หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยือนศิริราช พร้อมแสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัลอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

award3

มื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ในโอกาสมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในฐานะหน่วยงานที่ริเริ่มรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล ณ รพ.ศิริราช
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประกอบด้วย สาขาการแพทย์  นายแพทย์อีริค ดี. กรีน (Eric D. Green)   และ สาขาการสาธารณสุข  ได้แก่ ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู. แอนเดอร์สัน จูเนียร์ (Prof. Porter W. Anderson, Jr.) นายแพทย์จอห์น บี. รอบบินส์  (Dr. John B. Robbins) แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน (Dr.Rachel Schneerson) และศาสตราจารย์นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม (Prof.Mathuram  Santosham) ‪ซึ่งในวันที่ 31 มกราคม 2561 ‬สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์  พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา : เว็บ https://mahidol.ac.th/th/2018/mahidol-award-2/

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมงกองทัพเรือ และการศึกษาของประเทศ เป็นคุณูปการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการแพทย์ของประเทศไทย ทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัย และโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัย ทั้งทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเล่อร์ ให้มาช่วยเหลือปรับปรุงการแพทย์ของไทย เป็นการวางรากฐานให้การแพทย์ของไทย เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศในปัจจุบัน จนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์บิดาแห่งการสาธารณสุขของไทย เป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณให้พระเกียรติยืนยง อยู่ในแผ่นดินนี้และแผ่ขจรขจายไปทั่วโลก
ที่มา ; https://th.wikipedia.org/wik

21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2561 จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน กล่าวความเป็นมาของรางวัลฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ จากนั้น นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯชี้แจงเหตุผลในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2561 และร่วมกล่าวความยินดี โดย นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (H. E. Mr. Staffan Herrstrom) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Mr. Peter Haymond) อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ มี 2 ท่าน ดังนี้
1)ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอัน เจ. ตรูเคอร์ (Professor Brian J. Druker) ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งในท์ มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอนสหรัฐอเมริกา ผู้มีผลงานสำคัญในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยจนเป็นผู้นำในการพัฒนาหนึ่งในยาต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า คือ อิมาทินิบ สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดซีเอ็มแอล
2)ศาสตราจารย์ ดร.แมรี่ แคลร์ คิง (Professor Dr. Mary-Claire King) ศาสตราจารย์เวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงมีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมปีละกว่าสองล้านคน และมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้มากถึงสองแสนคนในแต่ละปี
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข มี 2 ท่าน ดังนี้
1)ศาสตราจารย์ นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ (Professor John D. Clemens) ผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติ ประเทศบังคลาเทศ ศาสตราจารย์วุฒิคุณระบาดวิทยามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
2)ศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรน (Professor Jan R. Holmgren) ศาสตราจารย์จุลชีววิทยาการแพทย์ และผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ และศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรนทำงานร่วมกันเป็นเวลากว่า 30 ปี ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดกิน ผลงานการศึกษาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างภูมิต้านทานป้องกันอหิวาตกโรคไปสู่การผลิตวัคซีนชนิดกินที่ได้รับการทดสอบทางคลินิกจนเป็นที่ยอมรับโดยองค์การอนามัยโลกของศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากวัคซีนชนิดฉีดเป็นการแนะนำให้ใช้วัคซีนชนิดกินแทนและสนับสนุนคลังวัคซีนสำหรับหลายประเทศทั่วโลกที่มีปัญหา หรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดของอหิวาตกโรค ทำให้ช่วยป้องกันโรคได้ในวงกว้าง ลดการเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคได้ในประชากรหลายล้านคนทั่วโลก
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมอบเป็นรางวัลให้บุคคล หรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติด้านการแพทย์ 1 รางวัลและด้านการสาธารณสุข 1 รางวัล แต่ละรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100, 000 เหรียญสหรัฐ สำหรับปี พ. ศ. 2561 นี้เป็นปีที่ 27 ของการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มีผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน 49 รายจาก 25 ประเทศ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล พิจารณากลั่นกรองโดยกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 17. 30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยในวันที่ 30 มกราคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ริเริ่มรางวัลอันทรงเกียรติจะเชิญผู้รับพระราชทานรางวัลฯ มาเยือน และแสดงปาฐกถาเกียรติยศในผลงานที่ได้รับด้วย
รายละเอียดทั้งหมด ที่นี่
https://mahidol.ac.th/th/2018/prince-mahidol-award/

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 52/2562ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
เห็นชอบแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค ของ ศธ.
ซึ่ง ศธ.ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค จำนวน 6 ภาค ทั้งในด้านการอำนวยการ การวางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ และการกำกับติดตาม ซึ่งแบ่งการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ดังนี้
  • ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ภาคกลาง (จังหวัดปทุมธานี) ประกอบด้วย ศธภ.1 ลพบุรี, ศธภ.2 ปทุมธานี, ศธภ.3 ราชบุรี และ ศธภ.4 สมุทรสงคราม
  • ศึกษาธิการภาค ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ประกอบด้วย ศธภ.5 นครศรีธรรมราช (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และ ศธภ.6 ภูเก็ต (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
  • ศึกษาธิการภาค ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา) ประกอบด้วย ศธภ.7 จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
  • ศึกษาธิการภาค ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ประกอบด้วย ศธภ.8 ชลบุรี และ ศธภ.9 ปราจีนบุรี
  • ศึกษาธิการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) ประกอบด้วย ศธภ.10 อุดรธานี, ศธภ.11 สกลนคร, ศธภ.12 ขอนแก่น, ศธภ.13 นครราชสีมา และ ศธภ.14 อุบลราชธานี
  • ศึกษาธิการภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ.16 เชียงราย, ศธภ.17 พิษณุโลก และ ศธภ.18 นครสวรรค์
เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้แต่ละภาคร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีเป้าหมาย คือ "เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม" กล่าวคือ เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อาชีพ และสุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้ ที่จะทำให้นักเรียนในตำบลได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น
สำหรับแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีหลักเกณฑ์หลายประการ ได้แก่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนา, มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต, ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก, มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์, ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน, เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 7,100 แห่ง
สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน รวมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 10 รุ่น ในห้วงต่อไปด้วย
การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศธ.จะจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้เชิญชวนให้สำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น ๆ หารือและพิจารณาจัดงานชุมนุมลูกเสือ พร้อมทั้งเชิญลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้านมาเข้าร่วมด้วย

ที่มา : เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

“อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 51/2562ศธ.จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” เปิดพื้นที่การเรียนรู้ และประดิษฐ์อุปกรณ์นวัตกรรม ใช้บรรเทาสภาวะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน

วันนี้ (31 มกราคม 2562) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ และประดิษฐ์อุปกรณ์นวัตกรรม สำหรับใช้บรรเทาสภาวะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพฯ 21 แห่ง และพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 79 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสากว่า 1,000 คน
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหาในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดมพลังทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในช่วงของการปิดเรียนเป็นเวลา 2 วัน (วันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อช่วยผลิตและประดิษฐ์อุปกรณ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับทราบ รู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเอง ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ, การผลิตหน้ากากอนามัย (แมส) เพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาผลิตไปแล้วกว่า 50,000 ชิ้น, เครื่องพ่นละอองน้ำ 250 เครื่อง เพื่อติดตั้งบนอาคารสูงและบนพื้นดิน ทั้งในส่วนราชการและในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤตหรือมีความเสี่ยงสูง
นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์ Fix It Center ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 100 แห่ง เพื่อตรวจล้างทำความสะอาดท่อไอเสีย ไส้กรองรถยนต์ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ที่ออกบริการประชาชนในช่วงของเทศกาลต่าง ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งมีการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ ในการผลิตรถยนต์เคลื่อนที่จากรถยนต์ต้นแบบที่อาชีวะมีอยู่ ซึ่งมีความคล่องตัวสูงและเข้าถึงพื้นที่ตรอกซอกซอยได้ดี เพื่อช่วยลดปัญหาอีกทางหนึ่ง
วันนี้จึงต้องการมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่มีจิตอาสา และเสียสละเวลานำความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองยังอยู่ในสภาวะวิกฤตทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังจากนี้คงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ทั้งในส่วนของแนวโน้มและปริมาณค่าฝุ่นละออง และความสามารถในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ เพื่อปรับแนวทางการทำงานให้มีความเหมาะสมต่อไป
"เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่ได้ฝากความระลึกถึงมายังนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน พร้อมขอบใจเด็ก ๆ ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลา เพื่อประดิษฐ์และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของอาชีวะอาสา เพื่อประชาชนจะได้มาเข้ารับบริการ อีกทั้งยังจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเด็กเองที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์แก่สังคมด้วย" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ปิดการเรียนการสอนแล้วจำนวน 41 แห่ง ประกอบด้วยในพื้นที่กรุงเทพฯ 21 แห่ง จังหวัดนครปฐม 6 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ 4 แห่ง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง จังหวัดปทุมธานี 3 แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร 3 แห่ง และจังหวัดสมุทรสงคราม 3 แห่ง ในส่วนของการทำงานด้วยจิตอาสาครั้งนี้ที่จะเพิ่มจำนวนผลิตทั้งเครื่องพ่นละอองน้ำและหน้ากากอนามัยอีกหรือไม่นั้น ต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวัน แต่ในส่วนของศูนย์ Fix ICenter ทั่วประเทศ ได้เปิดเป็นการเฉพาะกิจแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อตรวจล้างทำความสะอาดท่อไอเสีย ไส้กรองรถยนต์ รวมถึงตรวจสภาพเครื่องยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากเดิมจะเปิดช่วงที่มีเทศกาลหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น

ที่มา : เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

สนับสนุนโน้ตบุ๊ก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 50/2562ผู้บริหารกลุ่มทรูลงพื้นที่สนับสนุนโน้ตบุ๊ก True Smartbook 5,000 เครื่องใน รร.สานพลังประชารัฐ 17 จังหวัดทั่วประเทศ

“กลุ่มทรู” ผลักดันโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ และคอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด "ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงพื้นที่สนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก "True Smartbook" ให้ครูและนักเรียนกว่า 5,000 เครื่อง ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ การส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเตรียมความพร้อมเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคุณศุภชัยฯ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (CONNEXT ED) เชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยภาพในตัวเอง หากเราสร้างกลไกการรับรู้ ตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ครู ศึกษานิเทศก์ ไปจนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกฝ่ายได้ร่วมรับทราบ ดูแล ก็จะเกิดความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของ และการดูแลการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ผลจากการนำร่องให้นักเรียนเรียนผ่าน True Smartbook กว่า 3 สัปดาห์ พบว่า ผลตอบรับความสนใจจากนักเรียนดีมาก ทำให้เห็นว่าเด็กเก่งกว่าที่คิด ส่วนครูผู้สอนก็สามารถจัดการสอนได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีวิสัยทัศน์และความเข้มแข็งในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานจาก ICT Talent ประจำโรงเรียน ที่มาช่วยจัดการเรียนการสอนด้าน IT ได้ร่วมเปิดรับฟังแนวคิดของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา เพื่อเชื่อมโยงผู้นำชุมชน และดูแลการเรียนรู้ผ่าน True Smartbook เช่น เนื้อหา (Content) และแอพพลิเคชั่น Plook Classroom ฯลฯ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐทั้ง 3,351 โรงเรียนในระยะแรก พร้อมจัดระบบการติดตามประเมินผลโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
"การปฏิรูปการศึกษาไม่ได้เป็นการปรับโครงสร้าง แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญกับการศึกษาร่วมกัน ด้วยความมุ่งมั่นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร เปิดจินตนาการในการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางในการค้นคว้า หาคำตอบ คิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล สู่การลงมือปฏิบัติจริง (Action Learning) ผ่านเครือข่ายสัญญาณ Hi-speed Internet ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ พร้อมสร้างกลไกการมีส่วนร่วม เพิ่มการรับรู้ให้กับโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา มุ่งสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างยั่งยืน"
จะเห็นได้ว่าการที่ "กลุ่มทรู" ในฐานะภาคเอกชนได้เข้ามาสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างจริงจังในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการหลายเรื่องตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน โดยเฉพาะการตั้งมาตรฐานเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลโรงเรียนและนักเรียน มีการทำงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน 3,351 แห่ง ทั้งระบบ ICT อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน 40,000 ห้องเรียน และได้มีการตั้ง CONNEXT ED ของภาคเอกชน เพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทำงานเป็น School Partner ในระยะแรก 714 คน ในสัดส่วน 1 คนต่อโรงเรียน 3 แห่ง ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 2,025 โรงเรียน และจะทำให้ครอบคลุม 3,351 โรงเรียน ก่อนขยายผลไปสู่ระยะต่อไป
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา : เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม