หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 5/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561


ข่าวที่ 57/2561ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 5/2561พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
●นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุปว่าจากนี้ไปหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปใน TOR รวมทั้งอนุญาตให้ซื้อยางจากองค์กร หรือบริษัทใดก็ได้ แต่ต้องเป็นการซื้อยางใหม่จากเกษตรกร ไม่ใช่ยางเก่าที่เก็บค้างไว้ และสามารถกำหนดไว้ใน TOR ได้โดยไม่ถือเป็นการล๊อคสเป็กแต่อย่างใด
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงานหลักในการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ยางพารา เช่น สร้างสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ถนนในโรงเรียน เป็นต้น และรายงานให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบภายในสัปดาห์หน้า
ศธ.ได้รับการประสานงานจาก นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยินดีสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ พื้นที่สูง โรงเรียนชายแดน โรงเรียนชายขอบ หรือบนเกาะต่าง ๆ ที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ให้ชัดเจน แล้วส่งให้กระทรวงพลังงานอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา นำนักศึกษาไปฝึกการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ตลอดจนช่วยสอนประชาชน นักเรียนในพื้นที่ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและการบำรุงรักษาด้วย

นายอํานาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สรุปภาพรวมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีทิศทางการพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ได้แก่
1. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสูง”
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม เกษตรและอาหารสุขภาพ
- ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การค้าการบริการสี่แยกอินโดจีน ประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน+3
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
- ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
- ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
3. ภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”
- ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
- เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ
4. ภาคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”
- ฐานเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค การท่องเที่ยวสุขภาพ
5. ภาคใต้ “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
- ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้
6. ภาคใต้ชายแดน “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”
- Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้
ซึ่ง ศธ.สามารถกำหนดแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นหรือภาคเอกชน ในลักษณะ Value Chain เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายหลักของรัฐบาลใน 2 มิติ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0 ตลอดจนได้รับงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ และสามารถรายงานผลฯ ให้รัฐบาลรับทราบ
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ จึงได้กำชับให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ทุกสังกัดของ ศธ.กวดขันและเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดยาว ขณะที่ทาง สอศ.จัดศูนย์บริการ Fix It Center เพื่อบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ด้วย
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความรอบรู้ ติวสอบ ภาค ก ประจำวันที่ 27-28 กุมพาพันธ์ 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561

ความรอบรู้ ติวสอบ ภาค ก ประจำวันที่ 27-28 กุมพาพันธ์ 2561

•นายกฯ ย้ำชัดเลือกตั้งก.พ.62
นายกฯ ย้ำชัดเจน เลือกตั้งภายใน ก.พ. 62 ระบุหลังกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับประกาศใช้ จะเชิญพรรคการเมืองประชุมร่วมกับแม่น้ำ 5 สาย เพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง  ขอบคุณ “สุเทพ” หากตั้งพรรคการเมืองและสนับสนุนเป็นนายกฯ อีกครั้ง ชี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญ ย้ำไม่ล้มกฎหมายลูก ไม่เกิดสุญญากาศระหว่างสรรหา กกต.ใหม่

•ครม.หารือเตรียมปลดล็อคพรรคการเมือง มิ.ย.นี้
ครม.หารือเตรียมปลดล็อคพรรคการเมือง มิถุนายนนี้  โฆษกรัฐบาล ยัน นายกฯ ไม่คิดล้มเลือกตั้ง ด้าน มหาดไทยพร้อมจัดเลือกตั้งตั้งท้องถิ่น

•ครม.อนุมัติวันหยุดเพิ่มช่วงสงกรานต์
ที่ประชุมครม.อนุมัติวันหยุดเพิ่มช่วงเทศกาลสงกรานต์รวม 5 วัน 12-16 เม.ย. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

•นายกฯ ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมคดี “เปรมชัย”
นายกรัฐมนตรีขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม กรณีคดี “เปรมชัย” พร้อมกำชับ สตช. ให้ดำเนินการตามข้อเท็จจริง ขออย่านำไปเทียบกับคดีอื่น

•เตรียมประชุมครม.สัญจรเพชรบุรีแก้ปัญหาประมงผิดกม.
นายกฯห่วงปัญหาค้ามนุษย์-ประมงผิดกม. เตรียมลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่เพชรบุรี 5-6 มี.ค.นี้ เร่งพิจารณากฎหมายแรงงานต่างด้าวให้เสร็จ พร้อมขอหน่วยงานแจงลูกจ้าง-นายจ้างให้เข้าใจ

•มีชัยชี้ กกต.ยังทำหน้าที่ได้แม้จะมีจำนวน 3 คน
ประธาน กรธ. ชี้ กกต.ยังทำหน้าที่ได้หากมีจำนวน 3 คนขึ้นไป ปัดแสดงความเห็น “สมชัย ศรีสุทธิยากร” สมัครเลขาฯ กกต.

•ผบ.ตร.ยันพรุ่งนี้ชัดใครเจ้าของตัวจริงหวย30ล้าน
ผบ.ตร.ยันพรุ่งนี้รู้แน่ใครคือเจ้าของหวย 30 ล้านตัวจริง ปัดหมายจับพลเรือนใครบ้าง

•รองฯศรีวราห์ แจงไม่แจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ป่า"เปรมชัยกับพวก"
รองฯศรีวราห์ แจงไม่แจ้งข้อหา ทารุณกรรมสัตว์ป่ากับ”เปรมชัยและพวก” เพราะ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ พ.ศ.2557 ไม่มีข้อหานี้ พ.ร.บ.คุ้มครองเฉพาะสัตว์เลี้ยงเท่านั้น   

•4 มี.ค.บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ
เขตประเวศ เตรียมจัด ‘บิ๊กคลีนนิ่ง’ ทำความสะอาด 5 ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ วันที่ 4 มี.ค.นี้ 


•ถ.งามวงศ์วานกลับสู่ภาวะปกติ หลังฝนตก-น้ำท่วม
รองผู้ว่าฯ กทม.ลงพื้นที่ย่านชินเขต ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามซอยพื้นที่ต่ำ และเตรียมยกพื้นผิวถนนหวังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้ในระยะยาว
ที่มา; เว็บ สำนักข่าวไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความรอบรู้ ติวสอบ ภาค ก ประจำวันที่ 26-27 กุมพาพันธ์ 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ความรอบรู้ ติวสอบ ภาค ก ประจำวันที่ 26-27 กุมพาพันธ์ 2561


•ลูกชาย "พล.ต.อ.สล้าง"เผยไม่มีสัญญาณพ่อจะก่อเหตุ
ครอบครัว "พล.ต.อ.สล้าง" ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ระบุวันเกิดเหตุไม่มีสัญญาณคิดสั้น แต่อยู่ตามลำพัง เนื่องจากคนติดตามไปธุระ จึงไม่มีคนดูแล

•สำนวนชันสูตรศพ พล.ต.อ.สล้าง เสร็จใน 30 วัน
รองโฆษก ตร. ระบุสำนวนชันสูตรพลิกศพ พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค เสร็จภายใน 30 วัน และตามกฎหมายหากตายในที่เกิดเหตุต้องรอตำรวจและแพทย์มาชันสูตรศพ ก่อนเคลื่อนย้าย

•กกต.เปิดจองชื่อตั้งพรรคการเมือง 2 มี.ค.นี้
กกต.พร้อมเปิดจดจองชื่อพรรคการเมือง 2 มี.ค.นี้   แนะเตรียมเอกสารให้ครบ หากชื่อซ้ำให้ผู้มีเอกสารครบก่อน ส่วนการจัดประชุมพรรค ต้องยื่นคำขอต่อคสช. 

•คมนาคมยันความกว้างรางรถไฟเหมาะสม
รมว.คมนาคมยืนยันข้อเสนอการก่อสร้างทางรถไฟขนาดราง 1.435 เมตร ทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองมีการศึกษา ขณะที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต้องเหมาะสมกับประเทศ

•ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถวันนี้เงียบเหงา
ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถวันนี้เงียบเหงา ผู้ค้า 3 ตลาด ‘ตลาดสวนหลวง-รุ่งวาณิชย์-ร่มเหลือง’ ที่ถูกสั่งปิดภายใน 28 ก.พ.นี้ ทยอยเก็บข้าวของออกจากพื้นที่ตามคำสั่งปิด ด้าน กทม.เตรียม 4 ตลาดไว้รองรับ

•คลังคาดส่งออกปีนี้โตร้อยละ 6.6
คลังเผยเดือนมกราคมเศรษฐกิจไทยขยายตัวดี ส่งออกขยายตัวสูงสุดในรอบ 62 เดือน คาดทั้งปีขยายตัวร้อยละ 6.6 

•บอร์ดอีอีซีไฟเขียวแผนสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน
บอร์ดอีอีซี เห็นชอบแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คาด อู่ตะเภา ศูนย์ซ่อม ท่าเรือ ลงนามได้ภายในส้ินปีนี้ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน 

•สรรพากรแนะเร่งยื่นภาษีไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายปลายเดือนมีนาคม
กรมสรรพากรคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ร้อยละ  80 ของผู้ได้รับเงินคืน ชาวบ้านนิยมยื่นแบบผ่านเน็ตสูงร้อยละ 90  พร้อมเร่งทำความเข้าใจประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น

•การท่าเรือฯ แจงกระบวนการรับ-ส่งมอบรถเมล์เอ็นจีวี
กทท.ชี้แจงกรณีรถเมล์เอ็นจีวีได้รับความเสียหายบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เผย 3 กระบวนการรับมอบ-ส่งมอบ

•“ไอซ์ ปรีชญา” แจ้ง ตร.ปอท.เอาผิดเว็บไซต์กุข่าวถูกจับปาร์ตี้ยา
“ไอซ์ ปรีชญา”นักแสดงสาวชื่อดัง ร้องตำรวจ ปอท. ตรวจ  IP address  เว็บไซต์กุข่าว ถูกจับในปาร์ตี้ยา ทำเสื่อมเสีย

•28 ก.พ.นี้ แถลงลอตเตอรี่30ล้าน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นับถอยหลังอีก 2 วัน ปิดฉากมหากาพย์ลอตเตอรี่ มูลค่า 30 ล้าน โดยจัดแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

•ทนายนำโทรศัพท์หมวดจรูญให้กองปราบตรวจสอบ ปัดขู่ครูปรีชา
"ทนายษิทรา" โต้ไม่คิดขู่ครูปรีชา ที่พูดไปเพราะหวังดี พร้อมนำโทรศัพท์ของหมวดจรูญและภรรยาให้กองปราบฯ ตรวจสอบ

•"ครูปรีชา" ย้ำไม่หนี รู้ผลคดีหวย 30 ล้าน มีหลักฐานสู้ชั้นศาล
รอลุ้นคดีหวย 30 ล้านกาญจนบุรี 28 ก.พ.นี้ "ครูปรีชา" ย้ำไม่กังวล ไม่หนี หากผลเป็นของอีกฝ่ายหรือถูกหมายเรียก ยังมั่นใจหลักฐานใช้พิสูจน์ในชั้นศาลพร้อมระบุสาเหตุพยานแม่ค้าล็อตเตอรี่หายเงียบไป

ที่มา; เว็บ สำนักข่าวไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม