยกเลิก หรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยที่ผ่านมา รมช.ศึกษาธิการ (นพ.อุดม คชินทร) ได้หารือร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพยายามทำหลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมหลักให้ทันภายในปีการศึกษา 2561
ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมหลัก คือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 1)  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 1)  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ที่ประชุมเห็นว่า หากรอบัณฑิตใหม่อีก 4 ปี อาจจะไม่ทันความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงต้องพิจารณาว่าสาขาใดที่มีความต้องการเร่งด่วนภายใน 1-2 ปี ต้องผลิตบัณฑิตให้ได้ เช่น ช่างอากาศยาน วิศวกรระบบราง วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งอาจใช้แนวทางดังนี้
  • ดึงผู้ที่มีประสบการณ์หรือทำงานอยู่แล้วเข้ามาในหลักสูตร โดยนำความสามารถและประสบการณ์ทำงานมาเทียบ จากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะจัดหลักสูตรเพิ่มทักษะหรือวิชาการให้เป็นหลักสูตร 1 ปี แล้วมอบประกาศนียบัตรรับรอง หรืออาจจะจัดหลักสูตร 2 ปี เมื่อจบแล้วได้รับปริญญาตรี เป็นต้น
  • ให้โอกาสผู้ที่เรียนจบระดับ ปวส. มาเรียนต่อในหลักสูตร 2 ปี หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในระบบปกติ สามารถเปลี่ยนมาเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้ทันที
จากแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติได้เร็วยิ่งขึ้น ขณะที่การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะเชิญภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้วย โดยใช้ความต้องการของสาขาวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วเปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยเข้ามาแข่งขันกัน ซึ่ง สกอ.จะมีเงื่อนไขการพิจารณาอย่างเข้มข้น หากมหาวิทยาลัยใดทำได้ตามที่ สกอ.กำหนด จะได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยมีเงินที่รัฐบาลสนับสนุนให้ด้วย

● ความช่วยเหลือน้ำท่วม รร.เอกชน
นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโฆษก ศธ. กล่าวด้วยว่า เรื่องความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมโรงเรียนเอกชนนั้น ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณให้การช่วยเหลือแล้ว แต่สาเหตุที่มีความล่าช้านั้น เนื่องจากขั้นตอนของโรงเรียนเอกชนจะแตกต่างจากโรงเรียนของ สพฐ. คือ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติความช่วยเหลือแล้ว จะต้องดำเนินการของบประมาณจากสำนักงบประมาณ จากนั้นจะต้องนำกลับมาผ่านมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ในอนาคต ศธ.จะพยายามหาวิธีลดขั้นตอน เพื่อให้โรงเรียนเอกชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ความสำเร็จโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 26/2561
สอศ.ย้ำความสำเร็จโครงการ
พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เชื่อมโยงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในรูปแบบใหม่

รมช.ศึกษาธิการ "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษระยอง และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือวี-เชฟ ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะสาขาปิโตรเคมีให้เป็นคนเก่งและดี เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะชีวิตให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน จบออกมาได้งานและเงินเดือนดี พร้อมต่อยอดไปสู่สาขาไฟฟ้าและสาขาติดตั้งบำรุงรักษา เชื่อมโยงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในรูปแบบใหม่
วันนี้ (31 ม.ค.2561) ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง พร้อมเยี่ยมชมการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้บริหารในพื้นที่เข้าร่วม อาทิ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผศ.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ฯลฯ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล เพื่อเตรียมกำลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC พบว่าการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชามีความสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือวี-เชฟ ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะสาขาปิโตรเคมีให้เป็นคนเก่ง ทั้งทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการคิดและวิธีทำงานที่เป็นระบบ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่พัฒนาทักษะชีวิต เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพปิโตรเคมี การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่สำคัญเป็นการจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ที่ได้มีการระดมทรัพยากร การวัดผลและประเมินผล ร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพ และการวิจัยและพัฒนาในการผลิตกำลังคนรองรับเขตพื้นที่ EEC มาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 11 ปีแล้ว ซึ่งขณะนี้เป็นระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานรองรับทั้งหมด 100 % และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระดับเดียวกันอีกด้วย
"ในปีนี้โครงการมีความก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกลำดับหนึ่ง ด้วยสถานประกอบการกลุ่มพลังงานไฟฟ้า ได้ให้การสนับสนุนทุนโครงการ เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไปสู่อีก 2 สาขา คือสาขางานไฟฟ้า และสาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ซึ่งตอบโจทย์และเชื่อมโยงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ควรจะได้ศึกษาและปรับแนวทางให้เหมาะสมในแต่ละเขตพื้นที่ต่อไป" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ติดตามและรับฟังความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมืองระยอง

"โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาช่างเทคนิคที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 8 รุ่น จำนวน 268 คน"
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 24/2561
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 4 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 ราย ดังนี้
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) นางสมพร สถิตโกศล  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2) นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
3) นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
4) นายบัณฑิต ทองคำ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่
1) นายปราโมท อัมรักษ์  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป.สระแก้ว เขต 1
2) นายสุเมธ ปานะถึก  โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย สพม.เขต 19
3) นายวีรยุทธ ชานัย  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21
4) นายสมชัย การมาโส  โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1
5) นายโชคดี กลับสวัสดิ์  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
6) นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 24/2561
ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารลูกเสือและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเสนอ เพื่อให้สามารถรองรับการฝึกอบรมของบุคลากรทางการลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ งานชุมนุมลูกเสือ ตลอดจนการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องได้ โดยจะมีรายการก่อสร้างทั้งหมด 8 รายการ ได้แก่ อาคารที่พักผู้รับการฝึกอบรมหญิง 2 หลัง, อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมหญิง 5 หลัง, ศาลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาย 5 หลัง, งานถนนและรั้ว, ห้องส้วมรวม 1 หลัง, ห้องอาบน้ำรวม 3 หลัง, ปรับปรุงต่อเติมงานหอประชุมวิจักขณะ และรางระบายน้ำและทางเท้า ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และนางนฤมล ปาลวัฒน์ ตามคำสั่งสภาลูกเสือไทย ที่ 1/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ลงนามโดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม