หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 27/2561ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 3/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฯลฯ โดยมีประเด็นสำคัญโดยสรุป ดังนี้
● เตรียมขยาย "ห้องเรียนดนตรี" ไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศในปีการศึกษา 2561
นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความสำคัญกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะ และอื่น ๆ ดังนั้น รมว.ศึกษาธิการ จึงต้องการให้มีการขยายผลโครงการ "ห้องเรียนดนตรี" ในทุกภาค โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีวิทยาลัยดนตรีในสังกัดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านวงโยธวาทิต, Modern Band, การขับร้องประสานเสียง ดนตรีไทย หรืออื่น ๆ คาดว่าปีการศึกษา 2561 จะเริ่มขยายโครงการห้องเรียนดนตรีไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ โดยใช้โมเดลของโรงเรียนกีฬาเป็นต้นแบบ ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นผู้กำกับดูแล

● ศธ.พร้อมขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ของรัฐบาล
รัฐบาลได้จัดทำ “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นทีมงานหลัก จะดำเนินการลงพื้นที่ขับเคลื่อนทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนรายครัวเรือน รายบุคคล  ค้นหาความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ สร้างการรับรู้ ปรับแนวคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทั้งนี้ ศธ.จะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวง เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ โครงการ Hi-Speed Internet คูปองครู สิทธิการเรียนฟรี Fix-It Centerเป็นต้น โดยมอบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก


● การพิจารณาเสนอรวม "หว้ากอ-ท้องฟ้าจำลอง"
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ไปกำกับดูแล เพื่อพัฒนางานด้านดาราศาสตร์ของประเทศเข้าด้วยกันให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีพลัง ซึ่ง ศธ.ยินดีมอบให้ ส่วนรายละเอียดการจัดสรรบุคลากรนั้นยังไม่ได้มีการหารือกัน เนื่องจากต้องพิจารณากฎหมายประกอบ หากสามารถโอนได้ ศธ. ก็ยินดีดำเนินการ


● ความคืบหน้าอาชีวะ-อุดมศึกษาพันธุ์ใหม่
นายพะโยม ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาพันธุ์ใหม่ ขณะนี้ สกอ.อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลว่าสาขาใดควรผลิตลดลง ยกเลิก หรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยที่ผ่านมา รมช.ศึกษาธิการ (นพ.อุดม คชินทร) ได้หารือร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพยายามทำหลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมหลักให้ทันภายในปีการศึกษา 2561
ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมหลัก คือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 1)  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 1)  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ที่ประชุมเห็นว่า หากรอบัณฑิตใหม่อีก 4 ปี อาจจะไม่ทันความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงต้องพิจารณาว่าสาขาใดที่มีความต้องการเร่งด่วนภายใน 1-2 ปี ต้องผลิตบัณฑิตให้ได้ เช่น ช่างอากาศยาน วิศวกรระบบราง วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งอาจใช้แนวทางดังนี้
  • ดึงผู้ที่มีประสบการณ์หรือทำงานอยู่แล้วเข้ามาในหลักสูตร โดยนำความสามารถและประสบการณ์ทำงานมาเทียบ จากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะจัดหลักสูตรเพิ่มทักษะหรือวิชาการให้เป็นหลักสูตร 1 ปี แล้วมอบประกาศนียบัตรรับรอง หรืออาจจะจัดหลักสูตร 2 ปี เมื่อจบแล้วได้รับปริญญาตรี เป็นต้น
  • ให้โอกาสผู้ที่เรียนจบระดับ ปวส. มาเรียนต่อในหลักสูตร 2 ปี หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในระบบปกติ สามารถเปลี่ยนมาเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้ทันที
จากแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติได้เร็วยิ่งขึ้น ขณะที่การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะเชิญภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้วย โดยใช้ความต้องการของสาขาวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วเปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยเข้ามาแข่งขันกัน ซึ่ง สกอ.จะมีเงื่อนไขการพิจารณาอย่างเข้มข้น หากมหาวิทยาลัยใดทำได้ตามที่ สกอ.กำหนด จะได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยมีเงินที่รัฐบาลสนับสนุนให้ด้วย

● ความช่วยเหลือน้ำท่วม รร.เอกชน
นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโฆษก ศธ. กล่าวด้วยว่า เรื่องความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมโรงเรียนเอกชนนั้น ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณให้การช่วยเหลือแล้ว แต่สาเหตุที่มีความล่าช้านั้น เนื่องจากขั้นตอนของโรงเรียนเอกชนจะแตกต่างจากโรงเรียนของ สพฐ. คือ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติความช่วยเหลือแล้ว จะต้องดำเนินการของบประมาณจากสำนักงบประมาณ จากนั้นจะต้องนำกลับมาผ่านมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ในอนาคต ศธ.จะพยายามหาวิธีลดขั้นตอน เพื่อให้โรงเรียนเอกชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ความสำเร็จโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 26/2561
สอศ.ย้ำความสำเร็จโครงการ
พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เชื่อมโยงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในรูปแบบใหม่

รมช.ศึกษาธิการ "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษระยอง และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือวี-เชฟ ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะสาขาปิโตรเคมีให้เป็นคนเก่งและดี เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะชีวิตให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน จบออกมาได้งานและเงินเดือนดี พร้อมต่อยอดไปสู่สาขาไฟฟ้าและสาขาติดตั้งบำรุงรักษา เชื่อมโยงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในรูปแบบใหม่
วันนี้ (31 ม.ค.2561) ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง พร้อมเยี่ยมชมการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้บริหารในพื้นที่เข้าร่วม อาทิ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผศ.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ฯลฯ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล เพื่อเตรียมกำลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC พบว่าการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชามีความสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี หรือวี-เชฟ ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะสาขาปิโตรเคมีให้เป็นคนเก่ง ทั้งทักษะวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการคิดและวิธีทำงานที่เป็นระบบ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่พัฒนาทักษะชีวิต เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพปิโตรเคมี การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่สำคัญเป็นการจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ที่ได้มีการระดมทรัพยากร การวัดผลและประเมินผล ร่วมกับสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพ และการวิจัยและพัฒนาในการผลิตกำลังคนรองรับเขตพื้นที่ EEC มาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 11 ปีแล้ว ซึ่งขณะนี้เป็นระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานรองรับทั้งหมด 100 % และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระดับเดียวกันอีกด้วย
"ในปีนี้โครงการมีความก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกลำดับหนึ่ง ด้วยสถานประกอบการกลุ่มพลังงานไฟฟ้า ได้ให้การสนับสนุนทุนโครงการ เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไปสู่อีก 2 สาขา คือสาขางานไฟฟ้า และสาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ซึ่งตอบโจทย์และเชื่อมโยงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ควรจะได้ศึกษาและปรับแนวทางให้เหมาะสมในแต่ละเขตพื้นที่ต่อไป" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ติดตามและรับฟังความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมืองระยอง

"โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาช่างเทคนิคที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 8 รุ่น จำนวน 268 คน"
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 24/2561
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 4 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 ราย ดังนี้
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1) นางสมพร สถิตโกศล  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2) นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
3) นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
4) นายบัณฑิต ทองคำ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่
1) นายปราโมท อัมรักษ์  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป.สระแก้ว เขต 1
2) นายสุเมธ ปานะถึก  โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย สพม.เขต 19
3) นายวีรยุทธ ชานัย  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21
4) นายสมชัย การมาโส  โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1
5) นายโชคดี กลับสวัสดิ์  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
6) นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 24/2561
ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารลูกเสือและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเสนอ เพื่อให้สามารถรองรับการฝึกอบรมของบุคลากรทางการลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ งานชุมนุมลูกเสือ ตลอดจนการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องได้ โดยจะมีรายการก่อสร้างทั้งหมด 8 รายการ ได้แก่ อาคารที่พักผู้รับการฝึกอบรมหญิง 2 หลัง, อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมหญิง 5 หลัง, ศาลาผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาย 5 หลัง, งานถนนและรั้ว, ห้องส้วมรวม 1 หลัง, ห้องอาบน้ำรวม 3 หลัง, ปรับปรุงต่อเติมงานหอประชุมวิจักขณะ และรางระบายน้ำและทางเท้า ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ และนางนฤมล ปาลวัฒน์ ตามคำสั่งสภาลูกเสือไทย ที่ 1/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ลงนามโดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม