หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

เปิด‘กติกา’ลงประชามติร่างรธน.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย
เปิด‘กติกา’ลงประชามติร่างรธน.

เปิด‘กติกา’ลงประชามติร่างรธน.

เปิด‘กติกา’ลงประชามติร่าง รธน. : ชนิกานต์ พุ่มหิรัญ สำนักข่าวเนชั่นรายงาน

           29 มกราคม 2559 วันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ตามโรดแม็พกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีเนติบริกรอย่าง “มีชัย ฤชุพันธ์ุ” นั่งกุมบังเหียน ออกแบบกติกาประเทศ 
           หากดูปฏิทินที่วางไว้แล้ว ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 มาตรา 39/1 บัญญัติว่า เมื่อ กรธ.ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ และให้คณะรัฐมนตรีแจ้ง กกต.ทราบโดยเร็ว โดยให้เป็นหน้าที่ของ กกต.ในการดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ กกต.ประกาศ กำหนดโดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

           อีก 6 เดือนข้างหน้า คือกรกฎาคม 2560 ประชามติ “รับ-ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำลังจะเกิดขึ้น นับเป็นครั้งที่ 2 ของประเทศ ภายหลังที่เราสร้างประวัติศาสตร์ให้จารึกมาแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ในการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นับเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกของคนไทย

           และเพียงแค่หนึ่งวันก่อน กรธ.เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญนั้น “5 เสือ กกต.” ได้เห็นชอบและจัดส่ง "ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการออกเสียงประชามติ พ.ศ...." ให้สนช. พิจารณา

           ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กกต. “ธนิศร์ ศรีประเทศ” อธิบายว่า ร่างประกาศนี้มีเนื้อหาสำคัญ 2 ประการ คือ 1.หลักการเผยแพร่ จัดพิมพ์ การแสดงความคิดเห็นของฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบ การจัดสรรเวลาออกอากาศ ซึ่งการจัดพิมพ์บัตรออกเสียง ร่างรัฐธรรมนูญ ทาง กกต.ให้นโยบายกับสำนักงานให้ใช้วิธีการประกวดราคาตามปกติ การจัดส่งก็จะให้บริษัทไปรษณีย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งไปยังครัวเรือนของผู้มีสิทธิออกเสียง เบื้องต้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า มีทั้งหมด 19 ล้านครัวเรือน และ 2.รูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ที่จะคล้ายกับการเลือกตั้ง ส.ว. ซึ่งใช้จังหวัดเป็นเขตออกเสียงที่เป็นกระบวนการตามปกติอยู่แล้ว

           “กกต.กังวลว่า รัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้กำหนดบทลงโทษกับผู้ที่อาจกระทำผิดในการออกเสียงประชามติ ทั้งฉีกบัตร ขัดขวางการออกเสียงฯ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนก่อนวันออกเสียง และการซื้อเสียง รวมไปถึงปัญหาต่อการทำประชามติ มาตรา 37 วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่กำหนดเกณฑ์ออกเสียงประชามติว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติต้องได้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด” นายธนิศร์ ระบุ

           ด้านแหล่งข่าววงใน กกต.เล่าว่า การทำประชามติครั้งนี้ต่างจากครั้งแรก เพราะประชามติเมื่อปี 50 กกต.มีหน้าที่แค่เป็นผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงประชามติเท่านั้น นอกนั้นเป็นหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้น

           “แต่การทำประชามติครั้งนี้ กกต.มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การจัดพิมพ์ จัดส่ง เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ การดีเบตจัดเวทีแสดงความคิดเห็น การรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ ตลอดจนการกำหนดวันออกเสียงและดำเนินการควบคุมการจัดทำประชามติให้สงบเรียบร้อย ถือเป็นงานหนักที่ 5 เสือ กกต.ชุดนี้ต้องเผชิญ” แหล่งข่าวระบุ

           แหล่งข่าวรายเดิม อธิบายว่า สาระสำคัญของร่างประกาศ กกต.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำประชามติครั้งนี้ อาทิ ได้กำหนดให้เขตจังหวัดในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ซึ่งจะคล้ายกันกับการลงคะแนนเลือกตั้งส.ว. และกำหนดให้ ผอ.กกต.จังหวัดและกกต.จว.เป็นผอ.ประจำเขตออกเสียงและกกต.ประจำเขตออกเสียงด้วย เพื่อความเรียบร้อยในการบริหารจัดการ

           “นอกจากนี้การออกเสียงประชามติครั้งนี้ กกต.ได้ขยายเวลาในวันออกเสียง เริ่มตั้งแต่ 08.00-18.00 น. โดย กกต.เห็นว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางมาลงคะแนน เพราะการลงคะแนนจากเดิมได้ถึงเวลา 15.00 น. ซึ่งมีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และในแต่ละหน่วยมีผู้มีสิทธิถึง 800 คน ซึ่งหากประชาชนผู้มีสิทธิออกมาลงคะแนนครบร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาเพียงแค่ 7 ชั่วโมง คงไม่เพียงพอ” แหล่งข่าวระบุ

           ขณะที่ กกต.ฝีปากกล้า ผู้ดูแลด้านบริหารงานเลือกตั้ง อย่าง “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ระบุว่า การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ กกต.จะใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยต้นแบบ 2 หน่วย ภายในเขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประมาณ 1,600 คน ซึ่งจะทำให้ผู้มาใช้สิทธิได้มีโอกาสเลือกรูปแบบการออกเสียง และเป็นการทดสอบระบบเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ว่าสามารถตรวจสอบได้ และให้เกิดความไว้ใจ ซึ่งจะเป็นการโชว์ศักยภาพของหน่วยเลือกตั้งในอนาคต

           “สำหรับการรายงานผลการนับคะแนน ระบบเดิมจะนับผลจากหน่วยเลือกตั้งส่งมายังเขต ก่อนส่งมายังจังหวัด จึงค่อยออกผลรายงานมายังส่วนกลาง ซึ่งจะใช้เวลาเป็นวัน แต่ครั้งนี้จะให้รับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งแล้วส่งมายังส่วนกลาง โดยจะใช้แอพพลิเคชั่นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการส่งคะแนน ซึ่งเป็นความลับป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีมาสร้างความวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะรายงานอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนทราบไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือ เวลา 21.00 น. หลังจากปิดการลงคะแนน” นายสมชัย กล่าว

           ทั้งหมดนี้คือ กฎกติกาการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ร่างออกเสียงประชามติของ กกต.

           ทั้งหมด 53 ข้อ ที่สำคัญ มีดังนี้ิ

           ข้อ 6  ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ กรธ.ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ ครม.ทราบ ให้ ครม.ส่งร่างรัฐธรรมนูญ และให้ กรธ.ส่งสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก่ กกต.

           ข้อ 11 การจัดทำประชามติให้ กกต.กำหนดวันออกเสียง และต้องกระทำภายในวันเดียวกันทั่วประเทศ
      
           การกำหนดวันออกเสียงประชามติ ต้องไม่เร็วกว่า 30 วัน และไม่ช้ากว่า 45 วันนับแต่วันที่ กกต.ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมดที่ผู้มีสิทธิออกเสียงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

           ข้อ 13 ในการออกเสียงประชามติให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
           (1) ให้ ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการออกเสียง และดำเนินกิจการที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกเสียงให้เป็นไปตามประกาศนี้

           (2) ให้ กกต.ประจำจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหน่วยออกเสียง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง กำกับดูแลการนับคะแนนออกเสียงและการประกาศผลการออกเสียง

           ข้อ 19 การออกเสียงให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง

           ข้อ 28 การลงคะแนนออกเสียงให้กระทำได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
           (1) การลงคะแนนด้วยบัตรออกเสียง
           (2) การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนน

           ข้อ 32 ในวันออกเสียงให้เปิดการลงคะแนนออกเสียง ตั้งแต่ 08.00- 18.00 น.

           ข้อ 37 ในกรณีที่การลงคะแนนออกเสียงในหน่วยใด ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการการประจำหน่วยออกเสียงประกาศงดลงคะแนนออกเสียงในหน่วยนั้น

           ข้อ 42 เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงดำเนินการนับคะแนนออกเสียงจากบัตรออกเสียง หรือประมวลผลการออกเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนของแต่ละหน่วยออกเสียง โดยให้กระทำ ณ ที่ออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียงและให้กระทำโดยเปิดเผย ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน

           ข้อ 45 เมื่อการนับคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงรายงานผลการนับคะแนนออกเสียง จำนวนบัตรออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวนบัตรออกเสียงที่ใช้ และจำนวนบัตรออกเสียงที่เหลือจากการลงคะแนนออกเสียงของหน่วยออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ให้กระทำโดยเปิดเผย

           ข้อ 53 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงจากหน่วยออกเสียงทุกหน่วยทั้งประเทศ ให้ กกต.ประกาศผลออกเสียงและจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง

ที่มา ; เว็บ  นสพ.คม ชัด ลึก


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

รธน.ฉบับปฏิรูปประเทศ+ปราบคนโกง..รอดหรือไม่รอด

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

รธน.ฉบับปฏิรูปประเทศ+ปราบคนโกง..รอดหรือไม่รอด


รธน.ฉบับปฏิรูปประเทศ+ปราบคนโกง..รอดหรือไม่รอด

รธน.ฉบับปฏิรูปประเทศ+ปราบคนโกง..รอดหรือไม่รอด : ขยายปมร้อน โดยสำนักข่าวเนชั่น สมัชชา หุ่นสาระ

           หนาวๆ ร้อนๆ ไปตามๆ กัน หลังจากที่ทุกฝ่ายได้ยินเสียงของกุนซือ คสช.และมือกฎหมายชั้นนำของเมืองไทย ที่ชื่อ มีชัย ฤชุพันธุ์ อธิบายความในตัวบทกฎหมาย 270 มาตรา แห่ง "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ” ที่จะขยายเวลาเลือกตั้งออกไปจากกลางปี 2560 เป็นช่วงปลายปีแทน โดยอ้างการเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับ
           รวมทั้งการที่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ย้ำหัวหมุดว่า “เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบคนโกง” ที่มีนัยว่า บ้านเมืองที่มีปัญหาไม่หยุดหย่อนนั้น มาจากคนโกงที่อาศัยเสียงประชาชนเข้ามาบริหารประเทศ
           “รัฐบาลเชื่อว่า ทั้งร่างรัฐธรรมนูญและบทเฉพาะกาลล้วนมีความสำคัญเพราะมีเป้าหมายในการสกัดคนโกงคนเลวไม่ให้เข้าสู่อำนาจในการบริหารประเทศชาติและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของชาติอีก ซึ่งไม่จำกัดวงเฉพาะนักการเมืองเท่านั้น แต่รวมไปถึงเครือข่ายทั้งหลายด้วย ในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการหารือเพื่อส่งข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญจากมุมมองของรัฐบาลเช่นกัน”
           ฉะนั้นการปฏิรูปและปราบคนโกงจึงเป็นภารกิจสำคัญสุดของ พล.อ.ประยุทธ์และนายมีชัย โดยยาแรงที่มีการสกัดจากบทเรียนในอดีตเพื่อป้องกันมิให้ "ลมพัดหวน” บรรจุไว้ในร่างตัวบทกฎหมายหลักของประเทศที่ทุกฝ่ายน่าจะผ่านสายตากันไปบ้างแล้ว
           เพียงเท่านี้ ฝ่ายตรงข้ามอย่างพรรคเพื่อไทย ก็ดาหน้าออกมา "ปะ-ฉะ-ดะ” กันแบบไม่ยั้งมือ
           แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังออกมาแสดงท่าทีที่ไม่สนองรับเท่าใดนัก
           ส่วนเครื่องเคียงของสองพรรคใหญ่อย่าง นปช.และกปปส.นั้น ก็แสดงอารมณ์ไม่แตกต่างจากพรรคที่ฝ่ายของตนสนับสนุน
           ขณะที่โพลล์อย่าง สวนดุสิตโพล ก็ยังออกไปสำรวจความเห็นประชาชนในเรื่องนี้ ก็ยังมีคำตอบกลายๆ ล่วงหน้าแล้วกับคำว่า "ไม่แน่ใจ” ว่าหากมีประชามติ-ประชาพิจารณ์แล้วร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่
           บทเรียนเกี่ยวกับการรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2549-2550 ในยุคคมช.นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายกุมอำนาจไม่อยากให้ลมพัดหวน แต่ขั้วตรงข้ามกลับต้องการโหมกระแสคว่ำกฎหมายหลักของประเทศแบบไม่กลัวมาตรา 44
           สถานการณ์ยามนี้ หากมีการหย่อนบัตรถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แน่นอนว่า ...ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักกับสถานะของรัฐบาล-คสช.-กรธ. เพราะการที่ฝ่ายการเมืองที่โดนยึดอำนาจไปเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 ตบเท้ามาแสดงตนแบบไม่นัดหมายในช่วงเวลาที่พร้อมๆ กันเพื่อประกาศจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย
           มันคือสัญญาณแตกหักและสิ่งบ่งชี้ว่า การเมืองไทยยังไม่นิ่งและยังมีความแตกแยกทางความคิดแบบยากที่มียาใดๆ เยียวยาให้หายขาด
           บทเพลง “คืนความสุขให้คนในชาติ” หากเปรียบเทียบการรับฟังในวันนี้กับเมื่อหลายวันก่อนที่ผ่านมา แม้ว่าเนื้อร้อง-ทำนองจะมิแปรผัน แต่อารมณ์ร่วมของมวลชนในการรับฟังยามนี้กับยามนั้น แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
           เชื่อเลยว่า อีกไม่นานนัก พล.อ.ประยุทธ์น่าจะอารมณ์ไม่สู้ดีแน่ๆ เมื่อพบเจอผู้สื่อข่าวที่จะสอบถามเรื่องนี้ยามที่พบหน้ากัน เพราะรับประกันซ่อมฟรีไว้ตรงนี้เลยว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่น่าจะอยู่ในภาพ กู๊ดกาย อย่างที่เคยรับปากกับผู้สื่อข่าวไว้เป็นแน่แท้
           ยิ่งเป็นแบบนั้นเร็วขึ้นเมื่อใด ขั้วตรงข้ามย่อมยิ้มในใจและเตรียมขยายผลจากอารมณ์ร้อนๆ ของพล.อ.ประยุทธ์ให้เป็นกระแสที่สามารถลากยาวไปได้นานเท่านาน
           น่าหวาดเสียวยิ่งนักว่า...ร่างตัวบทกฎหมายหลักของประเทศไทยฉบับนี้ จะไปรอดหรือไม่ เพราะเสียงวิจารณ์ที่ดังกระหึ่มเมืองตั้งแต่บ่ายแก่ๆ เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว และจะเริ่มเร่งเสียงวิจารณ์ให้ดังขึ้นเรื่อยๆ นั้น มันจะกระตุ้นต่อมเดือดของ พล.อ.ประยุทธ์เพียงใด แม้ปรมาจารย์กฎหมายอย่างนายมีชัย จะออกตัวไว้ว่า พร้อมรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไข แต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขมากน้อยและโดนใจฝ่ายคัดค้านเพียงใด
           การเมืองไทยจากนาทีนี้ไป เสมือนว่าคนไทยทุกคนกำลังไต่เชือกบนหน้าผาที่ไม่รู้เลยว่า ลมจะพัดให้ซวนเซแล้วพลัดตก หรือจะสามารถพิชิตฝั่งฝันได้
           ต้องติดตามแบบไม่กะพริบตา
           เพราะมันคืออนาคตของชาติและคนไทยทุกคน

ที่มา ; เว็บ  นสพ.คม ชัด ลึก


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

'วันชัย' อวย ร่างฯ 'มีชัย' ดี! ปราบโกง-ป้องนักการเมืองทุจริต

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

'วันชัย' อวย ร่างฯ 'มีชัย' ดี! ปราบโกง-ป้องนักการเมืองทุจริต


"วันชัย" อวย ร่าง รธน.ดี ปราบโกง-ป้องนักการเมืองทุจริต เชื่อการ ลต.ภายใต้ รธน.ฉบับนี้ เที่ยงธรรม-ซื่อตรง จวกพวกรุมโจมตี เอาแต่อารมณ์ความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่อ่านร่างฯ ให้ละเอียดทั้งฉบับ พร้อมมั่นใจผ่านประชามติ
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า เท่าที่ได้อ่านรัฐธรรมนูญฉบับที่ นายมีชัย แถลงมาแล้วนั้นเห็นได้ว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่ป้องกันนักการเมืองทุจริตเข้ามาเล่นการเมือง มีกลไกที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้จะสุจริตเที่ยงธรรมได้ในระดับหนึ่ง ใครที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีกลไกตรวจสอบอย่างเข้มข้น หากมีการกระทำทุจริตคอร์รัปชันจะถูกเล่นงานอย่างหนัก ถึงขั้นประหารชีวิตทางการเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเมืองกับนักการเมืองหลายขั้นตอน ต้องยอมรับว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กรธ.ร่างมาเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ และแก้ปัญหาทางการเมืองที่ล้มเหลว ไม่ได้ร่างมาเพื่อความพอใจของนักการเมือง จึงเป็นธรรมดาที่นักการเมืองบางคนบางพวกที่เคยหากินกับการเมือง ก็ต้องออกมาโจมตีกล่าวหาสารพัด ซึ่งก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับคนพวกนี้ เชื่อว่าคนพวกนี้ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญทั้งหมดโดยละเอียดและด้วยใจที่เป็นธรรม เพราะตั้งหน้าตั้งตาโจมตีอย่างเดียว และก็จะท่องคาถาประจำใจว่าเลือกตั้งดี เผด็จการเลว โดยไม่พิจารณาจากเนื้อหาแห่งรัฐธรรมนูญทั้งหมด จึงไม่ได้พูดด้วยเหตุด้วยผล เอาอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้ง
นายวันชัย กล่าวต่อว่า โดยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนี้แล้วทั้งหมดต้องยอมรับว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับหนึ่ง มีบางประเด็นที่จะต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในระยะเปลี่ยนผ่านอำนาจจากฝ่ายความมั่นคงไปสู่ประชาธิปไตย ควรมีกลไกที่จะทำให้เกิดความสมดุล ทั้งการเลือกตั้งและความมั่นคงในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป มิใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยอย่างที่เคยเป็นมา ในที่สุดก็จะเข้าไปสู่วังวนเดิม ตรงนี้ กรธ.จะต้องสร้างกลไกให้เกิดความพอดีในระยะ 4 ปี ของการถ่ายโอนอำนาจ ซึ่งยังไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รวมทั้งการได้มาซึ่ง ส.ว. ก็น่าจะเป็นปัญหาว่าองค์กร 20 อาชีพนั้นจะจัดกันอย่างไร แบบไหน และการเลือกกันเองนั้นก็จะเป็นปัญหาในการบล็อกโหวต ที่เคยเป็นข้อบกพร่องที่เกิดปัญหามาแล้ว และเลิกใช้กันไปแล้ว เอากลับมาทำไมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกนั้นก็น่าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนเพื่อเอามาปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คงจะผ่านประชามติไปด้วยความเรียบร้อย เพราะประชาชนเขาตื่นกันแล้ว และก็จะไม่ยอมกับนักการเมืองที่เอาการเมืองมาหากินอีกต่อไป

ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม