หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลการเลือกตั้ง ส.ว. 2557


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


?ผลเลือกตั้ง ส.ว. 2557 ทั่วประเทศ?

เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานผลเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ
ผลเลือกตั้ง ส.ว. ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ
ลำดับจังหวัดชื่อผู้สมัครคะแนน
1กรุงเทพมหานครคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา552,530
2นนทบุรีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล56,800
3สมุทรปราการน.ส.วราภรณ์ อัศวเหม118,194
4ปทุมธานีนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา64,890
5พระนครศรีอยุธยานายคณิพงษ์ แขวัฒนะ60,616
6สระบุรีนายบุญส่ง เกิดหลำ72,918
7ลพบุรีนายประทวน สุทธิอำนวยเดช55,791
8สิงห์บุรีนายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์33,048
9อุทัยธานีนายไพเรจน์ ทุ่งทอง52,322
10ชัยนาทนายมณเฑียร สงฆ์ประชา64,171
11สุพรรณบุรีนายจองชัย เที่ยงธรรม197,063
12อ่างทองนายชูศักดิ์ ศรีราชา57,660
13ราชบุรีนางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์78,292
14เพชรบุรีนายสุชาติ อุสาหะ66,406
15สมุทรสาครดร.สุนทร วัฒนาพร62,151
16สมุทรสงครามน.ส.บุญยืน ศิริธรรม22,933
17กาญจนบุรีพล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ เบอร์164,770
18นครปฐมนายธงชัย ศรีสุขจร126,074
19ระยองนายสุรชัย ปิตุเตชะ56,298
20ฉะเชิงเทรานายสุนันต์ อรุณนพรัตน์59,946
21ชลบุรีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์84,083
22จันทบุรีนางพจนา กิจกาญจน์60,175
23ตราดนายบุญส่ง ไข่เกษ เบอร์133,587
24ปราจีนบุรีนายสฤษดิ์ บุตรเนียร103,865
25สระแก้วนางดวงพร เทียนทอง123,449
26นครนายกนายมารุต โรจนาปิยาวงศ์40,530
27เชียงใหม่นายอดิศร กำเนิดศิริ127,718
28เชียงรายนายมงคลชัยดวงแสงทอง123,796
29ลำพูนนายตรี ด่านไพบูลย์69,130
30แม่ฮ่องสอนนายจำลอง รุ่งเรือง31,387
31ลำปางนายวราวุธ หน่อคำ138,584
32พะเยานายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์101,632
33น่านนายอานนท์ ตันตระกูล86,313
34
แพร่
ด.ต.บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์97,367
35พิษณุโลก
นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา
150,884
36สุโขทัยนางบุญพา ลิมปะพันธุ์68,324
37อุตรดิตถ์นายพีระศักดิ์ พอจิต101,891
38ตากนายชิงชัย ก่อประภากิจ75,200
39พิจิตรนายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์81,295
40กำแพงเพชรนายจุลพันธ์ ทับทิม118,546
41นครสวรรค์เรืออากาศเอกจักวาล ตั้งภากรณ์102,300
42เพชรบูรณ์นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์118,092
43ขอนแก่นนายวัน สุวรรณพงษ์300,353
44กาฬสินธุ์นายแพน พรไตรศักดิ์141,331
45มหาสารคามนายศรีเมือง เจริญศิริ170,116
46ร้อยเอ็ดนายสมเกียรติ พื้นแสน139,313
47มุกดาหารนายวิริยะ ทองผา42,544
48นครพนมนายสมนาม เหล่าเกียรติ96,979
49หนองคายนายอาทิตย์ ศรีตะบุตร98,196
50บึงกาฬนายณัฐพล เนื่องชมภู63,613
51เลยนายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์126,746
52สกลนครนายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์124,453
53อุดรธานีนางอาภรณ์ สาราคำ373,216
54หนองบัวลำภูนายประพาส นวลสำลี57,302
55นครราชสีมานายพงษ์ศิริ กุสุมภ์295,227
56ชัยภูมินายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย230,951
57บุรีรัมย์นายเสริมศักดิ์ ทองศรี245,360
58สุรินทร์นายนุรุทธิ เจริญพันธ์185,938
59ศรีสะเกษน.ส.วิลดา อินฉัตร270,326
60ยโสธรนางประยูร เหล่าสายเชื้อ110,786
61อุบลราชธานีนายสมชาย เหล่าสายเชื้อ286,970
62อำนาจเจริญนางญาณีนาถ เข็มนาค50,867
63สุราษฎร์ธานีพล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย95,573
64ชุมพรพ.ต.อ.นรินทร์ บุษยวิทย์75,045
65ประจวบคีรีขันธ์นายสืบยศ ใบแย้ม58,241
66ระนองนายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์18,077
67ภูเก็ตนายชัยยศ ปัญญาไวย19,262
68พังงาดร.วระชาติ หนังผล49,684
69นครศรีธรรมราชพ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู108,650
70กระบี่นายอภิชาติ ดำดี65,538
71สงขลานายอนุมัติ อาหมัด122,060
72พัทลุงนายทวี ภูมิสิงหราช102,252
73สตูลนายอิบรอเหม อาดำ24,861
74ยะลานายอับดุลอายี สาแม็ง64,806
75นราธิวาสนายนิมันซูร จิยี่งอ90,558
76ปัตตานีนายสมหวัง อภิชัยรักษ์101,887
77ตรังนายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ72,612
ที่มา ; นสพ.เดลินิวส์
อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

นางสงกรานต์ปี57ชี้ปท.ทุกข์ยาก

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


นางสงกรานต์ปี57ชี้ปท.ทุกข์ยาก

นางสงกรานต์ปีนี้ "โคราคะเทวี" ถือมีดยืนมาบนหลังเสือกินน้ำมันเป็นอาหาร ชี้ปท.ทุกข์ยากขรก.จะแพ้เสนาบดีเกิดความเดือดร้อนคนเจ็บไข้ข้าวกล้าในไร่นาจะได้1ส่วนเสีย10ส่วน

 
 
          วันที่ 27 มี.ค.57  เทศกาลปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ กำลังจะแวะเวียนให้คนไทยและอีกหลายเชื้อชาติที่อยู่ในเมืองไทย ได้รื่นเริงเฉลิมฉลอง รวมทั้งสร้างและปลูกฝังความดีงามไปยังคนรุ่นหลังได้ปฏิบัติในสิ่งดีงามอีกครั้ง ซึ่งปีนี้วันมหาสงกรานต์ประจำปี 2557 ชื่อ "โคราคะเทวี" มือถือมีดเสด็จมาบนหลังพยัคฆ์ (เสือ) โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มี.ค.นี้
 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเว็บไซต์ต่างๆ มีการเปิดเผยชื่อนางสงกรานต์ประจำปี 2557 คือ "โคราคะเทวี" มือถือมีดเสด็จมาบนหลังพยัคฆ์ (เสือ) ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มีนาคมนี้
 
          ได้มีการออกประกาศสงกรานต์จุลศักราช 1376 พุทธศักราช 2557 ปีมะเมีย ฉศก จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันจันทร์ที่ 14 เมษายน เวลา 8 นาฬิกา 11 นาที 24 วินาที จันทรคติ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีมะเมีย นางสงกรานต์นามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหารน้ำมัน หัตถ์ขวาทรงขรรค์ หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จยืนมาเหนือหลังพยัคฆ์(เสือ) เป็นพาหนะ
 
          เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ เสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช (ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีมะเมีย นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีงาม และปลายปีก็งามแล เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในไร่นา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแล
 
          ทั้งนี้ วันเถลิงศก ตรงกับ วันพุธที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 9 นาที 0 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันพุธ แรม 2 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย โดยสรุปความตามทำนายได้ว่า วันจันทร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ : ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะแพ้เสนาบดี ท้าวพระยาและนางพระยาทั้งหลาย, วันอังคาร เป็นวันเนา : หมากพลู ข้าวปลาจะแพง จะแพ้อำมาตย์มนตรีทั้งปวง, วันพุธ เป็นวันเถลิงศก : ราชบัณฑิต ปุโรหิตโหราจารย์ จะมีสุขสำราญเป็นอันมากแล ฯ, นางสงกรานต์ ยืน : จะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้

ที่มา ; นสพ.คมชัดลึก
อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 75/2557ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2557
ศึกษาธิการ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
  • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ที่ประชุมเห็นชอบผู้ที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ดังนี้
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2554-2555 จำนวน 13 ราย
- เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1,2,3 ประจำปี 2554-2555 จำนวน 2,915 ราย
- เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2557 ชั้นที่ 2 จำนวน 2 ราย และชั้นที่ 3 จำนวน 1 ราย รวมทั้งตอบยกย่องชมเชยอีก 2 ราย โดยเฉพาะเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 2 รายนั้น รายแรกคือ ดช.สุเมธ กุลประสาร ลูกเสือสามัญ รร.ธรรมวาที จ.ชลบุรี ที่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโดยเอาชีวิตตนเองเข้าเสี่ยง จนตัวเองถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส และเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนอีกรายคือ ดช.อาธร อุ่นเจริญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.บ้านคำหว้า จ.อุบลราชธานี ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเด็กนักเรียนผู้อื่นจนรอดพ้นจากอุบัติเหตุจมน้ำ ทั้งที่หยุดหายใจไปแล้ว
  •  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งขาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น พ.ศ. .... เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ค่ายลูกเสือต่างๆ ทั่วประเทศ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพราะข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้ค่ายลูกเสือใหม่ เช่น
- การอยู่ค่ายพักแรม 10-50 บาท/คืน/คน ถูกสุดคือนำเต็นท์มาเองแต่ขอใช้สถานที่ และแพงสุดคือพักในอาคารที่มีอุปกรณ์เครื่องนอน
- การพักในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ และเครื่องนอน 100 บาท/คืน/คน
- การขอใช้ห้องประชุม 300-1,000 บาท
- การขอใช้ฐานกิจกรรมผจญภัย อัตราฐานละ 5 บาท/ครั้ง/คน แต่รวมกันไม่เกิน 200 บาท และฐานกิจกรรมบุกเบิก อัตราฐานละ 5 บาท/ครั้ง/คน แต่รวมกันไม่เกิน 200 บาท
นอกจากนี้ ยังมีบัญชีประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่คิดค่าใช้จ่าย หากบุคคลต้องการใช้เพียงบางสิ่งบางอย่าง อาทิ เสื่อผืนละ 5 บาท/วัน มุ้งหลังละ 10 บาท/วัน หมอนชุดละ 5 บาท/วัน ผ้าห่ม 10 บาท/วัน ช้อนชามจาน ชุดละ 10 บาท/วัน เป็นต้น
 
 
  •  เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการคิดค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งคณะทำงานเพื่อไปหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขอคิดค่าเช่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบัน โดยมอบท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย เป็นหัวหน้าคณะหารือ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาครั้งต่อไป
 
  •  กทม.จะขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร "พิศลยบุตร"
ที่ประชุมยืนยันความเห็นเดิม กรณีที่กรุงเทพมหานครจะขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร "พิศลยบุตร" 10 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นว่าไม่เหมาะสมในการใช้ที่ดินค่ายลูกเสือดังกล่าวไปก่อสร้างโรงพยาบาล เพราะยังคงใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินเพื่อทำค่ายลูกเสือต่อไปได้
นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือจำเป็นต้องใช้สถานที่กว้างขวาง บางกิจกรรมต้องใช้เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์บันเทิง อาจรบกวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งยังเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินดังกล่าว ที่ต้องการให้เป็นค่ายลูกเสือสำหรับเด็กและเยาวชน
  
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  •  เห็นชอบขอให้ สมศ. บรรจุกิจกรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) บรรจุกิจกรรมลูกเสือ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเห็นควรให้ สมศ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในเรื่องลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้เป็นตัวบ่งชี้โดยเฉพาะ โดยไม่ต้องไปสอดแทรกในตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพราะจะเป็นเพียงส่วนย่อยของเกณฑ์ ทำให้ไม่สามารถประเมินเรื่องลูกเสือได้ชัดเจน และควรกำหนดค่าคะแนนการประเมิน โดยกำหนดไว้เป็นตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินไว้ในบันทึกภาคสนามของผู้ประเมินด้วย รวมทั้งด้านครูและผู้บริหาร ควรมีเกณฑ์การประเมินและคะแนนในตัวบ่งชี้ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม