หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ว 2-3-4-5-6 เกณฑ์สอบครู ผู้บริหาร ผอ.เขต (ปกติ + พิเศษ + อิสลาม + ใต้)

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ว 2-3-4-5-6 เกณฑ์สอบครู ผู้บริหาร ผอ.เขต  (ปกติ + พิเศษ + อิสลาม + ใต้) 


ที่มา ; เว็บ กคศ. กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียนและสร้าง โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สพฐ.ประกาศรางวัลหนังดีเด่น ประจำปี 57

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่สพฐ.ประกาศรางวัลหนังดีเด่น ประจำปี 57 เผยมีหนังสือได้รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง ชมเชย 39 เรื่อง โดยหนังสือ “ช้าง ช้าง ช้าง” ของ “ตุลย์ สุวรรณกิจ” คว้าทั้งรางวัลดีเด่นสำหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี และชมเชย ประเภทหนังสือสวยงาม ประธานตัดสินชี้ ปีนี้มีหนังสือมีคุณภาพผ่านการคัดเลือกครบถ้วน ทั้งองค์ประกอบของภาพ การจัดวาง ขณะที่ นักเขียนหน้าใหม่มีพัฒนาสูงขึ้น เตรียมนำผู้ชนะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันนี้ (26 ก.พ.) ที่หอสมุดแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557 โดย นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ให้ความสำคัญของหนังสือและการอ่านว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความคิด สติปัญญา ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนทุกวัย โดยจากการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรไทย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/หรือนอกเวลาทำงาน อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจากน้อยไปหามากคืออ่าน 31 นาทีถึง 46 นาทีต่อวัน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยอ่านวันละประมาณ 39 นาที ซึ่งประเด็นนี้อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่าคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นเท่าไหร่ แต่เป้าหมายหลัก คือ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนให้มีการผลิตหนังสือดี มีคุณภาพ และมีสาระประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากนี้ สพฐ.ก็จะสนับสนุนให้หนังสือดีเด่นเหล่านี้ไปสู่โรงเรียน ทั้งขอความร่วมมือในการจัดซื้อไว้ในห้องสมุด เป็นต้น
       
       ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น กล่าวว่า คณะกรรมการมีความตั้งใจ ทุ่มเททำงาน เพื่อวิเคราะห์หนังสือที่ส่งเข้าประกวดในประเด็นต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และยุติธรรม ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และเกณฑ์การประกวดหนังสือ ซึ่งในปีนี้มีจำนวนหนังสือที่ผู้ผลิตหนังสือส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 473 เรื่อง และการคัดสรรหนังสือทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดนั้นได้ใช้วิธีระดมความคิดเห็น อภิปราย และสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มประชุมตามประเภทของหนังสือ จนได้ข้อสรุปเป็นฉันทามติเลือกหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 50 เรื่อง ใน 9 ประเภท แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 39 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 1.ประเภทหนังสือสารคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ แต่งโดย ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นกน่ารักน่ารู้ ประพันธ์โดย กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์คติ สำนักพิมพ์คติ, เมื่อวัยเด็ก When I was young โดย อเนก นาวิกมูล พิมพ์คำสำนักพิมพ์ และ หน้าหนึ่งในสยาม ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ โดย ไกรฤกษ์ นานา สำนักพิมพ์มติชน
       
       2.หนังสือนวนิยาย รางวัลดีเด่น ได้แก่ จับต้นชนปลาย โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์คมบาง รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ผีเสื้อที่บินข้ามบึง โดย อุรุดา โควินท์ จาก ณ ดา สำนักพิมพ์, ไม้นอกกอ แต่งโดย ช่อมณี สำนักพิมพ์อรุณ และ อันเกิดแต่ดวงจิต...อธิษฐาน โดย อิสรา สำนักพิมพ์เพื่อนดี 
       
       3.หนังสือกวีนิพนธ์ รางวัลดีเด่น ได้แก่ รวมบทกวี โคลงบ้านโคลงเมือง โดยทิวา บริษัท ออน อาร์ท ครีเอชั่น จำกัด รางวัลชมเชย ได้แก่ ผู้กลับใจ โดย เวทิน ศันสนีย์เวทย์, ฝากหัวใจในแผ่นดิน โดย นภาลัย (กฤษ์ชนะ) สุวรรณธาดา และรวมบทกวี โดย ชมพร เพชรอนันต์กุล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต  
       
       4.หนังสือรวมเรื่องสั้น รางวัลดีเด่น ได้แก่ ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน โดย รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ สำนักพิมพ์มติชน รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ โดย รัตนชัย มานะบุตร สำนักพิมพ์ผจญภัย, เสือกินคน โดย สาคร พูลสุข สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์ และหญิงเสาและเรื่องราวอื่น โดย กล้า สมุทวณิช สำนักพิมพ์มติชน
       
       5.หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี รางวัลดีเด่น ได้แก่ ช้าง ช้าง ช้าง โดย ตุลย์ สุวรรณกิจ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ข้าวเม่าเขาแหลม โดย นวพร แซ่แต้ สำนักพิมพ์ประภาคารพับลิชชิ่ง,ไข่ของใคร โดย สองขา สำนักพิมพ์สุวีริยาสาสน์ และหัวใจดวงอุ่น โดย เกวลิน ชุ่มช่างทอง สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
       
       6.หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหนังสือบันเทิงคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ โดย ณิชา พีชวณิชย์ สำนักพิมพ์ห้องเรียน รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ของขวัญแด่พระราชา โดย นำบุญ นามเป็นบุญ สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, ท้องนา...ฟ้าสีสวย โดย ส.พุ่มสุวรรณ องค์กาค้าของ สกสค.และ พ่อครูครับ ผมจะเป็นเด็กดี โดย โชติ ศรีสุวรรณ สำนักพิมพ์มติชน และประเภทหนังสือสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ขุมทรัพย์บนผนัง โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย จากคณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน, เต่าต้วมเตี้ยม โดย ภัทรา แสงดานุช สำนักพิมพ์โลกหนังสือ และเห็ดฟาง โดย ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
       
       7.หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทหนังสือบันเทิงคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ อาม่าบนคอนโด โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์คมบาง รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ม้อนน้อยที่รัก โดย โชติ ศรีสุวรรณ สำนักพิมพ์มติชน และ เมื่อกางปีกแล้วก็ต้องบิน โดย ปะการัง แพรวสำนักพิมพ์ ประเภทหนังสือสารคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ ราชาสถาน โดย วันฉัตร ชินสุวาเทย์ สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ รักและรักษ์บางกอกน้อย โดย ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, เรื่องสะเทือนไต โดย ปิยา วัชระสวัสดิ์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) และ เลห์ ลาดักห์ Little Tibet โดย เส้นนำสายตา สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ และประเภทหนังสือบทร้อยกรอง รางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แผ่นดินหนองจอก โดย สิทธิเดช กนกแก้ว สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม ส่วนรางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
       
       8.หนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ แบ่งเป็น ประเภทหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพทั่วไป รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ รามเกียรติ์ ปฐมบท โดย รัตนา คชนาท สำนักพิมพ์ห้องเรียน, อินดง อินเดีย INDIA DIARY โดย สเลดทอย สำนักพิมพ์แซลมอน และ YELLOW SUN BEGINS โดย ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป ประเภทหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพสำหรับเด็ก รางวัลดีเด่น ได้แก่ เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน ตำนานไซอิ๋ว โดย สวนโมกข์กรุงเทพ นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน อสูรโลกล้านปี ผู้ประพันธ์ สวนโมกข์กรุงเทพ นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์,ไทย THAILAND โดย วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ บันลือพับลิเคชั่นส์ และพระราหุล โดย โอม รัชเวทย์ สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
       
       9.หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป รางวัลดีเด่น ได้แก่ พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย เบญจมาส แพทอง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ แกงไทย โดย ญดา ศรีเงินยวง และชนิรัตน์ สำเร็จ สำนักพิมพ์แสงแดด, เทวสถานมรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย โดย กุลวดี สถิติรัต และคณะ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประยุรวงศานุสร โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ “เขามา” วัดประยุรวงศวาส โดย กุลวดี สถิติรัต และคณะ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และประเภทสำหรับเด็ก รางวัลดีเด่น ได้แก่ รามเกียรติ์ ปฐมบท โดย รัตนา คชนาท สำนักพิมพ์ห้องเรียน รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ คนต่อเทียน โดย นำบุญ นามเป็นบุญ สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, ช้าง ช้าง ช้าง โดย ตุลย์ สุวรรณกิจ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก และเล่นด้วยกันสนุกจัง โดย ทิพย์วรรณ แสวงศรี สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
       
       นายพนม กล่าวด้วยว่า ภาพรวมของหนังสือที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้นั้นมีหนังสือได้รับรางวัลเกือบครบถ้วน แม้บางประเภทจะไม่ได้รับรางวัลดีเด่น แต่ก็ได้รับรางวัลชมเชย ขณะที่หลายประเภทได้ครบถ้วนทุกรางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพหนังสือที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งมีข้อสังเกตว่าปีนี้หนังสือมีการจัดรูปเล่ม การใช้กระดาษถนอมสายตา มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบของหนังสือมีความครบถ้วน สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีนักเขียนหน้าใหม่เข้ามามากและมีการพัฒนาสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557 จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียนและสร้าง โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 49/2557ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) - สรุปภารกิจในการเดินทางไปเยือน สปป.ลาว ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557
  • 26 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจเยี่ยม Northern Regional NonFormal Education Center
    Luang Pra Bang
     
    ที่เมืองหลวงพระบาง
เมื่อเวลา 12.15 น. รมว.ศธ.และคณะ ประกอบด้วยนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายสุรพงศ์ จำจด รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นางสาวชฎารัตน์ สิงหะเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองหลวงพระบาง โดยมี รศ.ดร.สีสมร สิดทิราดวงสา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว ให้การต้อนรับ
จากนั้น รมว.ศธ.และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนหลวงพระบาง และโรงเรียนชนเผ่า (Northern Regional NonFormal Education Center Luang Pra Bang) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนทั้งด้านสามัญและอาชีพ โดยมีนักเรียนประมาณ 600 กว่าคน มีหอพักสำหรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน
รมว.ศธ. กล่าวว่า สปป.ลาวจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 5 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (ม.7) โดยการมาเยี่ยมสถานศึกษาครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและวิชาชีพ ที่มีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เช่น มีห้องเรียนที่เปิดสอนด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างไม้ ฯลฯ ในขณะเดียวกันก็ตรวจเยี่ยมห้องเรียนสายสามัญ เช่น การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ร้องเพลง ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ในขณะเดียวกัน รองเลขาธิการ กศน.ของไทย ก็ได้ชี้แจงให้คณะผู้บริหารและครู สปป.ลาว รับทราบถึงภารกิจการจัดการศึกษา กศน.ของไทย ที่เน้น 3เรื่องใหญ่ คือ 1) การยกระดับคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา 2) การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเช่นเดียวกับโรงเรียนแห่งนี้ 3) การส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยประเทศไทยมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประมาณ หมื่นกว่าศูนย์ทั่วประเทศ
   
 
 
 
ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร
การเดินทางมาครั้งนี้ จะได้พบปะกับรัฐมนตรีด้านการศึกษาและกีฬา สปป.ลาว เพื่อขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากทาง สปป.ลาวต้องการให้ไทยสนับสนุนช่วยเหลือ หรือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาร่วมกัน ประเทศไทยก็ยินดีที่จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาร่วมกันต่อไป
โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้มอบสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู นักเรียนของโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียนและสร้าง โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม