หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แถลงข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 241/2557 แถลงข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุพรรณบุรี เขต 1 และผู้แทนศิษย์เก่านักเรียนปลายทางโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จ ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี 2538 และได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ด้วยการรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเป็นสัญญาณดาวเทียมไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวลในการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า หลายเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว และบางแห่งมีการดำเนินการอย่างเข้มข้น เช่นสพป. สุพรรณบุรี เขต ที่ดำเนินการมาแล้ว 4 ปี เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีผลเชิงประจักษ์เกิดขึ้น มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ผลการสอบNational Test หรือ O-Net สูงกว่ามาตรฐานของประเทศ จึงนำไปสู่การจัดโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ จำนวน 15,369 แห่ง และมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสในการศึกษาผ่านดาวเทียม จำนวน 1,015,974 คน
สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ จะประกอบด้วย การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน การอบรมบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเริ่มดำเนินการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศอย่างสมบูรณ์แบบในวันจันทร์ที่ พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีความคาดหวังว่าโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะประสบผลสำเร็จ เนื่องจากได้จัดทำโครงการอย่างรอบคอบด้วยการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และจะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ จะมีการจัดคณะทำงานติดตามประเมินผล และวัดผลของโครงการในช่วงท้ายของภาคเรียนที่ 2
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87พรรษา ในวันที่ ธันวาคม 2557 ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกันและร่วมกันดำเนินการอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากเยาวชนของไทยมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ก็เหมือนเป็นการคืนความสุขให้คนในชาติ
  
  
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า แนวทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างเต็มพื้นที่ เต็มประสิทธิภาพ จากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่า มีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จำนวนประมาณ 1,415 แห่ง ที่ไม่มีอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก็จะจัดหาและติดตั้งให้ครบทุกโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว มีจำนวนประมาณ 15,300 แห่ง พบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายบ้าง ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไข
ที่ผ่านมา สพฐ.ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน ส่วน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 2) ผู้บริหารโรงเรียน 3) ครู โดยใช้ระบบการอบรมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ซึ่งสามารถอบรมครูจำนวนมากได้พร้อมกันในคราวเดียว และใช้งบประมาณน้อยมาก ในอนาคตอาจขยายผลไปสู่การอบรมครูประจำวิชาต่างๆ ได้ด้วย
นอกจากนี้ จะมีการอบรมศึกษานิเทศก์กับโรงเรียนแกนนำ เพื่อช่วยดูแลและส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลที่อาจประสบปัญหาในการดำเนินงาน ในส่วนของสื่อและสาระการเรียนรู้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำแผนคู่มือการสอนในแต่ละวิชาให้แก่ครูปลายทาง เพื่อให้ครูสามารถเตรียมตัวและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนการเรียนผ่านครูตู้ หากนักเรียนเรียนไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน ครูปลายทางก็จะสามารถช่วยได้
เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาจากสภาพอากาศ เช่น พายุ ฝนฟ้าคะนอง ที่อาจทำให้ไฟฟ้าดับ และสัญญาณดาวเทียมขาดหายได้ ในระบบใหม่นี้จึงได้มีการจัดซื้อฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา หากไฟฟ้าดับ ครูสามารถดึงเนื้อหาหรือข้อมูลมาใช้ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตาม นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ผ่านครูตู้ได้ตลอดเวลา
  
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
จากนั้น รมช.ศธ.และนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ได้ร่วมกันกดปุ่มสัญญาณเปิดโดมนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “2ทศวรรษ ครูตู้ ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า” และทดสอบระบบส่งสัญญาณออกอากาศเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานเต็มระบบในวันที่ 3พฤศจิกายน 2557 ตลอดจนได้พบปะพูดคุยกับครูและนักเรียนจากโรงเรียนปลายทางผ่านระบบ Video Conference อีกด้วย

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ทุนเรียนฟรี : ทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ทุนเรียนฟรี : ทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก โดยจะให้การสนับสนุนทุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนด
          ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และมีงบประมาณเพื่อการเดินทางไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ เพื่อจูงใจและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาเอกที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
          คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
          -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง และอยู่ใน 10% แรกของชั้น หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50)
          -ผู้สมัครต้องสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจำเป็น และความรู้ความเข้าใจในระดับที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทำวิทยานิพนธ์
          -ผู้สมัครที่เคยทำวิทยานิพนธ์ หรือทำวิจัย หรือเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้กลุ่มวิจัยที่มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          -ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษา/ทำงาน และมีเจตคติที่ดี
          รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุน
          -ให้ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
          -ให้ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท
          -เงินสนับสนุนวัสดุ ค่าใช้สอยในการทำงานวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการเสนอผลงานของนักศึกษา ให้เบิกจ่ายตามจริงและประหยัด แต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท
          -ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ค่าครองชีพในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเดือนละ 40,000 บาท ค่าประกันสุขภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของ มจธ. รวมไม่เกิน 60,000 บาท
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.0-2470-8333 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://admission.kmutt.ac.th/
      
    --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 1 - 7 พ.ย. 2557--
ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

"ณรงค์" เล็งลดวิชาสอบโอเน็ตสั่งพัฒนามาตรฐานการวัดผล

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 "ณรงค์" เล็งลดวิชาสอบโอเน็ตสั่งพัฒนามาตรฐานการวัดผล

          ปลัดศึกษาเผย พล.ร.อ.ณรงค์เล็งลดวิชาสอบโอเน็ตเหลือเฉพาะวิชากหลัก ส่วนสังคมศึกษา สุขศึกษาอาจให้โรงเรียนวัดผลเอง พร้อมฝากสำรวจการใช้เงินของครู หวังช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ด้าน กยศ.เสนอโปรโมชันลดหย่อนช่วยลูกหนี้ชั้นดี แต่ยังต้องรอสรุปอีกครั้ง ขณะที่นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ งบประมาณ โจทย์ใหญ่ปฏิรูปการศึกษา แนะรื้อจัดสรรใหม่ หลังเม็ดเงินพัฒนาเด็กคิดเป็น 3-5% ของงบทั้งหมด
          นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศึกษาธิการ) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายยุวทัศน์ที่เสนอให้ปรับลดสัดส่วนของการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
          โดยได้ขอให้ลดสัดส่วนของปีการศึกษา 2557 ที่กำหนดให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลโอเน็ต ในสัดส่วน 70 ต่อ 30 เหลือเท่ากับปีการศึกษา 2556 ที่กำหนดไว้ที่ 80 ต่อ 20 ซึ่งในเรื่องนี้ที่ประชุมมีความเห็นหลากหลายจึงยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ทั้งนี้ พล.ร.อ.ณรงค์
          ได้เน้นย้ำว่าหลังจากนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องพัฒนาในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการสอบให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมของสังคม
          อย่างไรก็ตาม คาดว่าในสัปดาห์หน้า พล.ร.อ.ณรงค์จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม สทศ. พร้อมทั้งหารือเรื่องการจัดสอบต่างๆ ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ อยากให้การวัดผลทุกชนิดเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก และต้องเกิดผลต่อผู้เรียน
          นอกจากนี้จะหารือด้วยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การสอบโอเน็ตจะลดวิชาการสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้น้อยลง โดย สทศ. ไม่จำเป็นต้องสอบให้ครบ 8 กลุ่มสาระฯ อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง สทศ. อาจจะจัดสอบเฉพาะวิชาหลักเท่านั้น
          ส่วนวิชาอื่น เช่น สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา อาจให้โรงเรียนเป็นผู้วัดและประเมินผลเองในรูปแบบที่หลากหลายกันไป โดยในส่วนนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสอบเป็นตัววัด แต่อาจจะวัดผลจากพฤติกรรม หรือพัฒนาการของผู้เรียนที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์แทน
          สั่งสำรวจการใช้จ่ายเงินของครู
          นางสุทธศรี กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งที่ประชุมเน้นย้ำว่าควรไปสำรวจการใช้จ่ายเงินของครูทุกวันนี้ว่า ครูมีการใช้จ่ายอย่างประหยัด และยึดถือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ถ้ายังควรส่งเสริมในเรื่องนี้ให้มาก
          ส่วนกรณีที่มีการเปิดช่องทางให้ครูสามารถกู้เงินได้หลากหลายช่องทางนั้นที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ไปหาแนวทางแก้ปัญหาแล้วกลับมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง        
          นอกจากนี้ นางสุทธศรี ยังกล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แสดงความเป็นห่วงเรื่องกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุน กยศ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ซึ่งทางกองทุน กยศ.ได้เสนอที่จะจัดโปรโมชันลดหย่อนหนี้ในปี 2558 ให้กับลูกหนี้ที่ค้างชำระและไม่ค้างชำระ หากนำเงินมาปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนหนี้ 3 เปอร์เซ็นต์ของเงินต้น รวมทั้งลดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 100 เปอร์เซ็นต์
          ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเมื่อปี 2557 ก็มีการจัดโปรโมชันในลักษณะนี้มาแล้ว โดยลดหย่อนหนี้ให้ 3-3.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกรงว่าอาจส่งผลให้ผู้กู้คิดว่าในปีต่อไปก็คงมีการลดหย่อนเงินกู้ให้อีกและอาจจะเพิ่มอัตรามากกว่าเดิม อาจจะเป็นสาเหตุให้ลูกหนี้รอโปรโมชันในปีต่อไป ซึ่งบอร์ด กยศ.จึงให้ทางกองทุนฯ กลับไปทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งว่าควรจะมีโปรโมชันในลักษณะดังกล่าวต่อไปหรือไม่ นางสุทธศรี กล่าว
          เสนอช่วยลูกหนี้ชั้นดี
          ทั้งนี้ ได้เสนอว่าควรจะมีการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ชำระหนี้อย่างต่อเนื่องไม่เคยติดค้าง ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน โดยควรจะมีการลดหย่อนเงินกู้ให้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนทำดี
          และกยศ.ไม่ควรจะมีมาตรการเดียวคือการปิดบัญชี แต่ควรจะยืดหยุ่นให้ปิดบัญชีตามศักยภาพ โดยอาจจะจ่าย 2-3 งวด เพราะการปิดบัญชีรวดเดียวเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก จึงเสนอให้ กยศ.ไปพิจารณาหาแนวทางอื่นด้วย ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย
          ดังนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังในฐานะบอร์ด กยศ.ได้ให้ กองทุน กยศ.รับความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการ และให้นำกลับมาเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
          นักวิชาการชมปฏิรูปการศึกษามาถูกทาง
          รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยวานนี้ (30 ต.ค.) ว่า ตามที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ประชุมวางกรอบการทำงาน และเป้าหมายการดำเนินการจัดทำข้อเสนอให้เกิดการปฏิรูปทางการศึกษาใน 5 ประเด็นหลัก อาทิ เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านการพัฒนาครูและสถานศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะของคนไทยและของประเทศ
          การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างความรู้ เน้นการลดขนาดการจัดการภาครัฐ กระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ฐานพื้นที่และสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สร้างภาวะรับผิดชอบของผู้จัดการศึกษาต่อผู้เรียน และสร้างกลไกทางกฎหมายรองรับกระบวนการปฏิรูปให้มีความต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จ โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะด้านนโยบายอย่างต่อเนื่อง
          เขากล่าวต่อว่า เท่าที่ดูแนวทางปฏิรูปทั้งหมดของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาก็ถือว่าตั้งโจทย์ได้ถูกทางและค่อนข้างมองได้อย่างรอบด้าน แต่ส่วนตัวมองว่ายังมีประเด็นปัญหาสำคัญอีกหลายประเด็นที่อยากให้ทำการปฏิรูปในคราวเดียวกัน แต่ก็ขอเสนอเพิ่มเติมว่า อยากให้เน้นการสร้างความเป็นพลเมือง ความสามัคคี รู้หลักเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพที่ถูกต้อง ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ยกเลิกวัฒนธรรมเอกสารจนทำให้ครูออกจากห้องเรียนไปมุ่งทำวิทยฐานะ ซึ่งไม่ได้สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง
          แนะรื้อระบบจัดสรรงบการศึกษา
          อยากให้รื้อระบบจัดสรรงบประมาณการศึกษาใหม่ เน้นพัฒนาคุณภาพของเด็กเป็นหลัก ตรงนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ เพราะต้องยอมรับว่างบส่วนใหญ่ ทุ่มไปที่เงินเดือนครู เป็นงบที่ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กแค่เพียง 3-5% ของงบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ ถือว่าน้อยมาก จนไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ รศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว
          นอกจากนี้ เขาอยากให้มีการปรับปรุงกฎหมายการศึกษาให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เน้นให้เด็กมีความสุขกับการเรียนอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้หากคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาเห็นความสำคัญ และช่วยขับเคลื่อนให้มีการแก้ปัญหาอย่างถูกทิศทาง ก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้การศึกษาของประเทศไทยพัฒนาได้
       
   ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม