หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ศธ.หารือร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

1.ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต


                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 144/2558
ศธ.หารือร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการว่า มีประเด็นใดบ้างที่อาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ หรือควรจะมีการปรับแก้ในส่วนใดบ้าง แต่เนื่องจากมีเวลาไม่มากนัก จึงพิจารณาได้เพียง 3 มาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง ได้แก่ มาตรา 52 มาตรา 84 และมาตรา 286
- มาตรา 52 เกี่ยวกับสิทธิในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
- มาตรา 84 
เกี่ยวกับการจัด ส่งเสริม และทำนุบำรุงการศึกษาอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นในเรื่องของการใช้คำที่ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่โดยรวมไม่มีประเด็นที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกระทรวง
- มาตรา 286
 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อย่อยนั้น ที่ประชุมเสนอว่าไม่จำเป็นต้องระบุทั้ง 12 หัวข้อย่อยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว แต่ควรจะเขียนเป็นภาพรวม ให้ครอบคลุมรายละเอียดของการปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้ให้ความเห็นว่าควรจะใช้คำพูดอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ได้เสนอให้ระบุว่าเห็นควรให้มี “คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ต่อท้ายในมาตรา 286 ซึ่งการลงรายละเอียด 12 หัวข้อย่อยในมาตรา 286 เป็นเรื่องที่ถูกต้องและสอดคล้องกับการปฏิรูปในด้านอื่นด้วย ไม่เฉพาะด้านการศึกษา จึงเห็นว่าหากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะยังคง 12 หัวข้อย่อยไว้ ก็อาจต้องมีการปรับข้อความให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
สำหรับประเด็นที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอให้ตัดคำว่า “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ในมาตราที่เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการศึกษาของรัฐนั้น ที่ประชุมเห็นว่าในเจตจำนงของผู้ร่าง คิดว่าบางครั้งรัฐอาจไม่จำเป็นต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกลุ่มผู้มีฐานะดีหรือผู้ที่ไม่ประสงค์รับการสนับสนุนจากรัฐ เนื่องจากรัฐไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายบางส่วน และรัฐอนุญาตให้สถานศึกษาจัดเก็บจากนักเรียนได้ ดังนั้นเมื่อรัฐไม่ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับทุกคน รัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนนั้น และนำไปใช้ทางอื่นได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นพ้องว่า จำเป็นจะต้องระบุคำดังกล่าวไว้ในร่างรัฐธรรมนูญอยู่และปรับให้มีความเหมาะสม เพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆ มาก็มีระบุไว้ หากตัดออกไปเลยอาจจะเป็นประเด็นว่าที่ผ่านมารัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลายเป็นว่ารัฐจะไปเก็บเงินจากนักเรียน จึงต้องปรับให้มีความเหมาะสม

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

จ่อหั่นทิ้ง30มาตรา วิษณุชงครม.แก้ไข รับม.181กับ182 ส่อชนวนปัญหา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

1.ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต


                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

จ่อหั่นทิ้ง30มาตรา วิษณุชงครม.แก้ไข รับม.181กับ182 ส่อชนวนปัญหา


“ประยุทธ์” ติวเข้มทูตไทย-กงสุล กล่อมต่างชาติเชื่อมั่นโรดแม็ป ไม่ปิดประตูตายแก้ร่างแรก รธน. อ้างเฉย ไร้อำนาจ โบ้ย สปช.-กมธ.ยกร่างฯชี้ขาดทำประชามติ “วิษณุ” แย้มรัฐบาลชงรื้อหมวดการเมือง รับ ม.181-182 ส่อจุดชนวนปัญหา จ่อหั่นทิ้ง 30 มาตรา “บวรศักดิ์” โต้ลั่นไม่ได้มโนร่าง รธน.ปล้นอำนาจประชาชน การันตี กก.ปรองดองไม่เกี่ยวหมกเม็ดอภัยโทษคนผิด ปชป.-พท.รุมยำเละ ประธาน กมธ.ยกร่างฯดูแคลนนักการเมืองหวงอำนาจ “จุรินทร์” จวกประเทศไม่ใช่หนูลองยาใช้ รธน.5 ปี เปิดช่องวงจรอุบาทว์คืนชีพ ด้าน “วรชัย” ขู่ไม่ทบทวนวิกฤติหนักแน่ ทุกพรรคร่วมบอยคอตเลือกตั้ง สนช.เปิดเวทีถลก “บุญทรง-ภูมิ” คดีจีทูจีข้าวเก๊ แฉหลักฐานโยงทุจริตชัดจ่อเงื้อดาบสอย ส่วนอดีตอธิบดีกรมการค้า ตปท.ลุ้นเหนื่อย “จตุพร” โร่ร้องนายกฯ กสทช.ปิดพีซทีวีไม่เป็นธรรม
ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกยังคงมีกระแสคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายก-รัฐมนตรี ระบุว่าฝ่ายรัฐบาลได้เตรียมจะเสนอขอแก้ไขหมวดการเมืองและประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินเช่นกัน
“บิ๊กตู่”เรียกทูตแจงโรดแม็ปรัฐบาล
เมื่อเวลา 10.30 น. ที่กระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ และการดำเนินการตามโรดแม็ป โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ชี้แจงให้ทราบเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และกระบวนการต่างๆที่ได้แก้ไขและปฏิรูป รวมทั้งการค้าการลงทุน ซึ่งทุกคนมีความเข้าใจดี และให้เกียรติตนอย่างดี เพราะตนเป็นข้าราชการมาก่อน ชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศว่าเป็นกระทรวงที่คนฉลาดอยู่ ดังนั้นในเรื่องการชี้แจงหรือตอบโต้ต่างๆเพียงแต่ต้องทำให้ทันเวลาอยู่ภายใต้กรอบของรัฐบาลปัจจุบัน สิ่งที่จำเป็นวันนี้คือ เรื่องการค้าการลงทุนจำเป็นต้องขับเคลื่อนให้ได้ เพราะวันนี้มูลค่าการค้าขายของประเทศเพื่อนบ้านสูงขึ้นประมาณ 3 เท่า
ไม่ปิดประตูแก้ไขร่าง รธน.
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการเดินหน้าตามโรดแม็ปของรัฐบาลและ คสช.ว่า การเดินตามโรดแม็ปทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ถ้ายังไม่แก้รัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามนั้น อย่าถามอีก เมื่อถามว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญไป 5 ปี แล้วค่อยแก้ไขข้อบกพร่อง แสดงว่ารัฐธรรมนูญนี้ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปกติไม่ต้องเขียนมาก เปิดสิทธิเสรีภาพเยอะๆ ประชาชนเป็นใหญ่ การทำรัฐธรรมนูญถ้าจะให้เหมาะกับคนไทยและคนต่างประเทศด้วยเป็นเรื่องยาก ข้อเสนอ 5 ปีของนายบวรศักดิ์อาจหมายถึงช่วงเวลาการปฏิรูปที่อาจจะจบภายใน 5 ปี ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้มข้นหลายอย่าง เพื่อแก้ปัญหาทั้งการทุจริต ความไม่โปร่งใส การใช้จ่ายงบประมาณ การเข้าสู่อำนาจ ต้องการล้มภาพเก่าไม่ให้เกิดขึ้นอีก จึงอาจเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ซึ่งการปฏิรูปที่ว่าหมายถึงระยะเวลา 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี หากอยากจะแก้ใหม่ เลือกตั้งมาแล้วก็แก้เถอะแต่ต้องแก้ในสิ่งที่ควรแก้ ไม่ใช่แก้สิ่งไม่ควรแก้ อยากไปทำอะไรกันก็ทำเอาตามใจ
ส่งซิกอาจไม่ใช่ รธน.ฉบับถาวร
เมื่อถามว่า เนื้อหารัฐธรรมนูญ 315 มาตรา มากไปหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า คนไทยอยากมีกฎหมายแล้วบังคับใช้ไม่ได้ ต้องยกระดับความคิด ปรับทัศนคติกันใหม่ ไม่ได้ว่าบ้านเราไม่ฉลาด คนไทยฉลาดเข้าใจหมด แต่มองมุมเดียว เราต้องเอาผลประโยชน์มาร่วมกัน สังคายนาว่าควรถ่วงดุลอย่างไร ไม่มีใครได้ทั้งหมด ในความคิดของตนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อาจไม่ใช่รัฐธรรมนูญถาวรก็ได้ เพราะถ้าเป็นรัฐธรรมนูญธรรมดาปฏิรูปไม่ได้แน่นอน ทำมากี่รัฐบาลแล้วทำได้หรือไม่ ถ้าไม่ปฏิรูปก็ร่างไปแบบเดิม เผลอๆไม่ต้องร่างก็รบกันแบบเก่าก็ตามใจ
โบ้ย กมธ.-สปช.ชี้ขาดทำประชามติ
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าจะทำต้องไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว แต่คนตัดสินใจไม่ใช่ตน อยู่ที่คณะ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญและ สปช. ตนไม่มีอำนาจสั่ง วันนี้เหมือนมี 2 สภา ถ้ามีความเห็นต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ขอมาที่ตน จะส่งไปที่ สนช.ทำเรื่องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ถ้าคิดว่าปล่อยให้ผ่านตอนนี้ก็ตีกัน ตนจะไปสั่งให้ผ่านได้หรือไม่ ถ้ามันจะตีกันมันก็ตี ทำอย่างไรให้ผ่านโดยไม่ต้องตี หรือถ้าไม่ผ่านก็ร่างกันใหม่แค่นั้น เมื่อถามว่าจะใช้ช่วงเวลาใดตัดสินใจเรื่องทำประชามติ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า วันไหนก็วันนั้น เขากำหนดวันสุดท้ายไว้วันไหน แต่ตนไม่ตัดสินใจ เพราะหน้าที่การร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อเสร็จแล้วต้องให้ สปช.ทบทวน ถ้าไม่แก้ก็ทูลเกล้าฯ ถวายก็ต้องรับผิดชอบเอง ไม่ใช่ตนจะชี้นกเป็นนก ถ้าผิดพลาดก็ตนอีก แล้วรู้ไหม สปช.มีกี่พวก มีทุกพวก มีทุกสี ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็เหมือนเดิม ถึงบอกนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้จะทำกันอย่างไร ไปทำมา ไม่ใช่ตนต้องมาคอยตัดสิน ตนจะอยู่กับเขาจนแก่เฒ่าหรืออย่างไร
“บิ๊กป้อม” ท่องคาถาไม่คิดสืบอำนาจ
ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญไปก่อน 5 ปีแล้วค่อยแก้ไขว่า ต้องให้รัฐธรรมนูญผ่านเสียก่อนแล้วค่อยว่าไปตามโรดแม็ป สปช.จะให้ผ่านหรือไม่ก็ไม่รู้เลย เป็นเรื่องอนาคต เมื่อถามว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเป็นการสืบทอดอำนาจให้ คสช. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็แล้วคุณจะคิด แต่ คสช.ไม่เคยคิดที่จะสืบทอดอำนาจ จะเปิดช่องหรือไม่เปิดช่องตนไม่รู้ แต่ คสช.ห่วงการปฏิรูปประเทศ ถ้าทำไปแล้วไม่มีความชัดเจน จะทำไปทำไม เมื่อถามย้ำว่า การตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติจะมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่น่าจะไปด้วยกัน ฝ่ายบริหารก็บริหารไป เวลาถามอะไรก็คิดกันหน่อย
รัฐบาลขอรื้ออุปสรรคฝ่ายบริหาร
เวลา 12.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายรัฐบาลได้สั่งให้ทุกกระทรวงส่งความเห็นการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญกลับมาภายในวันที่ 14 พ.ค. จากนั้นวันที่ 25 พ.ค. ทีมงานตนจะทำตัวร่างเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยัง กมธ.ยกร่างฯ ตอนที่กระทรวงทำความเห็นมาได้ให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มีกลไกอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารของกระทรวงและรัฐบาล ไม่ใช่เพื่อรัฐบาลนี้ แต่รัฐบาลในอนาคต ขอให้บอกว่าถ้าเราเห็นด้วยจะขอแก้ไขไป เพราะดูแล้วมีหลายมาตราที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาล ไม่ว่าพรรคใดจะมาเป็นก็ตาม ซึ่งบางกระทรวงมีส่งเข้ามาบ้างแล้ว
ชงแก้หมวดการเมือง-หั่นทิ้ง 30 มาตรา
นายวิษณุกล่าวอีกว่า ส่วนที่เคยเสนอให้ปรับลดมาตราก็ไม่ถือเอาตัวเลขมาตราเป็นหลัก เพียงแต่เนื้อความละเอียดมากเกินไป ถ้อยคำภาษาเยิ่นเย้อ ฉะนั้นอาจมีส่วนที่ตัดออกได้ 20-30 มาตรา แต่ไม่ได้หมายถึงตัดยกออกทั้งมาตรา เมื่อถามถึงเรื่องที่มานายกฯ ส.ส.และ ส.ว. ถ้าไม่แก้ไขจะเป็นปัญหาหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า แก้หรือไม่เป็นอำนาจของ กมธ.ยกร่างฯ ถ้าไม่แก้ก็ส่ง สปช.แล้วก็ขึ้นอยู่กับ สปช.ชั่งน้ำหนักได้เสียระหว่างยอมแก้กับไม่ยอมแก้ คุ้มหรือไม่ที่จะให้ผ่าน ส่วนรัฐบาลก็อาจจะเสนอแก้ในส่วนนี้ด้วย แต่ยังไม่ลงในรายละเอียด ตนทำการบ้านไว้ให้แล้วและจะชงเข้า ครม.พิจารณาร่วมกันวันที่ 19 พ.ค.
รับ ม.181-182 อาจก่อปัญหาได้
ต่อมาที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ ระบุมาตรา 181 และ 182 ที่ให้อำนาจนายกฯเสนอกฎหมายพิเศษเป็นเผด็จการรัฐสภา สมควรตัดออกว่า ยอมรับว่ามาตราเหล่านี้มันใหม่ ยังไม่เคยใช้ อาจจะเกิดปัญหาตามที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้ รัฐบาลกำลังเอามาดูว่ามีข้อดีข้อเสีย แล้วตั้งเป็นข้อสังเกตบอกไปยัง กมธ.ยกร่างฯ บ้านเราอะไรที่คนอื่นเขาว่าดีแล้ว เราคิดว่าดี พอใช้ไปมันอาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกัน การที่ประธาน กมธ.ยกร่างฯบอกใช้ไปแล้วมีปัญหาค่อยแก้ภายใน 5 ปี คนก็บอกไม่แน่ใจ เพราะคราวที่แล้วก็พูดอย่างนี้ ทั้งนี้หากจะทำประชามติ ต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก่อนวันที่ 6 ส.ค. ที่ สปช.จะลงมติร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นทิ้งไว้ให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จารไว้ในสมุดไทย เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวันที่ 4 ก.ย. ขณะที่รูปแบบคำถามการทำประชามติในอดีต มีแค่รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เคยถามว่าหากไม่รับให้เลือกใช้ฉบับไหนแทน ไม่อย่างนั้นจะยุ่งพิลึก
กมธ.นัดวางกรอบแปรญัตติ รธน.
ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) แถลงผลการประชุมวิป สปช.ว่า วิป สปช.มีมติตั้งคณะกรรมการประสานงานกับสมาชิก สปช. เพื่อจัดกลุ่มแปรญัตติการยื่นขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.ให้มีความเป็นเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยมีตน นายอลงกรณ์ พลบุตร และนายไพโรจน์ พรหมสาส์น เป็นคณะกรรมการประสานงาน ซึ่งในวันที่ 5 พ.ค.จะมีการนัดประชุมนอกรอบกับสมาชิก สปช.เพื่อทำความเข้าใจและวางแนวทางการแปรญัตติการขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เบื้องต้นจะกำหนดให้มีประมาณ 8 ญัตติ จะไม่ให้เนื้อหาแต่ละญัตติมีความซ้ำซ้อนกัน
ตั้ง กก.หาข้อสรุปปฏิรูปตำรวจ
นายวันชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เน้นย้ำมายัง สปช.ว่า ขอให้สปช.ทำเรื่องการปฏิรูปทั้ง 36 วาระต่อไป แต่เรื่องใดที่จะเกิดความขัดแย้งและเห็นต่าง ขอให้เป็นเรื่องสุดท้าย ส่วนการปฏิรูปตำรวจที่ยังมีปัญหาขัดแย้งกันภายในคณะ กมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็นส่วนใหญ่เห็นตรงกันเกือบทั้งหมด ยกเว้นการให้การสอบสวนเป็นอิสระ แยกออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จึงมีมติให้นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ตั้งคณะกรรมการกิจการปฏิรูป มีตัวแทนจากคณะ กมธ.ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน กมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กมธ.ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น กมธ.การเมือง และ กมธ.ปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อมาหาข้อสรุปให้เสร็จภายใน 60 วัน
“บวรศักดิ์” ยันภาค 4 รธน.ไม่เติมไฟ
เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) คุ้มครองผู้บริโภค ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จัดสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภค” โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ร่างรัฐธรรมนูญกับการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่” ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กมธ.ยกร่างฯต้องแก้ปัญหาเรื้อรังที่พรรค การเมืองนำมวลชนลงสู่ท้องถนนให้หมดไป จึงต้องบัญญัติการสร้างความปรองดองในภาค 4 ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่าไม่ควรมี เพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้ง ถ้า คอป. ที่เคยตั้งไว้ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ได้ผล หมวดการสร้างความปรองดองก็ไม่จำเป็นต้องมี ทั้งที่จริงคอป.ทำไว้ดีมาก นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชุดที่รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาศึกษาโดยใช้งบฯกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เคยถูกนำมาใช้ ส่วนนี้มีกำหนดเวลา 5 ปี ภาค 4 ก็จะสิ้นผลลง เว้นแต่ประชาชนจะเห็นว่าจำเป็นต้องมีต่อไป ก็ต่อเวลาได้อีก 5 ปี ยืนยันว่าภาคนี้จะไม่สร้างความขัดแย้ง
โวยกล่าวหาหมกเม็ดอภัยโทษ
นายบวรศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรา 298 ว่าด้วยคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ 15 คน มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงการละเมิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถเสนอให้ตรา พ.ร.ฎ.อภัยโทษมีคนเห็นว่าจะเป็นการหมกเม็ด ตรา พ.ร.ฎ.ให้คนนั้นคนนี้ ซึ่ง พ.ร.ฎ.คือกฎหมายทั่วไป ทำได้แค่กำหนดเงื่อนไขเท่านั้น ไม่ได้ระบุชื่อว่าจะทำให้ใคร ส่วนการอภัยโทษต้องทำตามปกติ ทำผ่านรัฐบาลทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากไม่มีการพระราชทานอภัยโทษ ก็จบ ประเทศไทยระแวงกันจนเกินสมควร ยังไม่ซักถามกันให้ดีแล้วก็มากล่าวหากัน อย่างภาค 4 ว่าด้วยการปฏิรูปเป็นเรื่องใหม่และไทยแท้ แต่กลับถูกวิจารณ์มากที่สุด นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย มองว่าปล้นอำนาจประชาชน แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ เขาเพียงอ้างประชาชน สาเหตุที่ต้องเขียนมันเกิดจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเองที่ไม่ทำกัน ทั้งที่มีเอกสารศึกษาทิ้งไว้บนหิ้ง ไม่รู้กี่ชุด เราไม่ได้เขียนจากการมโนเอาเอง วิธีคิดต่างๆของนักการเมืองจะคิดถึงแต่เพียงพรรคไม่ได้คิดถึงพลเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงน่ากลัวสำหรับนักการเมืองที่มีปัญหา
ปลุกตั้งเครือข่ายออนไลน์สู้นักการเมือง
“ขอเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเครือข่ายสนับสนุนรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป เพราะวันนี้เราต้องสู้กันมิเช่นนั้นเราจะฟังความฝ่ายเดียวจากนักการเมืองผ่านสื่อหลัก เราต้องใช้โซเชียลมีเดียสู้เพื่อทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญให้ดี เผื่อไว้สำหรับการทำประชามติว่าท่านจะให้ผ่านหรือจะให้ตก” นายบวรศักดิ์กล่าว
ปชป.ซัดประเทศไม่ใช่หนูลองยา
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์กรณีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯให้ทดลองใช้ รธน.ไปก่อน 5 ปีแล้วค่อยแก้ไขว่า ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับอาจไม่มีปัญหา แต่หากยังมีคำถามมากมายแล้วให้ใช้ไปก่อนก็มีข้อห่วงใยว่า จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนูลองยา แล้ววันหนึ่งวงจรอุบาทว์อาจย้อนกลับมาอีก และคนไทยทั้งชาติต้องมารับชะตากรรมกับความเสียหายโดยไม่จำเป็น จึงขอให้ กมธ.ยกร่างฯรับฟังข้อทักท้วงจากฝ่ายต่างๆ ปราศจากอคติ ไม่ดูแคลนฝ่ายอื่นว่า ไม่ยอมรับเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝง หากใช้สมมติฐานเช่นนี้จะสร้างความร้าวฉานมากกว่าปรองดอง ไม่ช่วยให้เราได้รัฐธรรมนูญที่ดีได้ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับหนูลองยา ควรให้แก้ง่าย ไม่เช่นนั้น กำลังพาประเทศไปเสี่ยง แต่กลับทำให้แก้ไขยาก เพราะต้องใช้เสียงถึง 2 ใน 3 ซึ่งบางประเด็นต้องผ่านศาลรัฐธรรมนูญแล้วยังต้องผ่านการทำประชามติจากประชาชนอีก ดูผิวเผินเหมือนเป็นการเพิ่มอำนาจประชาชน แต่พอตอนจะเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปบังคับใช้ กลับไม่ต้องขอประชามติจากประชาชนก่อน ควรแล้วหรือไม่
อัด 5 องค์กรใหม่อำนาจล้นฟ้า
นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า หลายมาตราสวนทางกับที่อ้างว่าเพิ่มอำนาจประชาชนเข้มแข็ง เพราะตั้งสารพัดองค์กรที่มีอำนาจล้นฟ้าเพื่อสืบทอดอำนาจเหนือฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและหน่วยงานของรัฐ โดยปราศจากกลไกตรวจสอบถ่วงดุล ทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ สมัชชาคุณธรรม คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการ หากกรรมการในองค์กรเหล่านี้ใช้อำนาจมิชอบแสวงหาประโยชน์เพราะมีอำนาจสั่งรัฐบาล รัฐสภาและหน่วยงานของรัฐทั้งหลายให้ต้องปฏิบัติตามได้ เสนอกฎหมายเองได้ ให้สิทธิพิเศษเหนือทุกกลไกทั้ง ครม. ส.ส. ส.ว.เหนือประธานศาลฎีกา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ โดยไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ทุจริตประพฤติมิชอบแล้วถอดถอนไม่ได้ โดยเฉพาะคณะกรรมการปรองดองมีอำนาจออกกฎหมายล้างผิดคนโกง บังคับรัฐบาล สภาผู้แทนฯ วุฒิสภาและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปฏิบัติตามได้ จึงเกิดข้อครหาปมสืบทอดอำนาจ ขอให้ กมธ.ยกร่างฯปรับแก้ไขเพื่อป้องกันวิกฤติที่จะตามมาในอนาคต
รุมจวกเละ“อ.บวรศักดิ์”
นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่นายบวรศักดิ์ระบุนัก การเมืองกลัวระบบการเลือกตั้งใหม่ เพราะลูกพรรคจะย้ายออกไปตั้งกลุ่มแข่งกับต้นสังกัดเดิมว่า พรรคการเมืองไม่เคยกลัวการเลือกตั้ง พร้อมแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย แต่กลัวคนที่มารับตำแหน่งโดยไม่ผ่านการเลือกมากกว่า ไม่แปลกที่นายบวรศักดิ์คิดเช่นนี้ ตลอดชีวิตเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่เคยผ่านการเลือกตั้งมาก่อน
นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่กังวล กลัวหรือปฏิเสธระบบเลือกตั้งแบบโอเพ่นลิสต์ เราท้วงติงไม่ใช่กลัวเสียผลประโยชน์หรือหวงอำนาจ แต่ไม่ต้องเผชิญกับระบบเลือกตั้งที่ทำให้ ส.ส.ขายตัวแบบในอดีต
นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ใช่ของเล่นที่ใครจะมาลองผิดลองถูก ที่นายบวรศักดิ์ระบุนักการเมืองกลัวการปฏิรูปนั้น นักการเมืองน้ำดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรีมากกว่านักวิชาการที่ชอบด่านักการเมืองเลว แต่บอกตนเองเก่งและบริสุทธิ์ วันนี้ยังมีนักการเมืองที่อดทนทำงานภายใต้แรงยั่วยุของระบบทุนนิยมสามานย์มายาวนานอยู่
พท.ขู่ไม่แก้ รธน.วิกฤติหนักกว่าเดิม
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ เสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญ 5 ปี แล้วค่อยแก้ไขว่า คนไทยไม่ใช่หนูทดลองยา ประเทศและประชาชนบอบช้ำมามากแล้ว และจะหนักกว่านี้หากรัฐธรรมนูญไม่ได้รับการแก้ไขในประเด็นที่ส่วนต่างๆท้วงติง โดยเฉพาะการออกกติกาที่ตั้งใจไม่ให้การเมืองมีเสถียรภาพ ไม่เป็นประชาธิปไตย ถ้าเกรงว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาก็ตั้งองค์กรตรวจสอบถ่วงดุลให้เหมาะสม
ระวังทุกพรรคจับมือบอยคอต
นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่นายบวรศักดิ์ให้ใช้รัฐธรรมนูญไปก่อน 5 ปีนั้น เห็นว่าแค่ปีเดียวก็เอาให้รอดก่อนดีกว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างปัญหามากมาย ไม่รู้ว่านายบวรศักดิ์ได้รับอิทธิพลการเขียนรัฐธรรมนูญมาจากใครหรือไม่ ต้องการให้ประชาชนอยู่ใต้อำนาจตัวเองตลอดไปหรือไม่ นายบวรศักดิ์ได้ดีจากการรัฐประหารทุกครั้ง เลยเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ ต่อไปจะเกิดปัญหาแบบเดิมๆ และเกิดรัฐ ประหารอีกครั้ง ถ้ากติกาแบบนี้ปัญหาหนักแน่ ถ้าทุกพรรคประกาศไม่ลงเลือกตั้งภายใต้กติกาแบบนี้ จะไม่วุ่นวายไปใหญ่หรือ
นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เกรงว่าข้อเสนอของนายบวรศักดิ์จะเหมือนรัฐธรรมนูญปี 50 ที่ให้รับไปก่อนแล้วแก้ภายหลัง ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะแก้ไขได้ เพราะมีการเขียนล็อกไม่ให้แก้ไขยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญปี 50 เสียอีก
“บิ๊กจิ๋ว” แนะเขียน รธน.2 ฉบับ
เมื่อเวลา 09.00 น.ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีซทีวี อิมพีเรียลลาดพร้าว พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯ กล่าวตอนหนึ่งในรายการพิเศษของช่วงเวลารายการมองไกลว่าการถกเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างมากมาย อยากให้คำนึงถึงผลสุดท้ายคือ ทำสิ่งที่ให้ประชาชนได้เข้ามารับผิดชอบจัดการเอง และต้องสอบถามประชาชนว่า ต้องการรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ ส่วนผู้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาและประกาศใช้อำนาจสูงสุด ต้องใช้อำนาจเพื่อให้ประเทศอยู่ได้ จึงเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะกาล และต้องอยู่ให้สั้นที่สุดด้วย
จากนั้น พล.อ.ชวลิต ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ขอแนะนำให้เขียนรัฐธรรมนูญเป็น 2 ฉบับให้เลือกกันเองได้ ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวทหารจะต้องมานั่งทำงาน และฉีกกันอีก ในโอกาสที่ คสช.ทำงานใกล้จะครบปีได้เห็นความพยายามแก้ปัญหาต่างๆ แต่ขอแก้ให้ถูกจุด อย่างเรื่องคอร์รัปชัน นายกฯหลายคนแก้แล้วแต่ไม่สำเร็จ ควรแก้ที่หัวใจหลักของเรื่อง ต้องรู้ว่าเกิดความไม่ปรองดองเพราะอะไร จับประเด็นได้แล้วเรื่องอื่นๆจะแก้ตามมาเอง
กปปส.ไม่เอาปาร์ตี้ลิสต์–กลุ่มการเมือง
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษกกลุ่ม กปปส.และเลขานุการมูลนิธิมวลมหาประชาชน กล่าวถึงกรณี กมธ.ยกร่างฯ ระบุเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองสมัคร ส.ส.ได้ และให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์สัดส่วนผสม โดยใช้ระบบโอเพ่นลิสต์เพื่อสร้างอำนาจให้ประชาชนเข้มแข็งว่า กปปส.เคยนำเสนอความเห็นคัดค้านไม่ให้มี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ ให้มีแต่ ส.ส.เขตที่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรง และไม่เห็นด้วยกับการให้กลุ่มการเมืองลงสมัคร ส.ส.แค่มีหลายพรรคร่วมเป็นรัฐบาลผสมก็ต่อรองกันอยู่แล้ว หากเกิดกลุ่มการเมืองขึ้นมาอีกมากมาย จะเปิดช่องให้กลุ่มทุนแทรกแซงซื้อตัวนักการเมืองและเกิดปัญหาการต่อรองผลประโยชน์เช่นในอดีต ยิ่งทำให้ระบบและพรรคการเมืองอ่อนแอ ต่อไปนักการเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอิสระจากพรรค จะต่อรองผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากขึ้น เพราะไม่ต้องกลัวพรรค และจะเลียนแบบลุกลามไปกันใหญ่ หรือพรรคการเมืองที่ 3 และ 4 ที่เดิมเคยอยู่ในร่มเงาพรรคการเมืองใหญ่ พอมีกติกาใหม่นี้ จะเปิดช่องให้ต่อรองกันมากยิ่งขึ้น การทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งต้องให้มีฐานสมาชิกจากทุกภาค สนับสนุนพรรคโดยเปิดเผยโปร่งใส แก้ที่ต้นเหตุจะดีกว่า
สนช.เปิดฟลอร์เค้นปาก “บุญทรง”
ด้านการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อซักถามคดีการถอดถอนนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรณีการทุจริตการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในวันที่ 30 เม.ย.นั้น นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สปช.ในฐานะคณะกรรมาธิการซักถามคดีถอดถอนนายบุญทรงและพวก กล่าวว่า จะเป็นการซักถามคู่กรณีทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาคือ ป.ป.ช.และฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ขณะนี้มีสมาชิก สนช.ยื่นคำถามที่จะซักถามเข้ามายังคณะกมธ.ซักถามฯ มากพอสมควร เบื้องต้นได้รับการประสานจากทั้งสองฝ่ายว่า พร้อมจะมาตอบข้อซักถามด้วยตัวเอง แต่หากถึงเวลาฝ่ายใดไม่ยอมมาตอบข้อซักถามด้วยตัวเอง คณะ กมธ.ซักถามจะไม่ให้ตัวแทนเป็นฝ่ายตอบคำถามแทน จะอ่านคำถามให้ฟังอย่างเดียว แต่ตัวแทนไม่มีสิทธิตอบคำถามให้ เหมือนกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ
ไล่ซักปมทำจีทูจีซื้อขายข้าวเก๊
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีสมาชิก สนช.ยื่นคำถามเพื่อจะซักถามคู่กรณีทั้ง ป.ป.ช.และนายบุญทรงมายังคณะกรรมาธิการซักถามทั้งหมด 19 คำถาม ประกอบด้วยถาม ป.ป.ช. 2 คำถาม นายบุญทรง 8 คำถาม นายภูมิ 6 คำถาม และนายมนัส 3 คำถาม โดยคำถามส่วนใหญ่จะเน้นถามฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือนายบุญทรง นายภูมิ และนายมนัส เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย กับบริษัทกวางตุ้ง และบริษัท ไห่หนานว่า บริษัททั้งสองแห่งเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลจีนให้เป็นผู้ซื้อขายข้าวจริงหรือไม่ เพื่อพิสูจน์ว่าการทำสัญญาซื้อขายข้าวดังกล่าวเป็นการทำจีทูจีที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ เนื่องจากการไต่สวนของ ป.ป.ช.พบว่าบริษัททั้งสองแห่ง มีสถานะเป็นเพียงแค่รัฐวิสาหกิจ แต่ไม่ได้รับการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนจากรัฐบาลจีน
“บุญทรง–ภูมิ” ร่อแร่ส่อถูกสอย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ได้พูดคุยและประเมินความเห็นตรงกันว่า นายบุญทรงและนายภูมิมีแนวโน้มถูกลงมติถอดถอนค่อนข้างสูง ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการจำนำข้าว จึงต้องมีส่วนรับผิดชอบเต็มที่ในฐานะเป็น รมว.พาณิชย์ และ รมช.พาณิชย์ ซึ่งคดีดังกล่าว สนช.ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า หลักฐานของ ป.ป.ช.มีข้อบ่งชี้ค่อนข้างชัดเจนว่า เป็นเรื่องการทุจริต ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญปี 50 ขณะที่การแถลงเปิดคดีต่อ สนช.ของนายบุญทรงและนายภูมิ ก็ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าข้าวที่มีการส่งออกจากโกดังตามสัญญาซื้อขายนั้น มีปลายทางการซื้อขายอยู่ที่ใด เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าสัญญาการซื้อขายที่ทำเป็นจีทูจีเก๊ ส่วนกรณีนายมนัส แม้ สนช.จะเห็นว่า มีส่วนร่วมในการไปเจรจาทำสัญญาจีทูจีกับบริษัทของจีนทั้งสองแห่ง แต่สนช.บางส่วนยังลังเลที่จะลงมติถอดถอน เนื่องจากเห็นว่า เป็นเพียงข้าราชการระดับอธิบดีที่ต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น จึงอยากรอฟังการตอบข้อซักถามของนายมนัสเพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติก่อน
ศาลฎีกาฯรับฟ้องคดี “ชูชีพ” โกงซื้อปุ๋ย
วันเดียวกัน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง องค์คณะผู้พิพากษามีคำสั่งประทับฟ้องคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายวิทยา เทียนทอง อดีตเลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 17 กรณีการทุจริตจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 17 ก.พ.44-20 ก.ย.45 จำนวน 1.31 แสนตัน วงเงิน 367 ล้านบาท ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดส่งให้อัยการสูงสุดดำเนินการส่งฟ้อง โดยองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง 9 คน เห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลฎีกาฯ และคำฟ้องถูกต้องตามข้อกำหนดการดำเนินคดีของศาลฎีกาฯ จึงมีคำสั่งประทับฟ้องคดีดังกล่าว และนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลยทั้งสองในวันที่ 6 ก.ค.58 เวลา 09.30 น. โดยให้นายปริญญา ดีผดุง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีดังกล่าว
โร่ร้อง “บิ๊กตู่” ปิดพีซทีวี
ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องพีซทีวี อิมพีเรียลลาดพร้าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวถึงกรณี กสทช. มีมติปิดสถานีพีซทีวีว่า ในวันที่ 30 เม.ย. เวลา 11.30 น. ทีมงานและผู้ประกาศจะไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม คำพูดที่ตนพูดในรายการมองไกลเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ไม่มีเนื้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือมีถ้อยคำยุยงปลุกปั่น แต่เตือนให้คนอดทน ไม่ให้ออกมาขับเคลื่อนใดๆ การปิดสถานีพีซทีวีเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดไม่ว่าโดยใครก็ตาม ถ้าปิดช่องทางนี้แล้วคิดว่าเป็นการปิดข่าวได้ ถือว่าคิดผิด ถ้าหากปิดเรา จะเหมือนกับการออกมหาสมุทร แกนนำ นปช. สามารถไปที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ สปช. สนช. ได้ทุกวัน เพื่อแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไปวันละประเด็นก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว เป็นข่าวออกทุกสื่อได้ทุกวัน จะกลายเป็นแรงกระเพื่อม ชนิดที่ฝ่ายวางแผนเรื่องนี้ไม่คาดคิด
หัวใจวายเฉียบพลันคร่า “ตุ่น”
เช้าวันเดียวกัน พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับทราบจากทางครอบครัวของนายตุ่น จินตะเวช อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคชาติไทยพัฒนา ว่านายตุ่นถึงแก่กรรม ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 28 เม.ย.โดยจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักของนายตุ่น เลขที่ 381 หมู่ 19 บ้านชัยอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค. และพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 4 พ.ค. เวลา 14.00 น. ที่วัดเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้นายตุ่น อายุ 69 ปี เกิดเมื่อวันที่ 29 ส.ค.2488 จบปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ จากฟิลิปปินส์ เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนันใน อ.เดชอุดม ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อุบลราชธานี ครั้งแรกเมื่อปี 2526 สังกัดพรรคกิจสังคม ได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา ต่อมาปี 2548 ย้ายมาสังกัดพรรคมหาชน และปี 2550 มาลงสมัครและได้รับเลือกตั้ง ส.ส.สังกัดพรรคชาติไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เมื่อปี 2554 ถือเป็น ส.ส.คนเดียวของพรรคฯที่ได้รับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเลือกตั้งปี พ.ศ.2554 และเป็นพี่ชายของนายปัญญา จินตะเวช อดีต ส.ส.
พรรคเพื่อไทย
ตั้ง ผบ.ศปมผ.เคลียร์ประมงผิด ก.ม.
ช่วงค่ำ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม อันเนื่องมาจากการที่ไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) หรือไอยูยู ภายใน 6 เดือน ดังนั้น เพื่อให้สามารถเร่งแก้ปัญหาให้การทําการประมงได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช.มีคําสั่งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (Command Center for Combating Illegal Fishing) เรียกโดยย่อว่า ศปมผ. (CCCIF) เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกฯ มี ผบ.ทร.เป็นผู้บัญชาการ (ผบ.ศปมผ.) ให้เริ่มปฏิบัติการตามคําสั่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.58
“บิ๊กตู่” ย้ำต้องทำตามกฎก่อนนิรโทษ
เมื่อเวลา 20.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำของการประชุมการพิมพ์แห่งเอเชียประจำปี 2558 ตอนหนึ่งว่า วันนี้มีรัฐบาลเดียวคือ รัฐบาลพรรค คสช.ไม่ต้องการคะแนนนิยม ไม่จำเป็นต้องไปหาทุนใดๆ ใครถูกเรียกรับเงิน ถ้าตนรู้จะสอบสวนหมด สำหรับการเดินหน้าสร้างความปรองดอง ประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดด้วยตัวเอง ต้องใช้หัวใจปรองดอง เมื่อเริ่มมีการปรองดองก็จะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายไปว่ากันก่อนจะมีการนิรโทษ อภัยโทษ ก่อนตนเข้ามาพรรคการเมือง 2-3 พรรคทะเลาะกัน แต่วันนี้กลับรวมหัวมาทะเลาะกับตนคนเดียว หากจะมีเลือกตั้งก็เลือกไป แต่อย่ามาดุตนไม่ชอบ เรื่องกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย อย่างเรื่องลอตเตอรี่น่าจะแก้ปัญหาได้เสร็จในเดือน มิ.ย. ถ้าทำไม่ได้ก็ยกเลิกไป ปวดหัว และกรณีนายสมบัติ บุญงามอนงค์ บก.ลายจุด ไม่อยากทะเลาะด้วย คราวหน้าถ้าเรียกมาอีกถือว่าได้เตือนแล้ว ส่วนที่บอกว่าตนไปสั่งปิดสื่อ ขอยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิด สื่อก็ทำหน้าที่ไปตนไม่กลัว สื่อก็ไม่กลัวตนอยู่แล้ว

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ
   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ว่าที่แชมป์! 'เชลซี' แกร่งทั่วหล้า บุกเชือด 'จิ้งจอก' 3-1

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

1.ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 165 เขต


                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ว่าที่แชมป์! 'เชลซี' แกร่งทั่วหล้า บุกเชือด 'จิ้งจอก' 3-1


"สิงโตน้ำเงินคราม" เชลซี โชว์ฟอร์มสมราคาว่าที่แชมป์ แม้จะโดน "จิ้งจอกสยาม" เลสเตอร์ ซิตี้ ขึ้นนำไปก่อนในช่วงครึ่งแรก แต่มาได้ 3 ลูกรวดในครึ่งหลังก่อนเอาชนะไป 3-1 โดยต้องการอีก 3 แต้มจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทันที...
ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2014/2015 ประจำวันที่ 29 เม.ย. เป็นการแข่งขันในนัดตกค้างคู่ระหว่าง "จิ้งจอกสยาม" เลสเตอร์ ซิตี้ ทีมอันดับ 17 ของตาราง เปิดสนาม คิงพาวเวอร์ สเตเดียม พบกับ "สิงโตน้ำเงินคราม" เชลซี ว่าที่แชมป์ฤดูกาลนี้
เกมนี้เจ้าถิ่นต้องการเก็บ 3 แต้มให้ได้เพื่อทำแต้มหนีห่างโซนตกชั้น เช่นเดียวกับ เชลซี ที่ต้องการอีก 6 แต้มก็จะผงาดซิวแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการ
เริ่มเกมมาเป็นเจ้าถิ่นดูวูบวาบกว่าจ่าฝูงพอตัวเลยทีเดียว นาทีที่ 10 เจมี วาร์ดี ได้กดหน้ากรอบเขตโทษบอลข้ามคานออกไป
ทั้งสองทีมไม่ค่อยมีโอกาสเข้าทำเท่าไหร่นัก นาทีที่ 38 เจ้าถิ่นได้ลุ้นประตู ดริงก์วอเทอร์ ตะบัน 30 หลา บอลเหินข้ามคานอีกครั้ง
จนกระทั่งช่วงทดเจ็บของครึ่งแรก เลสเตอร์ มาได้ประตูขึ้นนำ จ่าฝูง 1-0 จากจังหวะลุยของ เจมี วาร์ดี ตะลุยขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนตบเข้ากลางให้กับ มาร์ก อัลไบรจ์ตัน ยิงเข้าไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
จังหวะประตูขึ้นนำของเลสเตอร์ ซิตี้ 1-0 โดย มาร์ค อัลไบรจ์ตัน (ขวา)
เริ่มครึ่งหลังแค่ 3 นาทีจ่าฝูงตีเสมออย่างรวดเร็ว 1-1 อิวาโนวิช ลุยขึ้นมาฝั่งขวา ก่อนไหลให้กับ ดร็อกบายิงจ่อๆ เข้าไป
หลังจากได้ประตูตีเสมอโมเมนตั้มกลับไปหา เชลซี ทันที นาทีที่ 63 เกือบพลิกนำ ฟาเบรกาส แทงทะลุช่องให้กับ ดร็อกบา ตะบันด้วยขวาเน้นๆ บอลหลุดกรอบนิดเดียว

เกมผ่านไปถึงนาทีที่ 79 เชลซี พลิกนำ 2-1 จากลูกเตะมุม เชส ฟาเบรกาส โยนมาให้กับ แกรี เคฮิลล์ โขกติดเซฟ ชไมเคิล แต่มาเข้าทาง เทอร์รี ซ้ำเข้าไป
รามิเรส (ซ้าย) สะใจหลังซัดประตูฝัง 3-1 ให้กับเชลซี
และแล้วนาทีที่ 84 เชลซี มาได้ประตูปิดกล่อง 3-1 เชส ฟาเบรกาส ตะลุยถึงเส้นหลังก่อนตบเข้ากลางให้ รามิเรส ปั่นด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยสดงดงาม
เวลาที่เหลือทั้งสองทีมไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม เชลซี บุกไปเอาชนะ เลสเตอร์ ซิตี้ 3-1 รั้งจ่าฝูงตามเดิม โดยขออีกแค่ 3 แต้มจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการ
รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม
เลสเตอร์ ซิตี้ : แคสเปอร์ ชไมเคิล (GK),มาร์ซิน วาสิเลฟสกี,โรเบิร์ท ฮูท,เวส มอร์แกน,มาร์ค อัลไบรจ์ตัน,คิง,เอสเตบัน คัมปิอัซโซ,ดาเนียล ดริงก์วอเทอร์,พอล คอนเชสกี,เจมี วาร์ดี,เลโอนาร์โด อูลัว
เชลซี : ปีเตอร์ เชก (GK),บรานิสลาฟ อิวาโนวิช,แกรี เคฮิลล์,จอห์น เทอร์รี,เซซาร์ อัซปิลิกวยตา,รามิเรส,เนมันยา มาติช,วิลเลียน,เชส ฟาเบรกาส,เอเดน ฮาซาร์ด,ดิดิเยร์ ดร็อกบา

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ
   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม