หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ครม.ประยุทธ์ 1

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีรัฐบาล “ประยุทธ์ 1” ตามคาด “ประวิตร” รองนายกฯ ควบ กลาโหม, “ม.ร.ว.ปรีดิยาธร” รองนายกฯ ศก. “ธนะศักดิ์” รองนายกฯ ควบ กต., “ยงยุทธ-วิษณุ” รองนายกฯ, “หม่อมปนัดดา” สำนักนายกฯ, “อุดมเดช” ช่วย กห., “สมหมาย” คลัง, “อดุลย์” พม., “ประจิน” คมนาคม, “ดาว์พงษ์” ทส., “ฉัตรชัย” พาณิชย์, “อนุพงษ์” มท.1 “สุรศักดิ์” แรงงาน, “ณรงค์” ศึกษาฯ, “รัชตะ” สธ., “จักรมณฑ์” อุตฯ 
       


       
       วันนี้ (31 ส.ค.) เมื่อเวลา 17.05 น. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
       
       พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, นายสมหมาย ภาษี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพรชัย รุจิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
       
       พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุธี มากบุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายรัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
       
       ด้านนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ส่วนพิธีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องรอทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เมื่อใด ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะแจ้งให้ทราบต่อไป
       
       ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการอาทิตย์สโมสรกับวิษณุ ผ่านสถานีโทรทัศน์ TNN ระบุ หลัง นายกรัฐมนตรี นำ ครม. ใหม่ถวายสัตย์ฯ เพื่อเข้ารับหน้าที่แล้ว ก็ยังบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ จนกว่าจะแถลงนโยบานต่อ สนช. เว้นแต่จะมีเหตุการณ์เร่งด่วน เช่น น้ำท่วม ภัยพิบัติต่างๆ สามารถที่จะสั่งการให้ความช่วยเหลือ หรือ แก้ปัญหาดังกล่าวได้
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

น้ำใจหลั่งไหล ยอดบริจาคช่วยผู้ป่วย ALS ในไทย 10 วันทะลุ 8 ล้าน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


น้ำใจหลั่งไหล ยอดบริจาคช่วยผู้ป่วย ALS ในไทย 10 วันทะลุ 8 ล้าน

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ครั้งแรกในไทยต่อยอด กิจกรรมสุดฮิตราดน้ำแข็งท้าช่วยผู้ป่วย มูลนิธิกองทุนสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา เผยยอดบริจาค 10 วันทะลุ 8 ล้าน…
จากกระแสการร่วมกิจกรรมราดน้ำแข็ง หรือ Ice Bucket Challenge เพื่อระดมช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ที่กำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศเพื่อการช่วยเหลือระดมทุนส่งต่อกันเป็นทอดด้วยการท้าทายบุคคลต่อไป จนลามมาถึงประเทศไทย ทำให้เหล่าดารา ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักธุรกิจในประเทศไทยได้ร่วมส่งต่อบุญ กิจกรรมราดน้ำแข็งกันอย่างคับคั่ง ร่วมทั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ของไทยรัฐ วัชร-จิตสุภา วัชรพล ในนามบริษัท เทรนด์วีจี 3 จำกัด และบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ได้รับคำท้าราดน้ำแข็ง รวมทั้งร่วมกิจกรรมส่งต่อบุญนี้ และเพื่อให้ตรงกับต้นตอจุดประสงค์ที่แท้จริงและตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อผู้ป่วย ALS โดยเฉพาะในประเทศไทยมากที่สุด ทางผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งสอง จึงขอบริจาคเพื่อช่วยเหลือ กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS โดย มูลนิธิกองทุนสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา ซึ่งก่อตั้งเป็นกองทุนแรกที่ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ALS โดยตรงในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงาน มูลนิธิกองทุนสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา ได้แสดงยอดบริจาคที่เกิดขึ้น จากกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS จนถึงขณะนี้ (29 ส.ค. 57) มีจำนวน 8,044,747.91 บาท
ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS จะจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และสนับสนุนการรักษาตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพื่อหาแนวทางรักษาและหาต้นตอของการเกิดอาการเพื่อช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต
ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุน กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ประเทศไทย มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ หน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับคนไข้ ALS และระบบประสาทที่ยากไร้ทั้งหมด บริจาคได้ที่เลขที่บัญชี 026-430-952-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเตาปูน 020-1-333120 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-354-6118.
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

คอสตา เหมาสอง !!! 'สิงห์'แลกหมัดถล่ม'ท็อฟฟี' 6-3

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


คอสตา เหมาสอง !!! 'สิงห์'แลกหมัดถล่ม'ท็อฟฟี' 6-3

"สิงโตน้ำเงินคราม" เชลซี ซัดสองประตูขึ้นนำแต่หัววัน ก่อนจะมาเปิดหน้าแลกหมัดกับ "ท็อฟฟีสีน้ำเงิน" เอฟเวอร์ตัน ในครึ่งหลัง ก่อนจะได้ ดิเอโก คอสตา ยิงประตูที่สองของตัวเองพาทีมบุกไปชนะ 6-3 ขึ้นนำเป็นจ่าฝูง... 
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2014-15 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ส.ค. คู่สุดท้ายของวัน "ท็อฟฟีสีน้ำเงิน" เอฟเวอร์ตัน อันดับที่ 10 ของตารางเปิดรัง กูดินสัน พาร์ค รับการมาเยือนของ "สิงโตน้ำเงินคราม" เชลซี รองจ่าฝูง
แมตช์นี้ โรแบร์โต มาติเนซ เทรนเนอร์ทีมเจ้าถิ่นส่ง โรเมลู ลูกากู ลงล่าตาข่ายทีมเก่า ขณะที่ ซามูเอล เอโต ศูนย์หน้าคนใหม่มีชื่อสำรอง ด้าน โชเช มูรินโญ เทรนเนอร์ทีมเยือนวางใจให้ ดิเอโก คอสตา ลงเป็นตัวจบสกอร์อีกนัด โดยมี เชส ฟาเบรกัส,วิลเลียน,รามิเรส,เนมานยา มาติช และ เอเดน อาซาร์ด ลงสนับสนุน
สิ้นเสียงนกหวีดเริ่มเกมเพียง 36 วินาที เชลซี ก็มีประตูขึ้นนำจากจังหวะขึ้นเกมบุกครั้งแรก เชส ฟาเบรกัส เห็นพื้นที่จ่ายทะลุช่องให้ ดิเอโก คอสตา หลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงรอดหว่างขา ทิม โฮเวิร์ด เป็นประตูพาทีมออกนำ 1-0
ดิเอโก คอสตา ยิงขึ้นนำตั้งแต่ 36 วินาทีแรก
หลังจากนั้นเพียง 2 นาทีทีมเยือนขยับสกอร์เพิ่มขึ้นเป็น 2-0 รามิเรส วางบอลยาวเข้าเขตโทษฝั่งซ้าย ดิเอโก คอสตา ตามเข้าไปโขกบอลลงให้ เอเดน อาซาร์ ทำชิ่งคืนมาที่ คอสตา จ่ายต่อเข้ากลางให้ รามิเรส แทงทะลุช่องไปที่ บรานิสลาฟ อิวาโนวิช พลิกตัวจับบอลยิงตุงตาข่าย
หลังโดนขึ้นนำแต่หัววัน เอฟเวอร์ตัน ก็ต้องดันเกมบุกเข้าสู้จนเกือบเฮใน น.16 จากจังหวะเตะมุมทางฝั่งขวา ไอเดน แม็คเกียดี เปิดโค้งเข้ากลางประตู โรเมลู ลูกากู เทกตัวโขกไปชนคาน บอลเด้งกลับมาโดนตัว ซิลแวง ดิสแต็ง ดีดซ้ำตุงตาข่ายแต่ไลน์แมนยกธงเป็นล้ำหน้า
ผ่านมาครบครึ่งชั่วโมงทีมเยือนได้ลุ้นประตูที่สาม เชส ฟาเบรกัส พาบอลลุยผ่านแนวรับเจ้าถิ่นก่อนจะลองยิงระยะ 20 หลา ซิลแวง ดิสแต็ง เข้าสกัดเปลี่ยนทางบอลออกหลังหวิดทำเข้าประตูตัวเอง
น.43 เอฟเวอร์ตัน เกือบโดนลงโทษหลัง ฟิล จากีลกา ไปเสียบอลตรงกลางสนามก่อนที่ เนมานยา มาติช จะจ่ายทะลุช่องให้ ดิเอโก คอสตา ลากเข้าไปยิงสวน ทิม โฮเวิร์ด ชนเสาสองหวิดเข้าประตูแถมไลน์แมนยกธงเป็นล้ำหน้า และก่อนจบครึ่งแรกเจ้าถิ่นก็มาได้ประตูตีไข่แตกจนได้ เชมัส โคลแมน รับบอลลุยไปถึงริมเส้นฝั่งขวาก่อนจะเปิดเข้ากลางอย่างแม่นยำให้ เควิน มิรัลลาส โขกเช็ดเสาสองตุงตาข่าย ทำให้จบ 45 นาทีแรก เอฟเวอร์ตัน ขยับสกอร์ไล่ เชลซี เป็น 1-2
เควิน มิรัลลาส โขกตีไข่แตกให้เอฟเวอร์ตัน
กลับมาในครึ่งหลัง น.52 เชลซี หวิดได้ประตูที่สามหลัง เชส ฟาเบรกัส ฉกบอลมาจากแนวรับเจ้าถิ่นก่อนจ่ายทะลุช่องให้ ดิเอโก คอสตา หลุดเข้าไปยิงแต่ ทิม โฮเวิร์ด โชว์ซุปเปอร์เซฟยกขาสกัดบอลไม่ให้เข้าประตูเอาไว้ได้
รูปเกมครึ่งหลังส่วนใหญ่เป็น เอฟเวอร์ตัน ที่ครองบอลได้มากกว่าอย่างชัดเจน แต่เมื่อมาถึง น.67 กลายเป็น เชลซี ที่ยิงทิ้งห่างเป็น 3-1 จากฝีมือของ เอเดน อาซาร์ด ที่ลากบอลเข้าไปยิงมุมแคบทางฝั่งซ้ายลูกพุ่งแฉลบปลายเท้าของ เชมัส โคลแมน หนีมือ ทิม โฮเวิร์ด เข้าไปซุกก้นตาข่าย กลายเป็นการทำเข้าประตูตัวเอง
จังหวะที่ คอสตา แวะถากถางคู่แข่งที่ทำเข้าประตูตัวเอง
อย่างไรก็ตามเพียง 3 นาทีต่อมา เอฟเวอร์ตัน ก็ยิงไล่เป็น 2-3 ได้สำเร็จ ไอเดน แม็คเกียดี พาบอลมาทางขวาก่อนจะตัดเข้ากลางจ่ายต่อให้ สตีเวน เนสมิธ จับดีดด้วยขวาผ่าน ธีโบต์ กูร์กตัวส์ เข้าประตูไป
แต่นาทีต่อมา เชลซี ก็ยิงเพิ่มเป็น 4-2 รามิเรส ป้อนบอลให้ เนมานยา มาติช ล็อกแต่งยิงตรงปากเขตโทษบอลแฉลบแนวรับเจ้าถิ่นพุ่งเบียดโคนเสาเข้าประตู แต่เพียง 2 นาทีต่อมา เอฟเวอร์ตัน ก็ไล่กลับเป็น 3-4 จนได้จากจังหวะฟรีคิก เลห์ตัน เบนส์ เปิดบอลเข้าเขตโทษให้ ซามูเอล เอโต ตัวสำรองโขกเข้าไปไม่พลาด
ประตูขึ้นนำจาก เนมานยา มาติช
ทว่าแค่เพียงนาทีเดียว "สิงห์บลู" ก็มายิงเพิ่มเป็น 5-3 เนมานยา มาติช ไหลให้ รามิเรส หลุดเข้าไปดีดผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปซุกตาข่าย
หลังจากนั้นทีมเจ้าถิ่นก็ยังพยายามไล่เอาประตูขึ้นจนมาถึง น.89 กลายเป็นทีมเยือนที่ยิงทิ้งห่างอีกรอบหลัง มูฮาเหม็ด เบสิค ตัวสำรองเจ้าบ้านทำบอลหลุดโดน จอห์น โอบี มิเกล ฉกไปจ่ายให้ ดิเอโก คอสตา แตะดึงจังหวะแล้วซัดเข้าประตู
จบเกมการแข่งขัน เชลซี บุกไปเอาชนะ เอฟเวอร์ตัน 6-3 เก็บเพิ่มเป็น 9 คะแนนพร้อมผลประตูได้เสียที่ดีกว่าเบียด สวอนซี ขึ้นนำเป็นจ่าฝูง ส่วนเอฟเวอร์ตัน มี 2 คะแนน อยู่อันดับที่ 16.

รายชื่อ 11 ตัวจริง
เอฟเวอร์ตัน : ทิม โฮเวิร์ด,เลห์ตัน เบนส์,ฟิล จากีลกา,ซิลแวง ดิสแต็ง,เชมัส โคลแมน,ไอเดน แม็คเกียดี,เควิน มิรัลลาส,สตีเวน เนสมิธ,เจมส์ แม็คคาธีย์,แกเร็ธ แบร์รี,โรเมลู ลูกากู
เชลซี : ธีโบต์ กูร์กตัวส์,บรานิสลาฟ อิวาโนวิช,แกรี เคฮิลล์,จอห์น เทอร์รี,เซซาร์ อัซปิลิกูเอตา,เชส ฟาเบรกัส,รามิเรส,เอเดน อาซาร์ด,เนมานยา มาติช,วิลเลียน,ดิเอโก คอสตา
ผลคู่อื่น
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-2
คิวพีอาร์ ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 1-0
สวอนซี ซิตี้ ชนะ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน 3-0
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แพ้ เซาธ์แฮมป์ตัน 1-3
เบิร์นลีย์ เสมอ แมนฯยูไนเต็ด 0-0
แมนฯซิตี้ แพ้ สโต็ก ซิตี้ 0-1
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ผู้นำอียูเต้น!! หารือวิกฤติยูเครน รัสเซีย‘ล้ำเส้น’ส่งทหารช่วยกบฏ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ผู้นำอียูเต้น!! หารือวิกฤติยูเครน รัสเซีย‘ล้ำเส้น’ส่งทหารช่วยกบฏ


นายกฯหญิงเยอรมนีหารือกับประธานาธิบดียูเครน
เหล่าผู้นำอียูร้อนใจ ร่วมประชุมหารือวิกฤติการณ์ในยูเครน ขู่จะใช้มาตราการคว่ำบาตรศก.ต่อรัสเซียเพิ่มอีก หากยังไม่ยอมหยุดส่งทหารไปช่วยกลุ่มกบฏในยูเครน ขณะที่ผู้นำฝรั่งเศสชี้ เป็นวิกฤติการณ์ใหญ่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ส.ค. บรรดาผู้นำสหภาพยุโรป (อียู) ร่วมประชุมหารือวิกฤติการณ์ในยูเครน ที่กรุงบรัสเซลส์ นครหลวงของเบลเยี่ยม หลังจากรัสเซียส่งกำลังทหารหลายพันนายข้ามชายแดน เข้าไปช่วยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออก โดยผู้นำชาติอียูขู่จะดำเนินมาตราการคว่ำบาตรต่อรัสเซียให้รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม หากยังไม่ยุติปฏิบัติการทหารในยูเครน
บารอนเนส แคนเธอรีน แอชตัน หัวหน้านโยบายต่างประเทศของอียูกล่าวตำหนิรัสเซียว่า กำลังรุกรานทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยตรง ขณะที่ นายกรัฐมนตรีเดวิด แคเมอรอน แห่งอังกฤษ กล่าวด้วยความไม่สบายใจว่า อียูได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ต่อการที่รัสเซียส่งทหารเข้าไปในดินแดนของยูเครน ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
นายกรัฐมนตรีเดวิด แคเมอรอนแห่งอังกฤษ(ซ้าย)
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีฟรังซัวส์ ออลลองด์ แห่งฝรั่งเศส ชี้ว่า วิกฤติการณ์ในยูเครนถือเป็นวิกฤติการณ์ใหญ่ ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็น ส่วนประธานาธิบดีดาลิอา กรีบอสเกียต ผู้นำหญิงแห่งลิทัวเนีย ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมด้วย กล่าวว่า อียูจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือยูเครน และส่งเครื่องยุทธภัณฑ์มาช่วยยูเครนเพื่อปกป้องรักษาดินแดน
เหล่าผู้นำอียูล้อมวงคุยเครียด
‘ วันนี้ ยูเครนกำลังทำสงครามในนามของชาติในยุโรปทั้งหมด ’ ประธานาธิบดีหญิงลิทัวเนีย กล่าว ในฐานะเป็นชาติเพื่อนบ้านของยูเครน และยังเคยเป็นรัฐในอดีตสหภาพโซเวียตเช่นกัน ด้านประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโกแห่งยูเครน ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุม ในขณะที่ ยูเครนพยายามขอเข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกของอียู และองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(นาโต) ได้กล่าวว่ายูเครนตกเป็นเหยื่อของการรุกรานทางทหารและความรุนแรง ซึ่งกำลังมีทหารต่างชาติหลายพันนายและรถถังต่างชาติจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง
รถบรรทุกของรัสเซีย จอดใกล้ชายแดนยูเครน ซึ่งถือเป็นขบวนรถเที่ยวที่ 2แล้ว
วันเดียวกัน มีรายงาน รถบรรทุกสีขาว จำนวนมากได้แล่นมายังภาคตะวันออกของยูเครน เป็นเที่ยวที่ 2 แล้ว และมีการจอดพักที่เมืองรอฟตอฟ เมืองชายแดนรัสเซีย ใกล้เมืองโดเนตสก์ ทางภาคตะวันออกของยูเครน โดยรัสเซียยังคงอ้างว่า รถบรรทุกเหล่านี้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์มาช่วยเหลือชาวยูเครนในภาคตะวันออก
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม