หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แถลงข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 241/2557 แถลงข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุพรรณบุรี เขต 1 และผู้แทนศิษย์เก่านักเรียนปลายทางโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จ ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี 2538 และได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ด้วยการรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเป็นสัญญาณดาวเทียมไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวลในการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า หลายเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว และบางแห่งมีการดำเนินการอย่างเข้มข้น เช่นสพป. สุพรรณบุรี เขต ที่ดำเนินการมาแล้ว 4 ปี เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีผลเชิงประจักษ์เกิดขึ้น มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ผลการสอบNational Test หรือ O-Net สูงกว่ามาตรฐานของประเทศ จึงนำไปสู่การจัดโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ จำนวน 15,369 แห่ง และมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสในการศึกษาผ่านดาวเทียม จำนวน 1,015,974 คน
สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ จะประกอบด้วย การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน การอบรมบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเริ่มดำเนินการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศอย่างสมบูรณ์แบบในวันจันทร์ที่ พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีความคาดหวังว่าโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะประสบผลสำเร็จ เนื่องจากได้จัดทำโครงการอย่างรอบคอบด้วยการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และจะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ จะมีการจัดคณะทำงานติดตามประเมินผล และวัดผลของโครงการในช่วงท้ายของภาคเรียนที่ 2
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87พรรษา ในวันที่ ธันวาคม 2557 ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกันและร่วมกันดำเนินการอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากเยาวชนของไทยมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ก็เหมือนเป็นการคืนความสุขให้คนในชาติ
  
  
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า แนวทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างเต็มพื้นที่ เต็มประสิทธิภาพ จากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่า มีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จำนวนประมาณ 1,415 แห่ง ที่ไม่มีอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก็จะจัดหาและติดตั้งให้ครบทุกโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว มีจำนวนประมาณ 15,300 แห่ง พบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายบ้าง ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไข
ที่ผ่านมา สพฐ.ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน ส่วน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 2) ผู้บริหารโรงเรียน 3) ครู โดยใช้ระบบการอบรมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ซึ่งสามารถอบรมครูจำนวนมากได้พร้อมกันในคราวเดียว และใช้งบประมาณน้อยมาก ในอนาคตอาจขยายผลไปสู่การอบรมครูประจำวิชาต่างๆ ได้ด้วย
นอกจากนี้ จะมีการอบรมศึกษานิเทศก์กับโรงเรียนแกนนำ เพื่อช่วยดูแลและส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลที่อาจประสบปัญหาในการดำเนินงาน ในส่วนของสื่อและสาระการเรียนรู้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำแผนคู่มือการสอนในแต่ละวิชาให้แก่ครูปลายทาง เพื่อให้ครูสามารถเตรียมตัวและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนการเรียนผ่านครูตู้ หากนักเรียนเรียนไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน ครูปลายทางก็จะสามารถช่วยได้
เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาจากสภาพอากาศ เช่น พายุ ฝนฟ้าคะนอง ที่อาจทำให้ไฟฟ้าดับ และสัญญาณดาวเทียมขาดหายได้ ในระบบใหม่นี้จึงได้มีการจัดซื้อฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา หากไฟฟ้าดับ ครูสามารถดึงเนื้อหาหรือข้อมูลมาใช้ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตาม นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ผ่านครูตู้ได้ตลอดเวลา
  
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
จากนั้น รมช.ศธ.และนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ได้ร่วมกันกดปุ่มสัญญาณเปิดโดมนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “2ทศวรรษ ครูตู้ ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า” และทดสอบระบบส่งสัญญาณออกอากาศเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานเต็มระบบในวันที่ 3พฤศจิกายน 2557 ตลอดจนได้พบปะพูดคุยกับครูและนักเรียนจากโรงเรียนปลายทางผ่านระบบ Video Conference อีกด้วย

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ทุนเรียนฟรี : ทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ทุนเรียนฟรี : ทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก โดยจะให้การสนับสนุนทุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนด
          ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และมีงบประมาณเพื่อการเดินทางไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ เพื่อจูงใจและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาเอกที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
          คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
          -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง และอยู่ใน 10% แรกของชั้น หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50)
          -ผู้สมัครต้องสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจำเป็น และความรู้ความเข้าใจในระดับที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทำวิทยานิพนธ์
          -ผู้สมัครที่เคยทำวิทยานิพนธ์ หรือทำวิจัย หรือเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้กลุ่มวิจัยที่มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          -ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษา/ทำงาน และมีเจตคติที่ดี
          รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุน
          -ให้ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
          -ให้ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 12,000 บาท
          -เงินสนับสนุนวัสดุ ค่าใช้สอยในการทำงานวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการเสนอผลงานของนักศึกษา ให้เบิกจ่ายตามจริงและประหยัด แต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท
          -ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ค่าครองชีพในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเดือนละ 40,000 บาท ค่าประกันสุขภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของ มจธ. รวมไม่เกิน 60,000 บาท
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.0-2470-8333 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://admission.kmutt.ac.th/
      
    --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 1 - 7 พ.ย. 2557--
ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

"ณรงค์" เล็งลดวิชาสอบโอเน็ตสั่งพัฒนามาตรฐานการวัดผล

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 "ณรงค์" เล็งลดวิชาสอบโอเน็ตสั่งพัฒนามาตรฐานการวัดผล

          ปลัดศึกษาเผย พล.ร.อ.ณรงค์เล็งลดวิชาสอบโอเน็ตเหลือเฉพาะวิชากหลัก ส่วนสังคมศึกษา สุขศึกษาอาจให้โรงเรียนวัดผลเอง พร้อมฝากสำรวจการใช้เงินของครู หวังช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ด้าน กยศ.เสนอโปรโมชันลดหย่อนช่วยลูกหนี้ชั้นดี แต่ยังต้องรอสรุปอีกครั้ง ขณะที่นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ งบประมาณ โจทย์ใหญ่ปฏิรูปการศึกษา แนะรื้อจัดสรรใหม่ หลังเม็ดเงินพัฒนาเด็กคิดเป็น 3-5% ของงบทั้งหมด
          นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศึกษาธิการ) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายยุวทัศน์ที่เสนอให้ปรับลดสัดส่วนของการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
          โดยได้ขอให้ลดสัดส่วนของปีการศึกษา 2557 ที่กำหนดให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลโอเน็ต ในสัดส่วน 70 ต่อ 30 เหลือเท่ากับปีการศึกษา 2556 ที่กำหนดไว้ที่ 80 ต่อ 20 ซึ่งในเรื่องนี้ที่ประชุมมีความเห็นหลากหลายจึงยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ทั้งนี้ พล.ร.อ.ณรงค์
          ได้เน้นย้ำว่าหลังจากนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องพัฒนาในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการสอบให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมของสังคม
          อย่างไรก็ตาม คาดว่าในสัปดาห์หน้า พล.ร.อ.ณรงค์จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม สทศ. พร้อมทั้งหารือเรื่องการจัดสอบต่างๆ ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ อยากให้การวัดผลทุกชนิดเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก และต้องเกิดผลต่อผู้เรียน
          นอกจากนี้จะหารือด้วยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การสอบโอเน็ตจะลดวิชาการสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้น้อยลง โดย สทศ. ไม่จำเป็นต้องสอบให้ครบ 8 กลุ่มสาระฯ อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง สทศ. อาจจะจัดสอบเฉพาะวิชาหลักเท่านั้น
          ส่วนวิชาอื่น เช่น สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา อาจให้โรงเรียนเป็นผู้วัดและประเมินผลเองในรูปแบบที่หลากหลายกันไป โดยในส่วนนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสอบเป็นตัววัด แต่อาจจะวัดผลจากพฤติกรรม หรือพัฒนาการของผู้เรียนที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์แทน
          สั่งสำรวจการใช้จ่ายเงินของครู
          นางสุทธศรี กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งที่ประชุมเน้นย้ำว่าควรไปสำรวจการใช้จ่ายเงินของครูทุกวันนี้ว่า ครูมีการใช้จ่ายอย่างประหยัด และยึดถือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ถ้ายังควรส่งเสริมในเรื่องนี้ให้มาก
          ส่วนกรณีที่มีการเปิดช่องทางให้ครูสามารถกู้เงินได้หลากหลายช่องทางนั้นที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ไปหาแนวทางแก้ปัญหาแล้วกลับมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง        
          นอกจากนี้ นางสุทธศรี ยังกล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แสดงความเป็นห่วงเรื่องกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุน กยศ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ซึ่งทางกองทุน กยศ.ได้เสนอที่จะจัดโปรโมชันลดหย่อนหนี้ในปี 2558 ให้กับลูกหนี้ที่ค้างชำระและไม่ค้างชำระ หากนำเงินมาปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนหนี้ 3 เปอร์เซ็นต์ของเงินต้น รวมทั้งลดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ 100 เปอร์เซ็นต์
          ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเมื่อปี 2557 ก็มีการจัดโปรโมชันในลักษณะนี้มาแล้ว โดยลดหย่อนหนี้ให้ 3-3.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกรงว่าอาจส่งผลให้ผู้กู้คิดว่าในปีต่อไปก็คงมีการลดหย่อนเงินกู้ให้อีกและอาจจะเพิ่มอัตรามากกว่าเดิม อาจจะเป็นสาเหตุให้ลูกหนี้รอโปรโมชันในปีต่อไป ซึ่งบอร์ด กยศ.จึงให้ทางกองทุนฯ กลับไปทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งว่าควรจะมีโปรโมชันในลักษณะดังกล่าวต่อไปหรือไม่ นางสุทธศรี กล่าว
          เสนอช่วยลูกหนี้ชั้นดี
          ทั้งนี้ ได้เสนอว่าควรจะมีการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ชำระหนี้อย่างต่อเนื่องไม่เคยติดค้าง ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน โดยควรจะมีการลดหย่อนเงินกู้ให้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนทำดี
          และกยศ.ไม่ควรจะมีมาตรการเดียวคือการปิดบัญชี แต่ควรจะยืดหยุ่นให้ปิดบัญชีตามศักยภาพ โดยอาจจะจ่าย 2-3 งวด เพราะการปิดบัญชีรวดเดียวเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบาก จึงเสนอให้ กยศ.ไปพิจารณาหาแนวทางอื่นด้วย ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย
          ดังนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังในฐานะบอร์ด กยศ.ได้ให้ กองทุน กยศ.รับความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการ และให้นำกลับมาเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
          นักวิชาการชมปฏิรูปการศึกษามาถูกทาง
          รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยวานนี้ (30 ต.ค.) ว่า ตามที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ประชุมวางกรอบการทำงาน และเป้าหมายการดำเนินการจัดทำข้อเสนอให้เกิดการปฏิรูปทางการศึกษาใน 5 ประเด็นหลัก อาทิ เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านการพัฒนาครูและสถานศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะของคนไทยและของประเทศ
          การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างความรู้ เน้นการลดขนาดการจัดการภาครัฐ กระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่ฐานพื้นที่และสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สร้างภาวะรับผิดชอบของผู้จัดการศึกษาต่อผู้เรียน และสร้างกลไกทางกฎหมายรองรับกระบวนการปฏิรูปให้มีความต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จ โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะด้านนโยบายอย่างต่อเนื่อง
          เขากล่าวต่อว่า เท่าที่ดูแนวทางปฏิรูปทั้งหมดของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาก็ถือว่าตั้งโจทย์ได้ถูกทางและค่อนข้างมองได้อย่างรอบด้าน แต่ส่วนตัวมองว่ายังมีประเด็นปัญหาสำคัญอีกหลายประเด็นที่อยากให้ทำการปฏิรูปในคราวเดียวกัน แต่ก็ขอเสนอเพิ่มเติมว่า อยากให้เน้นการสร้างความเป็นพลเมือง ความสามัคคี รู้หลักเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพที่ถูกต้อง ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ยกเลิกวัฒนธรรมเอกสารจนทำให้ครูออกจากห้องเรียนไปมุ่งทำวิทยฐานะ ซึ่งไม่ได้สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง
          แนะรื้อระบบจัดสรรงบการศึกษา
          อยากให้รื้อระบบจัดสรรงบประมาณการศึกษาใหม่ เน้นพัฒนาคุณภาพของเด็กเป็นหลัก ตรงนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ เพราะต้องยอมรับว่างบส่วนใหญ่ ทุ่มไปที่เงินเดือนครู เป็นงบที่ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กแค่เพียง 3-5% ของงบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ ถือว่าน้อยมาก จนไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ รศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว
          นอกจากนี้ เขาอยากให้มีการปรับปรุงกฎหมายการศึกษาให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เน้นให้เด็กมีความสุขกับการเรียนอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้หากคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาเห็นความสำคัญ และช่วยขับเคลื่อนให้มีการแก้ปัญหาอย่างถูกทิศทาง ก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้การศึกษาของประเทศไทยพัฒนาได้
       
   ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม